Prijava
Srijeda 16.1.2019
Događaji:
Pretraga

U decembru 2017. godine Tešanj je zahvatilo olujno nevrijeme, koje je pričinlo velike štete. Štete nastale na stambenim i javnim objektima, najvećim dijelom su odmah sanirane. U istom vremenu, nastala su velika oštećenja poljoprivrednicima koji se bave plasteničkom proizvodnjom na površini od oko 15.000 m2. Odmah nakon prijava formirana je Komisija koja je posjetila sve lokacije i sačinila zapisnike. Kasnijim odlukama Vlade, te Sporazumom sa Općinom definisani su zajednički koraci na obezbjeđenju podrške. Shodno tome, dodijeljena je finansijska pomoć poljoprivrednicima za sanaciju štete na plastenicima u iznosu od cca 25.000,00 KM za 34 osobe.

U toku je postupak javne nabavke za zamjenu stolarije na školi Huso Hodžić, a pri kraju i projektovanje sanacije i rekonstrukcije Ferhad-begove džamije u Tešnju.