Prijava
Ponedjeljak 18.2.2019
Događaji:
Pretraga

Nastavljeni su radovi na vodovodu Raduša, čiju gradnju finansira Općina Tešanj uz podršku UNDP-a, kroz MEG projekat. Ukupna vrijednost projekta, za koji je ugovor potpisan 2018. godine, je oko 730.000,00 KM, od čega je kroz MEG projekat obezbijeđeno oko 238.000,00 KM, dok Općina Tešanj izdvaja 492.000,00 KM. Dio radova je završeno u 2018. godini, a preostalo je cca 40% radova. Sa 250 domaćinstava potpisani su ugovori za narednu fazu.

U Sarajevu je održano početno predstavljanje projekta: Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta. Projekat traje 30 mjeseci i u njemu će sudjelovati 15 općina, među kojima i Općina Tešanj, 3 kantona i nekoliko institucija viših nivoa vlasti. Projektne aktivnosti su usmjerene na javni sektor (podrška poslovnom ambijentu, veza sa srednjim školama, radnom snagom, podrška start up-u, racionalizacija potrošnje...) i privatnom sektoru kroz određena područja. Projekat provodi UNDP, a finansira Vlada Norveške.
U 2020. godini, 3-4 općine će na raspolaganju imati fond od 700.000 KM do 1 milion KM za infrastrukturne projekte.

Nakon što su pripremni radovi na gradnji mosta Lejle Mulalić na rijeci Usori u Jelahu završeni, danas se radi montaža šest betonskih nosača. Postavljanje preostalih nosača, ukoliko vremenski uslovi dozvole, je planirano u narednih 15 dana. Završetkom montaže nosača, intenzivirat će se preostali radovi na gradnji mosta u Jelahu.

Podsjećanja radi, dužina novog mosta će biti oko 69 metara nosivosti 60 tona. Most će biti građen sistemom armirane betonske konstrukcije i imat će dvije trake širine po 3 metra. Most će zadovoljiti sve kriterije koji se zahtijevaju po standardima i smjernicama EU.

Prve autobusne nadstrešnice na području grada Tešnja su izgrađene 2007. godine a zatim svake naredne godine njihova gradnja je nastavljena po cijelom području općine Tešanj. Kriteriji za njihovu izgradnju su bili prije svega broj đaka i radnika na tim stajalištima. Danas imamo ukupno 70 izgrađenih autobusnih nadstrešnica raspoređenih po svim mjesnim zajednicama. Pored izgradnje, u njihovo održavanje redovno se godišnje utroši oko 10.000 KM. Devastacija autobusnih nadstrešnica svaka godine se nažalost povećava, uglavnom uslijed nesavjesnog ponašanja građana ili saobračajnim nezgodama.

Apelujemo na sve građane da se odgovorno ponašaju prema našoj zajedničkoj imovini, naročito ovoj koja služi onima koji svakodnevno čekaju na redovni prevoz, a kako se iste nalaze pored glavnih saobraćajnica pružaju ružnu sliku o svima nama koji živimo na ovim prostorima. Na fotografijama su stvarni primjeri iz Mekiša i Novog Sela,a nažalost takvih primjera je puno više.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc

Projekat EU4Business je 1. februara 2019. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja). Prihvatljivi podnosioci prijava mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u podsektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica, za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 do 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2019. godine.

 

Sve informacije kao i potrebni dokumenti za ovaj javni poziv se mogu pronaći na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/.

 

Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane da će 13. februara 2019. godine od 15.00 do 17.30 sati u zgradi Privredne komore Doboj biti održan informativnini sastanak na kojem zainteresovani mogu dobiti odgovore na pitanja u vezi javnog poziva i procesa podnošenja prijava.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc

Općinski načelnik Suad Huskić i pomoćnici Općinskog načelnika Azra Muslija i Hamzalija Hojkurić održali su sastanak sa direktorima javnih ustanova i preduzeća sa područja općine Tešanj.

Tokom sastanka, razgovarano je o radu ustanova i preduzeća u 2018. godini, kao i ciljevima iz Strategije razvoja za 2019. godinu.

Dogovrene su aktivnosti i zadaci za naredni period, a očekuje se i uspješna realizacija ciljeva javnih ustanova i preduzeća za 2019. godinu.

U sklopu projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica, koji je ušao u sam završetak prve faze, raspisan je javni poziv za projekte jedinica lokalne samouprave. Poštujući propisane procedure i metodologiju od strane UNDP BiH održan je Forum građana i predstavnika partnerskih i nepartnerskih mjesnih zajednica.
Na Forumu je javnim glasanjem određen prioritet s kojim će općina Tešanj aplicirati na ovaj poziva, a radi se o projektu Rekonstrukcija otvorenog bazena Kiseljak - uređenje prilaznih staza, ograde, mjesta za odmor i drugog sadržaja, koji je dobio najveći broj glasova. Također, određen je tim koji će napisati aplikaciju i predati je u planiranom roku.
Inače, projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH) je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona KM. U aktivnostima prve faze koja će trajati do sredine 2019. godine, učestvovat će 120 mjesnih zajednica i 20 JLS širom zemlje, čime će se uticati na poboljšanje kvalitete života 300.000 ljudi.

