Prijava
četvrtak 16.8.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

U toku protekla 48 sati zabilježene su obilne kišne padavine na području općine Tešanj (56 l/m2), koje su uslovile povećanje svih vodotoka, kao i povećanje nivoa površinskih voda i potoka. Usljed nastale situacije, 

tokom proteklog dana i noći intezivo su

 

provođene mjere zaštite od poplava na lokacijama Hrvatinovići, Tepe,Tugovići, Raduša, Krndija, Bukva, Dobropolje-Mekiš, Vukovo, Medakovo, Novo Sela, kao i drugim dijelovima općine i gradskog područja.

 

U veoma kratkom periodu, u više navrata je došlo do obilnih kišnih padavina lokalnog karaktera, što je dovelo do naglog porasta površinskih voda i potoka, te uslovilo plavljenje 11 (jedanaest) stambenih objekata. Ugrožen je bio i objekat osnovne škole "Huso Hodžić" u Tešnju gdje je došlo do ulijevanja veće količine vode u prostorije sporstke sale i škole.

Snage i sredstva civilne zaštite, JP RAD tokom proteklog dana, a naročito noći, intezivno su bile angažovane na provođenju mjera odbrane od poplava, raščišćavanju saobraćajnica, uklanjanu nanosa sa putne infrastrukture, ispumpavanje vode iz stambenih    objekata, pročišćavanje propusta i pružanju pomoći ugroženom stanovništvu.

Trenutno se vodi aktivnosti na sanaciji putnih pravaca: Tepe-Hrvatinovići, Orašje Planja i Dobropolje-Mekiš, te otklanjanju posljedica nanosa u krugu osnovne škole "Huso Hodžić" i nastavka ispumpavanja vode i čišćenja mulja.

 

Općinski štab civilne zaštite je održao vanrednu sjednicu na kojoj je analizirao situaciju, prema operativnim podacima i uvidom na terenu, i preduzetim mjerama tokom proteklog dana i noći. U skladu sa procjenom Općinski štab CZ je predložio da se proglasi stanje prirodne nepogode na cijelom području općine. Utvrđene su dodatne mjere djelovanja na poplavljenim područijima. Općinski štab civilne zaštite putem nadležnih službi će nastaviti redovno pratiti stanje na 

području općine i informisati stanovništvo.

 

Zbog pojave različitih informacija na portalima i forumima vezano za stanje poplava na području općine u proteklih 48 sati, Općinski štab civilne zaštite sugeriše građanima da u cilju objektivnog informisanja prate informacije koje se plasiraju od strane Općinskog štaba civilne zaštite.

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

 

 

 

 

 

Općina Tešanj je u ovoj godini raspisala Javni poziv za sufinansiranje uređenja fasada u urbanim zonama. Planirana su sredstva u iznosu od oko 60.000,00 KM.

Na Javni poziv se prijavilo 9 (devet) zaintaresovanih stranaka.

Komisija je izvršila bodovanje i odabrala 7 (sedam) prijavljenih stranaka koje su ispunile uslove iz Javnog poziva i sa istim je potpisan Sporazum o sufinansiranju uređenja fasada.

Radovi teku planiranom dinamikom i uz nadzor općinskih Službi.

Očekujemo nastavak ove aktivnosti i u narednim godinama, a kako bi uljepšali izgled grada.

NAPOMENA: Izdato upozorenje se odnosi na očekivanu količinu padavina ( 10 i više litara po metru kvadratnom ) u toku jednog sata. Upozorenje se izdaje sat ili pola sata ranije.

1. Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje:

Krajina, centralna i sjeverna područja Bosne, istok Hercegovine.

2. Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje:

02.08.2018. u periodu od 14:00 do 21:00.

3. Napomena:

Danas su izgledni lokalno obilniji pljuskovi i grad. Moguća je pojava bujičnih potoka usljed lokalno obilnog pljuska.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Općinski načelnik Suad Huskić, nakon provedene procedure javne nabavke potpisao je danas dva ugovora:

- sanacija područne škole u Mrkotiću, izvođač radova je firma "Bara" d.o.o. Tešanj,

- sanacija doma kulture u Kaloševiću, izvođač radova je firma "Inter" d.o.o. Tešanj.

