Štampa

Općina Tešanj prodaje zemljište u obuhvatu Regulacionog plana Poslovna zona Bukva.

Konkurs možete pogledati ovdje