Prijava
Ponedjeljak 18.2.2019
Događaji:
Pretraga

Nastavljaju se radovi na realizaciji Liste kapitalnih projekata za 2018. godinu.

U toku su radovi na izgradnji kanalizacije u ulici Senada Hodžića, asfaltiranje puta - novo naselje Krndija, trasiranje nove saobraćajnice u naselju Krndija, te asfaltiranje puta Kurdići 2.

Svi radovi teku planiranom i ugovorenom dinamikom.