Prijava
Utorak 11.12.2018
Događaji:
Pretraga

Završeni su radovi na postavljanju krova i izradi bazne ploče na školskoj sali u MZ Jablanica čime će planirane aktivnosti na ovom objektu biti privedene kraju. Paralelno sa ovim radovima vrši se postavljanje krova na školskoj sali u MZ Kalošević i pripreme za postavljanje krova na školskoj sali u MZ Miljanovci-Lončari. Završetak planiranih radova ove faze na školskim salama se očekuje do sredine januara 2018.godine.

 

Također , u toku je adaptacija i rekonstrukcija poligona Luke u MZ Raduša i sportskog poligona u MZ Jelah. Završetak radova se očekuje do sredine januara 2018.godine.

Sve ove projekate su kandidovale mjesne zajednice u sklopu Projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

 

Vrijednost ugovorenih radova je cca 156.000,00 KM, a sredstva su obezbijedili Općina Tešanj i mjesne zajednice kroz projekat Jačanje uloge MZ u Bosni i Hercegovini.

 

Završetkom projekata stvorit će se povoljniji uslovi za realizaciju nastavnog procesa, organizaciju sportskih i kulturnih sadržaja u ovim sredinama što će poboljšati uslove za život i rad građana ovih mjesnih zajednica, a samim tim i cijele općine Tešanj.

 

Projekat Jačanje uloge MZ u Bosni i Hercegovini je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, a provodi ga UNDP u BiH.