Prijava
Subota 19.1.2019
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, organizacije i ustanove da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu koji je Općinsko vijeće Tešanj prihvatilo i uputilo u javnu raspravu na 33. sjednici, održanoj 31.10.2011. godine.

 Usmeni dio javne rasprave održat će se u sali Općinskog vijeća Tešanj u dane:

- 21.11.2011. god. mjesne zajednice Općine, sa početkom u 11,00 h,

- 22.11.2011. god. javne ustanove i javna preduzeća Općine, sa početkom u 11,00 h,

- 23.11.2011. god. nevladine organizacije – UG sa teritorije Općine, sa početkom u 11,00 h,

- 24.11.2011. god. ostale zainteresovane grupe i građani, sa početkom u 11,00 h.

 Nacrt budžeta je istaknut na infopultu u zgradi Općine, Uredu Jelah i Uredu Tešanjka, te na Internet stranici Općine Tešanj.

 Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za finansije i ekonomiju, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 06.12.2011. godine.


Nacrt pogledajte na:

nacrt_12.pdf


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc.

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt urbanističkog projekta ''Tešanj-Centar'' koji je usvojen na 31. sjednici Općinskog vijeća Tešanj održanoj dana 28.07.2011. godine.

Usmeni dio javne rasprave obavit će se 01.09.2011. godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Nacrt urbanističkog projekta ''Tešanj-Centar'' je istaknut na oglasnim pločama u zgradi Općine, infopultu u Uredu Jelah, na oglasnoj ploči u zgradi mjesne zajednice Tešanj, te na internet stranici Općine Tešanj. Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 30.09.2011. godine.

Nacrt pogledati ovdje.pdf

Pozivaju se zainteresovana fizička i pravna lica sa područja općine Tešanj da se uključe u  Javnu  raspravu  na nacrt Odluke o javnom redu i miru. Javna rasprava će trajati 30 dana, od 17.02. do 17.03.2011. godine.

Nacrt Odluke o javnom redu i miru može se pogledati svaki radni dan od 7,30 do 16,00 sati na oglasnoj ploči u zgradi Općine Tešanj i na web stranici www.opcina-tesanj.ba.

Usmeni dio javne rasprave bit će održan 03.03. 2011. godine sa početkom u 11,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Prijedlozi i primjedbe na nacrt Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Stručna služba Općine Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 11 Tešanj ili na mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Pristigli prijedlozi u toku javne rasprave bit će dostavljeni Općinskom vijeću.


Nacrt pogledajte na:

odlukaa o jrm-nacrt.pdf

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu koji je usvojen na 23. sjednici  Općinskog vijeća Tešanj održanoj 30.11.2010. godine.

Usmeni dio javne rasprave obavit će se 22.12.2010. godine (srijeda) sa početkom u 15,00 sati u sali Općinskog vijeća.

Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu je istaknut na oglasnim pločama  u zgradi Općine, infopultu u Uredu Jelah i Uredu Tešanjka, te na Internet stranici Općine Tešanj.

Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za finansije i ekonomiju ili Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 04.01.2011. godine.

 

Nacrt Odluke pogledajte na:

odluka_gradevinsko zemljiste.pdf

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, organizacije i ustanove da dostave svoje prijedloge i primjedbe na nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu koji je Općinsko vijeće Tešanj usvojilo i uputilo u javnu raspravu na svojoj 22. sjednici, održanoj 29.10.2010. godine. Usmeni dio javne rasprave obavit će se 23.11.2010. godine sa početkom u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća. Nacrt Budžeta je istaknut na infopultu u zgradi Općine, Uredu Jelah i Uredu Tešanjka, te na internet stranici Općine Tešanj. Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za finansije i ekonomiju, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 26.11.2010. godine.

Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu: Nacrt_Budzeta_2011.pdf

Izvod iz zapisnika Općinskog vijeća o nacrtu Budžeta: Izvod_iz_zapisnika.pdf