Prijava
srijeda 19.9.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Javni poziv za najbolje poslovne ideje mladih usmjeren je ka poticaju mladih ljudi da sami osnivaju preduzeća ili obrt. Organizaciju ovog projekta vodi Općina Tešanj na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Općine Tešanj. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacija takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog biznis plana.

Javni poziv pogledajte na:

javni poziv za najbolje poslovne ideje.pdf

Prijavu možete preuzeti na:

prilog broj 1 - prijava-poslovne ideje.pdf

Uputstvo za popunjavanje prijave pogledajte na:

prilog broj 2 - uputstvo za popunjavanje prijave.pdf

Osnove poduzetništva za mlade:

osnove poduzetnistva za mlade.pdf

Napomena:

Primjer popunjenog Poslovnog plana biti postavljen na web stranu do 20.04.2011. godine. Prateći plakati će biti postavljeni na bilboard mjestima do kraja aprila (poslije Sajma privrede).


Primjer popunjenog Poslovnog plana pogledajte ovdje.pdf

Rješenje pogledajte na:

rjesenje ap.pdf