Prijava
Petak 22.2.2019
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj od 2012.godine u Budžetu planira podršku za treće, četvrto i naredno dijete kroz grant koji se dodjeljuje u vidu novčane pomoći putem Centra za socijalni rad Tešanj. U cilju podrške za pozitivne demografske mjere, svake godine u Budžetu se izdvoje sredstva od 20.000,00 KM.

Tokom posljednjih sedam godina ovaj vid podrške ostvarilo je 411 porodilja u ukupnom iznosu od 129.500,00 KM. Od 2018. godine općina je obezbijedila i novčanu podršku za vanmateričnu oplodnju od 10.000,00 KM.

Sredstva su planirana i u 2019. godini, a realizovat će se putem Centra za socijalni rad. 

Najveći broj porodilja koje su ostvarile stimulaciju je zabilježen u 2018.godini. Općina Tešanj će i u narednim godinama nastaviti sa ovom pozitivnom stimulativnom mjerom.

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika organiziran sastanak na temu snabdijevanja električnom energijom prostora općine Tešanj. Sastanak je organiziran u kontekstu kašnjenja u gradnji nove 110 kv trafo stanice u poslovnoj zoni Glinište, što je u nadležnosti Eletroprenosa BiH. Dvije provedene javne nabavke za ovu investiciju vrijednosti cca 5.5 miliona KM nisu uspjele.
Zbog svega toga na sastanku su razmatrana rješenja koja do završetka planirane investicije Elektroprenosa mogu obezbijediti kvalitet i sigurnost snabdijevanja električnom energijom i dalji rast i razvoj općine Tešanj. Definisane su tri mjere koje će Elektrodistribucija poduzeti u kratkom vremenu i potvrđeno da će Elektroprivreda osigurati stabilnost i kvalitet napajanja električnom energijom i potencijal za razvoj općine Tešanj.
Sastanku su prisustvovali Izvršni direktor za distribuciju u Elektroprivredi (Admir Anđelija), Direktor poslovnice EP u Zenici (Edisej Sjerotanović), te rukovodilac podružnice Tešanj (Fadil Begović). Sastanku je osim Općinskog načelnika prisustvovao i Zastupnik u Parlamentu BiH Šemsudin Mehmedović.
Inače poslovnica Tešanj je u 2018. godini imala skoro 16.000 kupaca električne energije, pri čemu je   40% energije potrošeno u domaćinstvima, dok je 60% električne energije potrošeno kod ostalih kupaca, prvenstveno u privredi.

U 2018. godini Sanitarno-vodni i ujedno Komunalno-cestovni inspektor po ovlaštenju, izvršio je 360 inspekcijskih kontrola. Zbog utvrđenih nepravilnosti doneseno je 51 rješenje kojim su naređene 152 upravne mjere. Većina subjekata nadzora nakon prijema rješenja postupila je po istim čime se na korektivan način postizalo provođenje zakonskih obaveza iz određenih oblasti. Ipak, izvršeno je 55 slučajeva sa uništenjem namirnica sa isteklog rokom, 15 slučajeva uklanjanja oboljelih životinja pri čemu je 51 eutanizirana. Podnesene su dvije prekršajne prijave.

Izvršen je pregled projektne dokumentacije za 43 sanitarne saglasnosti, zatim tri eksuhamcije posmrtnih ostataka i tri sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka u inostranstvo.

 

U 2018. godini Urbanističko-građevinski i ujedno Komunalno-cestovni inspektor po ovlaštenju, izvršio je 159 inspekcijskih kontrola. Doneseno je 73 upravnih akata i 75 neupravna. Izdata su tri prekršajna naloga. Pod prijetnjom prinudnog izvršenja porušena su tri bespravna objekta.

 

Ovom prilikom želimo napomenuti da je inspektor dužan postupati po svakoj prijavi građana i pismeno odgovoriti podnosiocu zahtjeva u roku 15 dana od obraćanja stranke. Obrazac Zahtjeva za inspekcijsku kontrolu možete preuzeti ovdje

 

Kontakt:

Urbanističko-građevinski inspektor, Tahirović Nurudin, tel. 032 650 503

Sanitarno-vodni inspektor Hodžić Haris, tel. 032 650 503

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc

 

 

Rok za prigovore je osam dana od dana objavljivanja.

Preliminarnu listu za dodjelu općinskih stipendija možete pogledati ovdje

Danas je u Kabinetu Načelnika općine Tešanj održan sastanak na kojem je tema bila mogućnost sudjelovanja općine Tešanj u projektu koji realizira REZ Zenica (Regionalna razvojna agencija). Projekat se odnosi na uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija (elektronski, elektronički, medicinski i dr.) otpada u dva kantona u BiH. Podršku projektu pruža GIZ (Njemačko društvo za tehničku saradnju i pomoć), te kompanija ALBA (Zenica), a aktivnosti bi bile implementirane u pet općina u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu u trajanju od tri godine.
Sastanku su osim Načelnika općine Tešanj Suada Huskića i njegovih saradnika, prisustvovali Bojan Vojvodić (GIZ), Maja Kišić i Marela Zdenac (REZ Zenica), Džafer Dautbegović (ALBA Zenica), te Adnan Lihić sa saradnicima (KP Rad Tešanj).

