Prijava
petak 23.3.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj objavljuje oglase za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu dodjele poticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacija.

 

Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja možete pogledati ovdje

Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja možete pogledati ovdje

 

Oglas će biti istaknut na oglasnim pločama Općine Tešanj i boračkim udruženjima na prostoru općine Tešanj. Prijave na oglase mogu se dostaviti do l6.6.2017.godine (zadnji dan prijave) putem protokola Općine Tešanj.

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Sabahudin Omerbašić

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK 4. aprila 2017. godine objavilo je Oglas za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja.

Prijave na Oglas se mogu izvršiti do 03.05.2017.godine putem Službe za boračko invalidsku zaštitu i opće poslove Općine Tešanj, a ujedno je to i posljednji dan prijema zahtjeva.

Oglas je istaknut na oglasnoj ploči Općine Tešanj, a dostavljen je i boračkim udruženjima na prostoru općine Tešanj.

 

Oglas možete pogledati ovdje

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Sabahudin Omerbašić, profesor

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2016/2017. godini.

Konkurs za dodjelu stipendija objavljen je 28.03.2017. godine na web stranici Ministarstva i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (do 12.04.2017.).

 

Konkurs možete pogledati ovdje

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik

Javni poziv za uvid u Idejni projekat: Izgradnja priključnog 10(20) kV kabla, KTS 10(20) kV ORAŠČIĆ i svođenje postojeće NN mreže na novu TS od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Zenica.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Općina Tešanj u saradnji sa USAID Programom podrške marginaliziranim grupama žena, obezbjedila je sredstva za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena u iznosu od 90.000 KM. Program podrške usmjeren je na poticanje žena na osnivanje preduzeća ili obrta, samostalno ili kao tim, za žene žrtve nasilja, samohrane majke, nezaposlene mlade žene mlađe od 35 godina, žene s invaliditetomm ili sa djetetom sa invaliditetom, nezaposlene žene koje žive i koje će svoju djelatnost obavljati u ruralnim sredinama.

Javni poziv je otvoren od 07.03.2017. godine do 20.04.2017.godine, a tokom javnog poziva Općina Tešanj će u saradnji sa USAID-om održati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca prijave i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Prva edukacija će biti održana 23.03.2017.godine u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 12,00 sati. Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 15. maja 2017.godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru.

Prijave sa dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preporučeno na adresu: Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića broj 1 ili lično u prijemnoj kancelariji Općine Tešanj.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Uputstvo za popunu obrasca prijave

Primjer popunjenog obrasca prijave

Obrazac prijave

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.