Prijava
Srijeda 19.6.2019
Događaji:
Pretraga

U skladu sa potpisanim Okvirnim sporazumom započela je aktivnost na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja koje se ogledaju kroz uređenje vodotoka i sanaciju klizišta pored putnih komunikacija. U toku je sanacija jednog klizišta, te čišćenje i uređenje korita Trebačke rijeke u MZ Karadaglije.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE