Štampa
Klikova: 9960

Pozivaju se zainteresovane osobe da prijave svoja prava i riješe imovinsko-pravne odnose u procesu zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Raduša i Kraševo. Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je od 14.06.2018. godine svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Zemljišnno-knjižnog ureda Općinskog suda u Tešnju, Bukva br. 8.

 

Poziv možete pogledati ovdje

 

Javni poziv za Kraševo možete pogledati ovdje

Javni poziv za Radušu možete pogledati ovdje