 

 U srijedu 16.01.2019.godine u sali Općinskog vijeća održana je sjednica Lokalnog razvojnog partnerstva koju su sazvali Esmir Subašić, Predsjedavajući i Fuad Šišić, Menadžer za upravljanje realizacijom Strategije razvoja općine Tešanj. Na dnevnom redu je bio Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Tešanj za 2018.godinu, koji je u svom izlaganju, uz prezentaciju, predstavio Fuad Šišić. Izvještaj je urađen u skladu sa UNDP metodologijom. Ovom prilikom, predstavljen je i rezultat rada svih vođa projekata kroz e-portal i servis e-portala.

Tokom sastanka, Lokalno razvojno partnerstvo je usvojilo Izvještaj sa predloženim mjerama u vezi osposobljavanja i motivacije vođa projekata, veće uključenosti zainteresovanih strana, jačanja saradnje Udruženja privrednika i Općine Tešanj (TRA, administracija) te srednjih škola, osnaživanja podrške tzv. soft-projektima (projekti iz područja etike, uključujući odnos prema osjetljivim kategorijama) , kao i veći fokus na energetsku efikasnost (projekti otopljavanja i novi izvori energije).

Podsjećanja radi, Partnerstvo je uspostavljeno 01.07.2017. godine potpisivanjem Zajedničke izjave i ima važnu ulogu u implementaciji, praćenju i vrednovanju Strategije za razvoj općine Tešanj. Partnerstvo čine, pored predstavnika Općinskog vijeća i izvršne vlasti, predstavnici javnih ustanova, poslovnog sektora, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, sportskih i organizacija za kulturu, žena, marginalizovanih kategorija stanovništva, kao i drugi relevantni akteri koji su se odazvali pozivu za Partnerstvo.

Danas su Općinski načelnik i Direktor JP RAD potpisali ugovor o realizaciji Programa obavljanja komunalnih usluga u oblasti komunalne higijene za 2019. godinu za Tešanj, Jelah i Tešanjku. Program uključuje čišćenje ulica, trgova i trotoara, košenje trave, krčenje rastinja, održavanje javnih česmi, upravljanje pokretnim barijerama i dr. Također Program komunalne higijene uključuje održavanje korita rijeke, padina Gradine, izletišta Kiseljak kao i poslovnih zona Bukva, Glinište, Ciglana i Ekonomija.

Novina je da je ovogodišnjim Programom putem JP RAD planirano košenje bankina na cijelom području općine, uklanjanje divljih deponija, briga o zastavi na jarbolu u Kraševu, te posebno veći udio mašinskog čišćenja ulica a posebno trotoara u Jelahu i poslovnoj zoni Bukva.

Ukupna cijena realizacije Programa komunalne higijene za 2019. godinu iznosi cca 290.000 KM.

 

U Večernjem listu od 2. januara 2019. godine objavljen je tekst autora Marka Karačića naslovljen Kaser dobio više glasova nego što ima Hrvata u Tešnju, gdje se, između ostalog navodi da je: nad Hrvatima Tešnja provedeno etničko čišćenje i da je od nekadašnjih skoro 9000 tešanjskih Hrvata, danas tamo ostalo manje od 1500 .

Reagovanje možete pogledati ovdje

U okviru Službe civilne zaštite Općine Tešanj vodi se evidencija klimatoloških podataka sa dvije meteo stanice i to sa automatske meteo stanice kod Vatrogasnog doma i meteo stanice kod Filter stanice JP Rad koja nije u potpunosti opremljena potrebnim mjernim instrumentima. Na osnovu svakodnevnih mjerenja (tri mjerenja) podaci se evidentiraju, te se na osnovu njih rade mjesečne i godišnje analize koje sadrže neke od osnovnih klimatoloških podataka. I pored toga što Općina Tešanj nema klimatologa, osnovni podaci se prikupljaju i analiziraju prema važećim metodološkim postupcima za obradu klimatoloških podataka. Također, Općina Tešanj je u saradnji sa Federalnim meteorološkim zavodom usaglasila aktivnosti oko instalacije nove padavinske stanice na području općine Tešanj, te je ova aktivnost u završnoj fazi realizacije.

Klimatološku analizu za 2018. godinu sa nekim od klimatoloških elemenata, kao i komparativne klimatološke podatke za period 2005.-2018. godina možete pogledati ovdje

 

U Sportskoj dvorani u Tešnju, u srijedu 9. januara 2019. godine održana je završnica 5. turnira mjesnih zajednica općine Tešanj u malom nogometu, streljaštvu i stonom tenisu.

Na ovogodišnjem turniru učestvovalo je preko 300 sportista sa područja općine Tešanj. Turnir organizuje JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj, uz finansijsku podršku Općine Tešanj.

 

Detaljnije možete pogledati ovdje

Certifikacijska kuća Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch, početkom decembra 2018. godine obavila je recertifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi ISO 9001-2015. Recertifikacija je pokazala da je sistem potpuno učinkovit i ostvaruje viziju, politiku i ciljeve kvaliteta, što je rezultiralo obnovom certifikata ISO 9001-2015 do 19.01.2022.godine.

 

Također, obavljen je i nadzorni audit za sistem upravljanja okolišem prema normi ISO 14001-2015. Rezultat audita je pokazao da je sistem upravljanja usklađen sa svim zahtjevima norme ISO 14001-2015, te da je organizacija uspostavila i održava vlastiti sistem upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda.