Prijava
Srijeda 26.6.2019
Događaji:
Pretraga

U povodu Ramazanskog bajrama, Općinski načelnik Suad Huskić, Pomoćnik Općinskog načelnika Sabahudin Omerbašić i Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tešanj Fuad ef. Omerbašić, u društvu direktora Opće bolnice Tešanj dr. Hasana Škilje, posjetili su pacijente na tri odjela Opće bolnice Tešanj, a nakon toga i Centar za djecu sa poteškoćama u razvoju Tešanj.

Ovom prilikom, bolesnicima su uručene skromne hedije,a djeci paketići.

Već nekoliko godina tradicionalno predstavnici Općine i Medžlisa IZ Tešanj posjećuju bolesnike u Općoj bolnici Tešanj, a od prošle godine i djecu u Centru za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Obavještavamo sve poljoprivrednike, vlasnike zapuštenog poljoprivrednog zemljišta sa područja općine Tešanj, da je Kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona.

Novčana sredstva koristiće se isključivo za uređenje poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Minimalna površina zapuštenog zemljišta koja se može prijaviti za uređenje je 0,3 hektara.

 

U prilogu objavljujemo:

-Uputstvo o korištenju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta

-Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, kontakt osoba Tamara Turkić.

 

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 14:00 sati održana 29. (tematska) sjednica Općinskog vijeća o radu i poslovanju javnih ustanova i preduzeća za 2018. godinu, a  čiji je osnivač Općina Tešanj, sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2018. godinu ,
 2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2018. godinu,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2018. godinu,
 4. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2018. godini:
  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
  4. JZU Opća bolnica Tešanj,
  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  8. JU Muzej Tešanj.

Općinsko vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, uz zaključke i smjernice za rad u narednom periodu, prihvaćene. Vijeće je završilo sa radom u 16:50 sati.

U okviru redovnog ljetnog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta kao i gradskih i prigradskih ulica općine Tešanj, ovih dana a poslije učestalih kišnih padavina, intezivira se sanacija makadamskih i asfaltnih cesta i trotoara. U toku su radovi na sanaciji asfaltnih puteva na području općine Tešanj. Prve relacije koje se rade su najoštećenije za bezbjedno odvijanje saobraćaja: Trepče, Jablanica, Karadaglije, trg u Jelahu.

U narednom periodu bit će sanirani i putevi po svim mjesnim zajednicama, uključujući i košenje bankina. Izvođač radova na održavanju asfanih kolovoza je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug a na sanaciji makadamskih puteva i čišćenju putnih kanala firma "KM-Gradnja" doo Tešanj.

Općinski štab civilne zaštite je na 18. vanrednoj sjednici održanoj 28.05.2019. godine, razmotrio stanje na terenu nakon poplava i provedenih mjera, te u skladu sa tim donio zaključak kojim se predlaže prestanak proglašenja stanja prirodne nesreće poplava na području općine Tešanj.

Odluku možete pogledati ovdje.

Ministarstvo za privredu ZE-DO kantona objavilo je nove javne pozive o utrošku budžetskih sredstava u 2019. godini za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Informacije o uslovima i načinu prijave te načinu korištenja sredstva, za aktuelne javne pozive, zainteresirani mogu pogledati na linku:

 

www.zdk.ba/vijesti/item/7631-javni-pozivi-za-dodjelu-2-4-miliona-km-subvencija-privrednim-drustvima-u-zdk-otvoreni-do-27-juna

Završeno je asfaltiranje puteva Ripna u MZ Jablanica i NC Mujezinovići u MZ Dobropolje-Mekiš. Izvođač radova je firma Doboj putevi dd Doboj Jug, a nadzor radova vrši firma Inpros d.o.o. Mostar.  Putevi se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2019.godinu.

Sredstva obezbjeđena iz budžeta Općine i od građana.

Objavljeni javni poziv Kantonalnog ministarstva za privredu i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za odabir korisnika grant sredstava možete pogledati ovdje.

Izvještaj možete pogledati ovdje.

Realizacija Kapitalnih projekata je u toku, završeni su radovi na asfaltiranju puta Sole-Pilavi-Zovke u MZ Piljužići.
Finansiranje je obezbjeđeno iz Budžeta Općine Tešanj.
Radove izvodi "Doboj putevi" d.d. Doboj Jug.

 

Općina Tešanj poziva zainteresovane članove organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na području općine Tešanj, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području općine Tešanj.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 19. aprila i traje do 30. maja 2019. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika organizacija civilnog društva.

Prema pravilima u istom ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni predlozi će biti diskvalifikovani.

Ovaj poziv je otvoren od 27. maja do 3. juna 2019. godine a zainteresovani se mogu prijaviti putem adrese elektronske pošte: nedžOva e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti sredinom mjeseca juna 2019. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat će biti blagovremeno obavješten. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika civilnog društva, kandidata će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Tešanj.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).