Prijava
Nedjelja 18.11.2018
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj i ove godine je izvršila čišćenje potencijalnih divljih deponija. Evidentirano je 12 lokacija na kojim je primijećeno nelegalno odlaganje otpada. U toku akcije otkrivena su četiri počinioca koji su na adekvatan način sankcionisana.

Molimo građane da se odgovorno odnose prema životnoj sredini i čuvaju naše vodotoke i šume.