Prijava
Ponedjeljak 18.2.2019
Događaji:
Pretraga

U toku su radovi na izgradnji tri školske sale u mjesnim zajednicama Šije, Miljanovci - Lončari i Jablanici, a za školsku salu u Kaloševiću u toku je proizvodnja montažnih elemenata.

Radovi teku predviđenom i ugovorenom dinamikom, i svi radovi bi trebali biti okončani do početka nove školske godine.