Prijava
Srijeda 19.6.2019
Događaji:
Pretraga

Od 8. do 11. oktobra u Briselu se održava Evropska sedmica regija i gradova. Tokom 4 dana u Briselu eksperti u regionalnom i lokalnom razvoju, kao i predstavnici EU institucija predstavljaju najbolje prakse u EU. Teme koje okupljaju oko 6.000 osoba iz cijele EU su: dobre prakse u ekonomskom razvoju i socijalnoj uključenosti, javno-privatno partnerstvo, prekogranična saradnja, lokalne strategije razvoja, budućnost gradova, e-uprava i dr.
Studijsko putovanje je organizirano u okviru MEG projekta, koji provodi UNDP u BiH, a finansira Vlada Švicarske. Delegaciju čine predstavnici općina Tešanj i Sanski Most, koje su u prvom ciklusu projekta a koji uključuje 18 općina u BiH bile najuspješnije, te regionalni terenski službenici.