Prijava
četvrtak 18.1.2018
Događaji:
Pretraga

Javne nabavke

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Sanacija javne rasvjete i svijetlećih tijela možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izrada Idejnog projekta zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda općina Tešanj, Doboj Jug i Usora možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Osiguranje imovine, vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih možete pogledati ovdje

Podkategorije