Prijava
petak 23.3.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Općina Tešanj poziva sve zainteresovane fizičke i pravne osobe, kao i korisnike javnih površina da se prijave najkasnije do 10.3.2017. godine radi iskazivanja interesa za korištenja u 2017. godini javnih površina za:

objekte poslovne namjene, ljetne bašte, kioske i druge slične objekte lagane konstrukcije, garaže, parkinge, tende, štandove, reklamne panoe, kao i druge namjene u skladu sa Odlukom o korištenju javnih površina.

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje javnih površina možete pogledati ovdje

Javni oglas za imenovanje kandidata za članove Nadzornog odbora JP TRA d.o.o Tešanj možete pogledati ovdje

Javni oglas za imenovanje kandidata za članove Nadzornog odbora JP RAD d.d. Tešanj možete pogledati ovdje

Raspisuje se Javni poziv za davanje na korištenje nosača reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete, namjenjenih plakatiranju, odnosno postavljanju reklamnih materijala koji predstavljaju preduzeće - firmu, neki proizvod, najavu nekog događaja, predizborni materijali političkih partija, oglasi humanitarnog karektera i sl. reklamni materijali koji nisu uvredljivog sadržaja po bilo kom osnovu.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Objavljuje se javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Tešanj za 2017. godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u novinama Naša riječ, a poziv je objavljen i na oglasnoj ploči Općine Tešanj.

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Tešanj za 2017. godinu možete pogledati ovdje

Zahtjev možete preuzeti ovdje