Prijava
utorak 16.10.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

U Kabinetu Načelnika danas je održan sastanak u vezi projekta Žene na izborima u BiH. Radi se o projektu koji provodi UNDP u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom BiH i drugim agencijama, a finansira Vlada Švedske. Cilj projekta je bolji kvalitet života građana u BiH kroz veće učešće žena u javnom životu BiH.

 

U toku jsu radovi na izgradnji i proširenju vodovoda Dž.Planje, I faza.
Ugovorom je obuhvaćena izgradnja novog rezervoara sa pumpnom stanicom i dva vodozahvata.
Izvođač radova je firma Inter d.o.o. Tešanj. Iznos ugovorenih radova je 76.693,00 KM.

 

Javni konkurs možete pogledati ovdje

Smjernice možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac

Izjava 1

Izjava 2

Od 8. do 11. oktobra u Briselu se održava Evropska sedmica regija i gradova. Tokom 4 dana u Briselu eksperti u regionalnom i lokalnom razvoju, kao i predstavnici EU institucija predstavljaju najbolje prakse u EU. Teme koje okupljaju oko 6.000 osoba iz cijele EU su: dobre prakse u ekonomskom razvoju i socijalnoj uključenosti, javno-privatno partnerstvo, prekogranična saradnja, lokalne strategije razvoja, budućnost gradova, e-uprava i dr.
Studijsko putovanje je organizirano u okviru MEG projekta, koji provodi UNDP u BiH, a finansira Vlada Švicarske. Delegaciju čine predstavnici općina Tešanj i Sanski Most, koje su u prvom ciklusu projekta a koji uključuje 18 općina u BiH bile najuspješnije, te regionalni terenski službenici.

 

U skladu sa potpisanim Okvirnim sporazumom započela je aktivnost na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja koje se ogledaju kroz uređenje vodotoka i sanaciju klizišta pored putnih komunikacija. U toku je sanacija jednog klizišta, te čišćenje i uređenje korita Trebačke rijeke u MZ Karadaglije.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Prema informacijama Općinske izborne komisije, na području općine Tešanj do 19,00 sati na izbore je izašlo 50,89% ili 20.095 birača.

Svih 56 biračkih mjesta je otvoreno u 7,00 sati. Prema informacijama sa terena, glasanje je proteklo bez problema.

Biračka mjesta su zatvorena u 19,00 sati.

 

 

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA TEŠANJ

 

Nakon izgradnje kolektora i spajanja poslovnih zona Ciglana i Glinište, počeli su radovi na asfaltiranju saobraćajnice1.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Ukupna vrijednost asfaltiranja je 250.000,00 KM.

 

Završena je sanacija i odvodnja površinskih voda, te asfaltiranje platoa ispred Općinskog ureda na Tešanjci.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Završeno je asfaltiranje dionice puta Hadžalići u MZ Raduša.
Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug

Predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje i Kantonalne službe za zapošljavanje, zajedno sa predstavnicima zavoda za zapošljavanje iz zemalja regije posjetili su danas Tešanj. Goste su primili Općinski načelnik Suad Huskić i predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Subašić. Cilj posjete je razgovor i razmjena iskustava, kao i saradnja zavoda sa lokalnim zajednicama, privrednicima i školama.

Nakon sastanka u Općini Tešanj, gosti su posjetili nekoliko tešanjskih firmi, a održan je i Okrugli sto na temu: Lokalno partnerstvo u općini Tešanj.

 

Nakon uspješno završene procedure javne nabavke, Općinski načelnik Suad Huskić potpisao je ugovore za zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica na području općine Tešanj za sezonu 2018/2019. godinu. Ugovori su potpisani sa firmama AB trans d.o.o. Tešanj, Dobojputevi d.d. Doboj Jug, Konzorcijem Geo put d.o.o. Maglaj i Almy transport d.o.o. Zenica i JKP Rad Tešanj.

Potpisivanjem ovih ugovora obuhvaćeno je održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica, ukupne dužine 107,13 km. Vrijednost potpisanih ugovora je 235.540,27 KM.

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.