U narednim danima Izvođači će biti uvedeni u posao kako bi svi radovi bili okončani u ugovorenom roku.

Nadzor nad navedenim ugovorima će vršiti firma "Arh studio" d.o.o. Tešanj.

Danas 31.07.2018. godine u prostorijama Općine Tešanj, Općinski načelnik mr.sc. Suad Huskić je održao prijem za građane sa područja općine Tešanj čiji su stambeni objekti u proteklom periodu usljed obilnih padavina poplavljeni. Tom prilikom je uručeno 59 rješenja o isplati finansijskih sredstava kao dio pomoći u saniranju nastalih šteta. U pitanju su poplavljeni stambeni objekti koji su pretrpjeli određenu štetu u četiri veća kišna udara, koja su zadesila našu općinu od početka mjeseca maja do kraja mjeseca jula. 

Općinski načelnik Suad Huskić, nakon provedene procedure javne nabavke potpisao je ugovor za nastavak radova na izgradnji vodovoda Raduša. Vrijednost današnjeg ugovora je 760.000 KM, od čega je 250.000 KM obezbijeđeno kroz projekat MEG, a ostatak je obezbijedila Općina Tešanj.

Ove godine, Općina Tešanj u saradnji sa drugima, investira oko 5 miliona maraka u vodovodnu i kanalizacionu mrežu na području općine Tešanj. Jedan od većih projekata je upravo izgradnja vodovoda Raduša, kojim će na vodovodnu mrežu biti priključeno više od 320 novih domaćinstava. Ranije je u ovaj projekat uloženo oko 400.000 KM, a vrijednost današnjeg ugovora je 760.000 KM. Za naredni period ostaje ulaganje od oko 800.000 KM i time bi se omogućila dodatna mreža za područje Kotlanica, Dolca i Srednje Raduše. U narednih 6 mjeseci, ako se ispune očekivani uslovi, očekujemo da će veći broj građana imati vodu u svojim kućama, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Izvođači radova su konzorcij AB trans d.o.o. Tešanj i Špic beton d.o.o. Zenica.

U okviru redovnog ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta, kao i gradskih i prigradskih ulica općine Tešanj, ovih dana, a poslije učestalih kišnih padavina, intezivira se sanacija makadamskih i asfaltnih cesta. Zbog velikog broja devijacija i ulegnuća na kolovozu, Općina je odlučila da u ulici 9.septembar u Tešnju izvrši kompletnu presvlaku kolovoza asfaltom kako bi sam ulaz u Tešanj bio adekvatniji okolnom prostoru.

Izvođači radova na ovim poslovima su firme Doboj putevi d.o.o. Doboj Jug, Geo-Put d.o.o. Maglaj i KM-Gradnja d.o.o. Tešanj.

 

Počeli su radovi na rekonstrukciji i sanaciji područne škole Trepče (sanacija krova i krovne konstrukcije), kao i zamjena dijela stolarije na OŠ Kulin Ban Tešanjka.

Izvođač radova je firma Nedjing d.o.o. Tešanj.

 

Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Sejmenpolje (desni krak) u MZ Tešanj.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

 

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 21. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj,

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine,

3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,

5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša,

6. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje,

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići,

8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,

10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

 

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru, koju je Vijeće nakon dodatnih pojašnjenja usvojilo, uz zaključak da se Odluka u narednih 90 dana preispita. I o ostalim tačkama dnevnog reda Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 17,05 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 28.07.2018 godine u 21,00 sat i nedjelju, 29.07.2018.godine u 14,00 sati.

U toku su radovi na asfaltiranju dionice puta Hajrići-Hrašće u MZ Trepče.
Projekat se nalazi na Listi kapitalnh projekata za 2018 godinu, a finansira se iz budžeta Općine i sredstvima mještana.
Izvođač radova je firma AB trans d.o.o. Tešanj.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.