Prijava
srijeda 26.9.2018
Događaji:
Pretraga

Javne nabavke

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Obaloutvrda Usora možete pogledati ovdje

Informaciju o pregovaračkom postupku možete pogledati ovdje

Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki za 2016. godinu možete pogledati ovdje

Odluku o poništenju postupka: Izvođenje radova sanacije na Starom gradu u Tešnju možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Ljetno održavanje puteva možete pogledati ovdje

Podkategorije