Prijava
utorak 23.10.2018
Događaji:
Pretraga

Javne rasprave

Općinsko vijeće Tešanj na 13. sjednici održanoj 28.11.2013. godine donijelo je zaključak da se Nacrt odluke o administrativnim taksama i naknadama uputi na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju usmenom dijelu Javne rasprave koji je zakazan za:

  • 11.12.2013. godine (srijeda) u 15,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj i

  • 13.12.2013. godine (petak) u 14,00 sati u općinskom uredu u Jelahu.

 

Zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti najkasnije do 19.12.2013. godine Službi za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..


Nacrt odluke, tarifnik i pregled izmjena tarifnika možete pogledati na:

nacrt_odluka o administrativnim taksama.pdf

tarifnik opcinskih administrativnih taksi i naknada.pdf

pregled novih taksi.pdf


Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, organizacije i ustanove da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2014. godinu koji je Općinsko vijeće Tešanj prihvatilo i uputilo u javnu raspravu na 12. sjednici, održanoj dana 31.10.2013. godine.

Usmeni dio javne rasprave održat će se u sali Općinskog vijeća Tešanj dana 14.11.2013. godine sa početkom u 11,00 sati i 18.11.2013. godine sa početkom u 15,00 sati.

Nacrt budžeta je istaknut na internet stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba i infopultu u zgradi Općine, te u uredima Jelah, Kalošević, Šije i Tešanjka.

Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, putem prijemne kancelarije ili na e-mail samir.brka@opcina-tesanj.ba do 30.11.2013. godine.


Nacrt Budžeta možete pogledati na: nacrt_2014.pdf


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

 Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc

Postupajući po Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Plana javne rasprave, Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK i Općina Tešanj organizuju Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju i građenju.

Javna rasprava je planirana za 09.10.2013. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Pozivaju se svi zainteresovani građani, organizacije i ustanove da iznesu svoje prijedloge i sugestije. Sve dodatne informacije možete preuzeti na stranici www.opcina-tesanj.ba, kontaktom na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na telefon 650-426.

 Nacrt Zakona možete pogledati na: nacrt_zakona_o_prostornom_uredenju_i_gradjenju.pdf


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik

Općinsko vijeće Tešanj je na 11. sjednici održanoj 30.09.2013.godine usvojilo Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-1995 godina te istu uputilo na javnu raspravu. Javna rasprava će trajati 15 dana od 02.10.2013.godine odnosno do 17.10.2013.godine.

Usmeni dio javne rasprave će se održati u sali Općinskog vijeća dana 11.10.2013.godine (petak) u 14,00 sati. Zainteresovani svoje sugestije , primjedbe i prijedloge mogu iznijeti usmeno na javnoj raspravi , pismeno ili putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-1995 godina možete pogledati na:

odluka tekovine nacrt.pdf

tekovine odbrane_ program nacrt.pdf

Postupajući po Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Plana javne rasprave, Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK i Općina Tešanj organizuju Javnu raspravu o Nacrtu Zakona pružanju beslpatne pravne pomoći

Javna rasprava je planirana za 02.10.2013. godine (srijeda) sa početkom u 9,30 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Pozivaju se svi zainteresovani građani, organizacije i ustanove da iznesu svoje prijedloge i sugestije. Sve dodatne informacije možete preuzeti na stranici www.opcina-tesanj.ba, kontaktom na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na telefon 650-426.

Nacrt Zakona možete pogledati na: nacrt_zakona_o_besplatnoj_pravnoj_pomoci.pdf


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik