Prijava
subota 18.8.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

Potpisan je ugovor za rekonstrukciju javne rasvjete u Tešnju i Jelahu. Planirana je ugradnja novih LED svjetiljki kojim će se poboljšati kvalitet svjetlosti, smanjiti troškovi električne energije i troškovi održavanja. Rekonstrukcija će obuhvatiti Tešanj (dionica od kružnog toka do objekta MUP-a) i Jelah (od skretanja za Rosulje do FAD-a). Nakon provedenog postupka javne nabavke, danas je potpisan ugovor sa najpovoljnijim izvođačem Elektroprizma d.o.o. Tešanj vrijednosti cca 42.000,00 KM. Podsjećamo da je prošle godine realizovan projekat gradnje rasvjete uz LED tehniku u poslovnoj zoni Bukva, a za 2019. godinu su u pripremi nove dionice za rekonstrukciju.

Općinski načelnik potpisao je ugovore sa izvođačima o sanaciji četiri klizišta na putnom pravcu Karadaglije-Oruče u mjestu Koprivci. Izvođač radova na sanaciji tri klizišta je firma KM Gradnja d.o.o. Tešanj, a na jednom klizištu je firma GO PUT d.o.o. Maglaj. Riječ je o klizištima koja su nastala nakon obilnih padavina tokom ovog ljeta i koja su ograničila promet na lokalnom putu.

Vrijednost radova je 42.626,00 KM. Početak radova je najavljen u narednih sedam dana, nakon Bajrama.

 

Danas je Općinski načelnik u prostorijama Općine Tešanj potpisao ugovor o izgradnji sobraćajnice Ciglana-Glinište i mosta na rijeci Radušici sa direktorom firme Inžinjering 1 d.o.o. Jelah. Navedenim radovima poslovne zone "Ciglana" i "Glinište" bit će povezane saobraćajnicom i novim mostom na Radušici, čime će se stvoriti uslovi za nastavak uređenja, proširenja poslovnih zona i novim investicijama.

Vrijednost radova je 198.666,00 KM, a sredstva su obezbijeđena od Vijeća ministara BiH i Općine Tešanj. Planirani radovi će biti započeti ubrzo i usklađeni sa drugim planiranim i ugovorenim radovima u poslovnoj zoni Glinište. Naime, ranije su ugovoreni radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora kroz poslovnu zonu Glinište vrijednosti cca 420.000,00 KM, kao i asfaltiranje glavne saobraćajnice vrijednosti cca 250.000,00 KM
Ukupna ulaganja u poslovnoj zoni Glinište u ovoj godini će iznositi cca 900.000,00 KM. Završetak svih ovih radova očekuje se u naredna dva mjeseca.

 

Izvršena je rekonstrukcija i asfaltiranje platoa u Mrkotiću. Investitor projekta vrijednosti 24.662 KM je Općina Tešanj, a izvođač radova Doboj-putevi d.d. Doboj-Jug. 

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA TEŠANJ

 

Obzirom da su aktivnosti organa za provođenje izbora transparentne, Općinska izborna komisija Tešanj ovim putem informiše javnost da je dana 10.08.2018. godine izvršila postupak javne dodjele mjesta u biračkim odborima za ovjerene političke subjekte za osnovnu izbornu jedinicu Tešanj za Opće izbore u oktobru 2018. godine.

Postupak javne dodjele mjesta u biračkim odborima izvršen je prema redoslijedu političkih subjekata koji je utvrđen žrijebanjem CIK-a BiH za pozicije na glasačkom listiću, u prisustvu političkih subjekata.

Za Opće izbore na području osnovne izborne jedinice u BiH koju čini Tešanj, ovjerena su 34 politička subjekta. Politički subjekti dužni su najkasnije do 22.08.2018. godine dostaviti svoje prijedloge za članove biračkih odbora i njihove zamjenike za dodijeljena mjesta.

 

Priloge možete pogledati ovdje:

Lista ovjerenih političkih subjekata za osnovnu izbornu jedinicu u BiH sa rezultatima žrijebanja po političkom subjektu

Pregled dodjele mjesta u biračkim odborima

 

 

U toku je realizacija projekata visokogradnje sa Liste kapitalnih projekata za 2018 godinu. Radovi se odvijaju na izgradnji četiri školske sale, sanacija krova škole u Trepču, zamjena dijela vanjske stolarije osnovne škole u Tešanjci, izgradnja ambulante u Piljužićima. Svi radovi teku predviđenom dinamikom i biti će završeni u ugovorenom roku. U narednim danima počinju radovi na sanaciji krova društvenog doma u Kaloševiću, kao i sanacija područne škole u Mrkotiću.

U periodu od 04. do 08.08.2018. godine nastavljene su aktivnost na čišćenju i saniranju putne infrastrukture, ispumpavanju vode i dezinfekciji objekata i površina  na poplavljenom području općine Tešanj.

Kao i ranije i dalje su angažovane ekipe profesionalne vatrogasne jedinice, JP RAD i druga preduzeća.

U navedenom periodu provedene su mjere sanacije i osposobljavanja putne infrastrukture, čišćenja putnih kanala i propusta, posipanje materijala , te sanacija bankina na lokacijama:

- MZ Tešanj: Ulica Tešanjskih brigada-Ravne, Ulica Meše Selimovića, Ulica Kose i Ahmetagić put.         

- MZ Bukva: Dubaljski put, put Bukva-Osoje i Čifluk.

- MZ Orašje Planje : sanirano riječno korito.

- MZ Džemilić Planje: izvršena sanacija devastiranih puteva, putnih kanala i bankina.

- MZ Dobropolje-Mekiš: saniran put Kadići, put Trzna-Kruščica, na određenim lokacijama izvršeno čišćenje putnih kanala.

Profesionalna vatrogasna jedinica izvršila je čišćenje parka ispred škole “Huso Hodžić” od raznog nanosa, mulja i pijeska, te ispumpavanje vode iz sportske sale.

JP RAD izvršilo je čišćenje propusta u Dobropolju kod Trzne, zatim odvoz otpada (nanosa, blata, mulja i pijeska), utovar i odvoz nanosa kod škole “Huso Hodžić” i pranje sportstke sale pomenute škole.

Higijensko – epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj radila je na dezinfekciji stambenih površina i površina oko objekata gdje su se stvorili uslovi za nesmetano obavljanje ove aktivnosti.

Voda iz vodnih  sistema Tešanj, Jelah i Kraševo  zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

                                                                                                                                                                                 OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Rješenje o regulisanju saobraćaja možete pročitati ovdje

12-tog jula ove godine obavijestili smo javnost o registrovanoj brucelozi u Tešnju. Poduzeli smo određene mjere: uključili sve veterinarske stanice, obavijestili kantonalnu veterinarsku inspekciju i ministarstvo, pojačali sanitarni nadzor u prometu namirnica životinjskog porijekla, obavijestili javnost i dijelili letke o brucelozi, pratili i obezbijedili uklanjanje oboljelih životinja itd.

Apelirali smo na javnost i Islamsku zajednicu zbog bolesti, naročito zbog blizine Kurban bajrama.

Nažalost, od tada su identifikovani novi oboljeli. Od početka 2018.godine u Tešnju su identifikovane 23 oboljele osobe. Neki su već u procesu liječenja u Kantonalnoj bolnici, a drugi su upućeni na liječenje. Među oboljelim su lica koja trguju životinjama, lica koja se bave uzgojem većeg broja životinja, među oboljelim su članovi njihovih porodica, nažalost i djeca, profesionalci u ovoj oblasti.

Prema sadašnjim informacijama, identifikovana su oboljenja kod ovaca, krava i koza, a bolest je prenošena neprokuhanim mlijekom, kontaktima sa životinjama i slično.

Sanitarna inspekcija i Higijensko-epidemiloška služba Doma zdravlja izvršili su potrebne radnje na daljem uključenju nadležnihinstitucija.

Bez obzira na rad institucija (inspekcija, veterinarskih službi i dr.) još jdnom apelujemo na građane da se informišu o načinu zaštite od bolesti, da poduzmu sve mjere na zaštiti zdravlja.

Posebno upozorenje upućujemo vlasnicima životinja na odgovornost koju imaju za svoje i zdravlje svojih ukućana, kao i zdravlje drugih ljudi s kojima su u kontaktu kroz prodaju mlijeka, sira, mesa i slično

Kontakt telefon sanitarne inspekcije je 032/650-503

 

 

 

U prostorijama Općine Tešanj potpisana su dva ugovora o izvođenju radova, jedan za izgradnju ambulante u Piljužićima, općina Tešanj Faza II, potpisan od strane Općine Tešanj i  JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj kao investitora i firme Nedjing d.o.o. Tešanj kao izvođača radova. Vrijednost projekta je 71.582,29 KM od čega dio od 30.000,00 KM investira JZU Doma zdravlja, a preostali dio Općina Tešanj.

Drugi ugovor potpisan je o izvođenju radova na Rekonstrukciji ulice 9. septembar i asfaltiranju parking prostora u naselju Simetrale, potpisan od strane Općine Tešanj kao investitora i firme  Doboj putevi d.d. Doboj Jug kao izvođača radova. Vrijednost projekta je 44.118,85 KM.

 

Općinski Načelnik, Suad Huskić upriličio je u četvrtak 02.08.2018.g. u sali OV-a druženje i prijem za najuspješnije sportiste i predstavnike sportskih klubova sa prostora naše općine.

Na prijem je pozvano 15 sportista sa trenerima ili predstavnicima klubova. Ova aktivnost se realizuje nekoliko godina u saradnji sa Sportskim savezom, a ima za cilj upoznavanje sa trenutnim rezultatima naših sportista, te pokazuje spremnost Općine Tešanj na podršku sportu i našim sportistima.

U ugodnom razgovoru s Načelnikom, mladi su pričali o svojim iskustima, medaljama, putovanjima, ali i planovima i perspektivama.

Entuzijazma nije nedostajalo, a obećani su i novi uspjesi i medalje.

Nakon druženja, domaćin je zahvalio gostima na njihovom zalaganju, te im uručio prigodne nagrade.

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.