Prijava
petak 15.12.2017
Događaji:
Pretraga

Javne nabavke

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Vanjsko uređenje prostora u krugu Pravoslavne crkve možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Kancelarijski materijal možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izrada Idejnog i Glavnog projekta saobraćajnice u Poslovnoj zoni Bukva možete pogledati ovdje

Informacija o pregovaračkom postupku: Asfaltiranje saobraćajnice1 u Poslovnoj zoni Glinište možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići možete pogledati ovdje

Podkategorije