Prijava
Srijeda 26.6.2019
Događaji:
Pretraga

Javni oglas o izboru predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj možete pogledati ovdje

Na osnovu člana 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Sl.novine Ze-do kantona», broj: 1/14) Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj objavljuje:

 

J AV N I P O Z I V

 

Strankama u postupku za uvid u Idejni projekat: ''Rekonstrukcija i asfaltiranje puta kroz Nove Miljanovce, K.O.D.Miljanovci, općina Tešanj'', općina Tešanj,

U Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj vodi se postupak izdavanja urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju i asfaltiranje puta kroz Nove Miljanovce, općina Tešanj a preko parcela navedenih u identifikaciji parcela broj: 06-30-2212/18 od 13.04.2018.godine. Ovim putem obavještavaju se stranke u postupku da će u periodu od 23.04.2018. godine do 30.04.2018.godine, u Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 10, u vremenu od 14 do 16 h, biti omogućen uvid u Idejni projekat: ''Rekonstrukcija i asfaltiranje puta kroz Nove Miljanovce, K.O.D.Miljanovci, općina Tešanj''

  • Objekat: Rekonstrukciju i asfaltiranje puta kroz Nove Miljanovce, općina Tešanj

  • Investitor: Mjesna zajednica Novi Miljanovci

  • Mjesto gradnje: Novi Miljanovci

U skladu sa članom 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Sl.novine Ze-do kantona», broj: 1/14) , pozivaju se stranke u postupku da izvrše uvid u navedeni projekat.

 

PRILOG: Identifikacija parcela broj: 06-30-2212/18 od 13.04.2018.godine.

 

(Kontakt osoba: Nermina Bešlagić, telefon: 650-022, lokal 157)

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Nadir Medarić, dipl. ing. geodezije

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava za 2018. godinu.

Grant sredstva su namjenjena za devet različitih vrsta projekata: Izgradnja poduzetničkih zona; Poticaji inovatorima-pojedinicima; Unapređenje institucijsle poduzetničke infrastrukture; Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama; Poticaji opstanku tradicionalnih i straih zanata; Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta; Poticaji novoosnovanim subjektima MSP i Jačanje konkurentnosti MSP-a.

Krajnji rok za dostavu prijava je 18.05.2018. godine.

 

Sve informacije o načinu podnošenja prijava i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje

Općina Tešanj prodaje zemljište u obuhvatu Regulacionog plana Poslovna zona Bukva.

Konkurs možete pogledati ovdje

Općina Tešanj prodaje zemljište u obuhvatu Zoning plana Glinište.

Konkurs možete pogledati ovdje