Prijava
utorak 23.10.2018
Događaji:
Pretraga

Javne nabavke

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Dodatni radovi na putnoj i drugoj infrastrukturi, faza1 možete pogledati ovdje

Odluka o izboru najpovoljnije ponude: Sanacija dva kazamata možete pogledati ovdje

Informaciju o pregovaračkom postupku možete pogledati ovdje

Odluku o poništenju postupka nabavke: Uređenje izletišta Kiseljak možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Rekonstrukcija i asfaltiranje platoa u MZ Mrkotić možete pogledati ovdje

Podkategorije