Prijava
Nedjelja 20.1.2019
Događaji:
Pretraga

Općinsko vijeće Tešanj na 3. sjednici održanoj 28.12.2012. godine donijelo je zaključak da se Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci uputi na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Općinski načelnik poziva sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge i primjedbe, te prisustvuju usmenom dijelu Javne rasprave koji je zakazan za 23.01.2013. godine (srijeda) sa početkom u 15,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci možete preuzeti na  odluka o nazivima ulica-izmjena i dopuna-nacrt-2012.pdf

Zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostavit Službi za društvene djelatnosti, komunalne poslove i ekologiju, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 08.02.2013. godine.


OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sc. Suad Huskić, profesor

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, organizacije i ustanove da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2013. godinu koji je Općinsko vijeće Tešanj prihvatilo i uputilo u javnu raspravu na 2. sjednici, održanoj 30.11.2012. godine.


Usmeni dio javne rasprave održat će se u sali Općinskog vijeća Tešanj 10.12.2012. godine sa početkom u 15,00 sati.


 Nacrt budžeta je istaknut na internet stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba i infopultu u zgradi Općine, te u uredima Jelah, Kalošević i Tešanjka.


 Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za finansije, privredu i inspekcije, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 14.12.2012. godine.


Budžet možete pogledati na:

nacrt_budeta_2013.pdf


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc.

Nakon četiri mjeseca rada na izradi Strategije komuniciranja Općine Tešanj 2012-2015, danas je rukovodni tim Općine usvojio radni tekst ovog dokumenta koji se upućuje u javnu raspravu. Strategiju je izradila Media Content Management, Sarajevo.
Općina Tešanj poziva sve zainteresovane da dostave primjedbe, prijedloge i sugestije koje ćemo  rado razmotiriti.
Strategiju pogledajte na:

komunikacijska strategija opcine tesanj pdf.

Služba za finansije, privredu i inspekcije općine Tešanj izradila je prijedlog Programa novčanih podsticaja za unapređenje primarne poljoprivredne  proizvodnje na području općine Tešanj u 2012.godini.

Prijedlog  Programa se prije upućivanja Općinskom vijeću na usvajanje, stavlja na javnu raspravu koja traje do 29. februara 2012. godine do kada možete dostaviti primjedbe u pisanoj formi ili ih iznijeti na usmenoj javnoj raspravi koja će biti održana dana 28 (utorak) februara 2012. godine u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj. Molimo da se pripremite za ovu raspravu kako biste dali svoj doprinos i time učestvovali u donošenju što kvalitetnijeg Programa za 2012 godinu.

Prijedlog Programa možete pogledati na www.opcina-tesanj.ba a postavljen je i na oglasnoj ploči u zgradi Općine, i općinskim uredima na Jelahu i Tešanjci.

poljoprivreda_program_2012.pdf


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkutić, dipl. ecc.


Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici, održanoj 31.01.2012. godine, razmatrajući Nacrt Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije, usvojio je zaključak kojim se prihvata Nacrt Odluke i upućuje na javnu raspravu.

Obavještavamo Vas da javna rasprava traje do 06. marta 2012. godine do kada možete dostaviti Vaše primjedbe u pisanom formi, ili ih iznijeti u usmenoj javnoj raspravi koja će biti održana dana 06. (utorak) marta 2012. godine u 14,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj. Molimo da se pripremite za ovu raspravu kako biste dali svoj doprinos i time učestvovali u donošenju što kvalitetnije Odluke.

 Nacrt Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije možete pogledati na:

odluka_zagrijavanje.pdf