U Općini Tešanj održan je sastanak predstavnika Općine Tešanj i JP Autoceste FBiH sa učesnicima na izradi Studije uticaja na okoliš za dio Koridora 5c koji prolazi kroz općinu Tešanj.

Općina Tešanj je informisana da je u postupku izrada glavnog projekta za dionicu Koridora 5c tzv. Obilaznica oko Doboja, pri čemu se jedan dio odnosi na FBiH (8,5 km tj dionica Karuše- petlja Medakovo), a drugi dio pored Doboja sve do spoja sa autoputem Banjaluka-Doboj. EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) razmatra mogućnost da odobri sredstva za ovu namjenu.

Glavni dio sastanka se odnosio na potrebu obezbjeđenja informacija o potencijalnim rizicima od poplave, klizišta ili drugih pojava koje mogu imati vezu sa ovim projektom. Usaglašeno je da Općina Tešanj dostavi raspoložive informacije učesnicima u izradi projekta (Građevinski fakultet Sarajevo i TRL Velika Britanija).

 

Više o planovima na ovoj dionici može se pronaći na web stranici Autocesta FBiH u dokumentu na sljedećem linku:

http://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2018/12/ZWJ112-JPAC-Doboj-Bypass-NTS_Bosnian_Final-2.pdf

 

U nedjelju, 03. februara 2019. godine u jutarnjim satima, usljed naglog otapanja snijega i kiše došlo je do izlivanja površinske vode, rijeka i potoka na području općine Tešanj. Profesionalna vatrogasna jedinica u jutarnjim satima intervenirala je na području Jelah Polja gdje se voda već izlila na putnu komunikaciju za Miljanovce i zatvorila saobraćaj. Vrećama za pijesak, zajedno sa mještanima pravljeni su odbrambeni nasipi i sprečavano prodiranje vode u stambene objekte. Tokom cijelog dana (nedjelja) pa sve do jutarnjih sati (ponedjeljak) jedinica je pojačano pratila stanje u MZ Piljužići, MZ Kalošević, MZ Jelah, MZ Tešanj, MZ Novo Selo, MZ Medakovo, MZ Tešanjka i MZ Šije.

Digitalnim očitavanjima i fizičkim pregledima praćen je nivo vodostaja rijeka Bosne i Usore, zatim Tešanjke, Radušice i drugih manjih rijeka i potoka.

Nivo vode na nabrojanim rijekama i potocima se počeo povlačiti oko 18,00 sati u nedjelju, jedino je nivo rijeke Bosne počeo opadati oko 5,00 sati (ponedjeljak) ujutro.

Vatrogasna jedinica je bila na dežurstvu u Šijama tokom cijelog dana u nedjelju, ali i tokom noći, do 05,00 sati ujutro.

Nije zaprimljena ni jedna prijava o poplavljenim objektima. Također, nije bilo prijava, novih ili pokretanja starih klizišta.

Sve putne komunikacije su bile prohodne, osim dionice puta Tešanj-Tešanjka u mjestu Novo Selo, gdje se na nekoliko lokacija voda izlila i poplavila jednu saobraćajnu traku, što je otežalo promet vozila. Također, dionica puta Jelah-Miljanovci, u Jelah Polju je bila poplavljena, te je odvijanje saobraćaja za putnička vozila bilo potpuno zaustavljeno na nekoliko sati.

Primjetno je da su prošlogodišnji radovi na uređenju riječnih i potočnih korita olakšali protok vode i smanjili ili izbjegli rizik izlivanja vode.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U odbrani teritorije općine Tešanj i Bosne i Hercegovine značajno mjesto zauzimala je i 375 Oslobodilačka brigada, koja je časno i u cijelosti zajedno sa drugim jedinicima ARBiH ispunila postavljene joj zadatke. Herojska borba i posvećenost ideji slobodne i jedinstvene Bosne i Hercegovine zaslužuje zahvalnost i poštovanje svih nas.

Stoga, povodom godišnjice formiranja 375 Oslobodilačke brigade upućujemo iskrene čestitke svim pripadnicima ove jedinice, porodicama šehida i poginulih branitelja, te svim patriotama BiH.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl. ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. sci. Suad Huskić

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija na kojoj su uposlenicima predstavljeni glavni i rukovodni procesi za 2018. godinu. Predavač je bila Nerminka Handžić, predstavnik rukovodstva za kvalitet i okoliš u Općini Tešanj, a tri rukovodna procesa su predstavili nosioci procesa Hamzalija Hojkurić, Sabahudin Omerbašić i Mirnes Dedukić.