Prijava
Ponedjeljak 18.2.2019
Događaji:
Pretraga

Danas su u Općini Tešanj potpisani ugovori između Ministarstva za boračka pitanja ZDK i uspješnih kandidata po raspisanom javnom pozivu za Program poticaja samozapošljavanja pripadnika boračke populacije, za koji je iz Budžeta ZDK za 2018. godinu izdvojeno 1,2 miliona KM. Danas je potpisano 54 ugovora sa pripadnicima boračke populacije iz Tešnja (46), Doboj Juga (3) i Usore (5). Ranije su potpisani ugovori sa 120 korisnika sa područja općina Breza, Kakanj, Maglaj, Olovo, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče.

 

Posebno mi je drago da će danas 46 korisnika dobiti podršku za zaposlenje, a to znači 46 novih firmi na području općine Tešanj. Zadovoljni smo ovakvim pristupom da se daje podrška samozapošljavanju ove kategorije stanovnika, umjesto socijalnih davanja, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Program zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije pokrenut je 2015. godine, prvo u poljoprivredi da bi se naredne godine proširio na sve privredne djelatnosti.

 

Zaključno sa ovom godinom direktno ćemo zaposliti oko hiljadu ljudi, a indirektno je taj broj znatno veći jer su neki korisnici u međuvremenu izrasli u poslodavce koji danas imaju i do deset uposlenih. Za pokretanje privatnog biznisa ove godine izdvojeno je 7.000 KM po korisniku, a sredstva će biti plasirana preko lokalnih zajednica, rekao je Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.