Prijava
Nedjelja 24.3.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 16. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,

2.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Miljanovcima,

3.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-puta i Prijedlog Odluke neposrednom pogodbom zv“Gobelja“,

4.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodobom zv. “Ošljak”,

5.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,

6.Nacrt Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,

7.Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Kraševo”, općina Tešanj

8.Nacrt Odluke o o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije, općinaTešanj,

9.Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2017.godini,

10.Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2017. godini na području općine Tešanj,

11.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2017.godinu,

13.Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,

14.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.

 

Na početku sjednice, predstavnica UNDP-a Majda Ganibegović vijećnicima je predstavila dosadašnje rezultate i aktivnosti za 2018. godinu za projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, budući da je Općina Tešanj jedna od 24 općine u ovom projektu.

Na prijedlog Općinskog načelnika, dnevni red je dopunjem sa novom tačkom dnevnog reda: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti i organizovanju saobraćaja na cestama.

Najviše rasprave tokom sjednice je bilo oko 5. tačke dnevnog reda Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj, za koju je donesen zaključak da će se Vijeće izjasniti na narednoj sjednici. 

Ostale tačke dnevnog reda Vijeće je prihvatilo i završilo sa radom u 18,10 sati.

Kompletan snimak 16. sjednice Općinskog vijeća bit će emitovan u programu televizije Smart u subotu, 3. marta u 14,00 sati.