Prijava
Nedjelja 18.11.2018
Događaji:
Pretraga

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Zimsko održavanje lokalnih cesta možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka vozila za CZ možete pogledati ovdje

Odluku o poništenju postupka javne nabavke Zamjena krovnog pokrivača na zgradi vatrogasnog doma u Jelahu i Tešnju te izrada fasade na dijelu zgrade vatrogasnog doma u Tešnju možete pogledati ovdje

Odluku o poništenju postupka: Saniranje krova na zgradi Općine možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke: Rabljene autocisterne za vodu možete pogledati ovdje

Podkategorije