Prijava
četvrtak 22.2.2018
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

U sali Općinskog vijeća održan je radni sastanak sa svim nosiocima aktivnosti (menadžerima projekata) na realizaciji ciljeva iz nedavno usvojene Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022. godina.

 

Općinski načelnik predstavio je cijeli proces donošenja Strategije, viziju i ciljeve, kao i novu elektronsku bazu koja će služiti za praćenje realizacije svakog pojedinačnog cilja.

 

Strategiju možete pogledati ovdje

Danas su u sali Općinskog vijeća Tešanj potpisani ugovori za finansiranje projekata udruženja građana za 2018. godinu. Ugovore su potpisali Općinski načelnik Suad Huskić i 56 udruženja građana sa područja općine Tešanj.

Prigodnim govorom, prisutnima se obratio Općinski načelnik Suad Huskić i zahvalio udruženjima na kvalitetnim projektima, te istakao dosadašnju korektnu saradnju sa svim udruženjima.

Najviše sredstava izdvojeno je za sport, skoro 250.000 KM, i u ovim klubovima je angažovano oko 2.000 mladih sportista. Organizovanjem sportskih, ali i drugih događaja iz ostalih projekata obogatit će se društveni život građana na prostoru općine Tešanj tokom  2018. godine, istakao je Općinski načelnik.

Na javni poziv, ove godine ukupno je pristigao 81 projekat udruženja građana. Nakon provedene procedure, prihvaćeno je 77 projekata. U budžetu je za ovu namjenu izdvojeno ukupno 322.400 KM.

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj održana edukacija na kojoj su predstavljeni rezultati Analize zadovoljstva korisnika usluga. Prezentaciju je održao Mirnes Dedukić, službenik za ljudske resurse u Općini Tešanj.

U periodu od 15. do 30. novembra 2017. godine izvršeno je anketiranje u skladu sa preporukama projekta MEG, nakon čega je uslijedila analiza dobivenih podataka.Također, danas se razgovaralo i o Analizi zadovoljstva uposlenih.

 

Analizu zadovoljstva korisnika usluga možete pogledati ovdje

Strategija razvoja općine Tešanj predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj lokalne zajednice u tri najvažnija aspekta: ekonomskom, društvenom i aspektu okoliša. Ona je sistemski instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem i predstavlja objedinjeni, finalni rezultat faze planiranja i glavno polazište za fazu implementacije. Definisani su strateški fokusi za naredni period, te utvrđeni ciljevi i projekti sa mjerama za njihovo ostvarivanje.

 

U izradi dokumenta vodeću ulogu imao je Općinski razvojni tim, koji uključuje predstavnike više sektora (ekonomski, društveni i okoliš) i više različitih društvenih aktera (lokalna uprava i javne institucije, nevladin i privatni sektor). Razvojni tim se rukovodio Metodologijom za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH (miPRO metodologija). Strategija razvoja 2018-2022. godine urađena je uz podršku Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz projekat Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG).


Općinsko vijeće Tešanj je na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća, usvojilo Strategiju razvoja općine Tešanj 2018-2022. godina koju možete pogledati ovdje

Javni oglas za prijem u radni odnos u Općinu Tešanj možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke