Prijava
petak 23.3.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

Danas su u sali Općinskog vijeća Tešanj potpisani ugovori za finansiranje projekata udruženja građana za 2018. godinu. Ugovore su potpisali Općinski načelnik Suad Huskić i 56 udruženja građana sa područja općine Tešanj.

Prigodnim govorom, prisutnima se obratio Općinski načelnik Suad Huskić i zahvalio udruženjima na kvalitetnim projektima, te istakao dosadašnju korektnu saradnju sa svim udruženjima.

Najviše sredstava izdvojeno je za sport, skoro 250.000 KM, i u ovim klubovima je angažovano oko 2.000 mladih sportista. Organizovanjem sportskih, ali i drugih događaja iz ostalih projekata obogatit će se društveni život građana na prostoru općine Tešanj tokom  2018. godine, istakao je Općinski načelnik.

Na javni poziv, ove godine ukupno je pristigao 81 projekat udruženja građana. Nakon provedene procedure, prihvaćeno je 77 projekata. U budžetu je za ovu namjenu izdvojeno ukupno 322.400 KM.

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj održana edukacija na kojoj su predstavljeni rezultati Analize zadovoljstva korisnika usluga. Prezentaciju je održao Mirnes Dedukić, službenik za ljudske resurse u Općini Tešanj.

U periodu od 15. do 30. novembra 2017. godine izvršeno je anketiranje u skladu sa preporukama projekta MEG, nakon čega je uslijedila analiza dobivenih podataka.Također, danas se razgovaralo i o Analizi zadovoljstva uposlenih.

 

Analizu zadovoljstva korisnika usluga možete pogledati ovdje

Strategija razvoja općine Tešanj predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj lokalne zajednice u tri najvažnija aspekta: ekonomskom, društvenom i aspektu okoliša. Ona je sistemski instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem i predstavlja objedinjeni, finalni rezultat faze planiranja i glavno polazište za fazu implementacije. Definisani su strateški fokusi za naredni period, te utvrđeni ciljevi i projekti sa mjerama za njihovo ostvarivanje.

 

U izradi dokumenta vodeću ulogu imao je Općinski razvojni tim, koji uključuje predstavnike više sektora (ekonomski, društveni i okoliš) i više različitih društvenih aktera (lokalna uprava i javne institucije, nevladin i privatni sektor). Razvojni tim se rukovodio Metodologijom za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH (miPRO metodologija). Strategija razvoja 2018-2022. godine urađena je uz podršku Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz projekat Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG).


Općinsko vijeće Tešanj je na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća, usvojilo Strategiju razvoja općine Tešanj 2018-2022. godina koju možete pogledati ovdje

Općina Tešanj počela je pripremu Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2018. godini.

U cilju izrade što kvalitetnijeg Programa, pozivamo sve zainteresovane da nam svoje prijedloge i sugestije dostave u pisanoj formi poštom, putem mail-a ili da ih iznesu na javnoj raspravi koja će se održati u utorak 27. februra 2018. godine u 11.00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Pozivamo vas da svojim učešćem na javnoj raspravi date doprinos donošenju što kvalitetnijeg Program za 2018. godinu, a osnov za raspravu bit će Program novčanih poticaja za 2017 godinu koji možete pogledati ovdje

U decembru 2017. godine Tešanj je zahvatilo olujno nevrijeme, koje je pričinlo velike štete. Štete nastale na stambenim i javnim objektima, najvećim dijelom su odmah sanirane. U istom vremenu, nastala su velika oštećenja poljoprivrednicima koji se bave plasteničkom proizvodnjom na površini od oko 15.000 m2. Odmah nakon prijava formirana je Komisija koja je posjetila sve lokacije i sačinila zapisnike. Kasnijim odlukama Vlade, te Sporazumom sa Općinom definisani su zajednički koraci na obezbjeđenju podrške. Shodno tome, dodijeljena je finansijska pomoć poljoprivrednicima za sanaciju štete na plastenicima u iznosu od cca 25.000,00 KM za 34 osobe.

U toku je postupak javne nabavke za zamjenu stolarije na školi Huso Hodžić, a pri kraju i projektovanje sanacije i rekonstrukcije Ferhad-begove džamije u Tešnju.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa direktorima četiri škole sa područja općine Tešanj u kojima se grade školske sale - Šije, Kalošević, Jablanica i Miljanovci., a sastanku su prisustvovali i predstavnici ovih mjesnih zajednica.

Razgovarano je o radovima koji su planirani u 2018. godini i aktivnostima mjesnih zajednica kada je ovaj projekat u pitanju.

Cilj je da se radovi izvode tokom raspusta, kako se ne bi ometao nastavni proces.

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija administracie na temu: Ciljevi zajednice i ciljevi organizacije.

Predavač je bio Općinski načelnik Suad Huskić.

Prezentaciju možete pogledati ovdje

Općinski načelnik sa saradnicima organizovao je radni sastanak sa predsjednicima savjeta i sekretarima mjesnih zajednica kako bi razgovarali o usvojenom Planu kapitalnih ulaganja za 2018 godinu. Razgovaralo se o kandidovanim projektima sa aspekta spremnosti projektne dokumentacije, pribavljenih dozvola za gradnju, građevinskih odbora, očekivanju predsjednika savjeta kada je u pitanju učešće građana u sufinansiranju projekata. Ovom prilikom, predstavnicima mjesnih zajednica su predstavljeni i nosioci aktivnosti u ime Općine za svaki projekat.

U oktobru 2017. godine su krenule pripreme i mjesne zajednice su dostavile svoje prijedloge prioritetnih projekata za ovu i naredne dvije godine. S obzirom da su i Budžet i Plan kapitalnih ulaganja usvojeni na Vijeću, predstavljamo usvojene dokumente predstavnicima mjesnih zajednica sa namjerom da što prije objavimo tendere i ugovorimo radove, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima primio je Direktora Poreske uprave FBiH Šerifa Isovića, Direktora Kantonalnog poreznog ureda Zenica Sabahudina Ibrahimagića i Šeficu porezne ispostave Tešanj, Melisu Kuprić kako bi razgovarali o saradnji ove dvije institucije.

 

Sastanak je iskorišten i za razgovor o trajnijem i kvalitetnom rješavanju prostora u kojem bi bila smještena poslovnica Poreske uprave Tešanj, s obzirom da je prostor koji se trenutno koristi u vlasništvu Općine i da je besplatno korišten od 1997. godine. Sada Općina ima potrebe za korištenje tog prostora i očekuje trajnije i adekvatno rješavanje prostora za rad Poreske uprave. Dogovoreni su naredni koraci u rješavanju ovog pitanja.

 

 

 

 

 

Jutros je Općinski načelnik Suad Huskić sa Predsjedavajućim Općinskog vijeća Tešanj Senadom Subašićem, bio domaćin sastanka kojem je prisustvovao i Komandir Policijske stanice Tešanj Jusuf Katica. Tema sastanka je bio rad policije u lokalnoj zajednici i izazovi sa kojima se suočavaju. Komandir PS Tešanj, informisao je, da je bezbjedonosna situacija na području općine Tešanj stabilna i zavodoljavajuća. Prisutni su se usaglasili da je potrebno pružiti punu podršku radu policije u interesu svih građana.


Poseban osvrt je napravljen na tvrdnje medija o postojanju izvjesnih kampova na području općine, pri čemu je izneseno da je udruženje Asker (Sarajevo) koristilo privatni prostor jezera Jelen za boravak djece iz Sarajeva na prostoru općine Tešanj u trajanju od nekoliko dana.


Ocijenjeno je da se ovim događajem ne trebaju i ne smiju okarakterisati ukupne prilike na prostoru općine Tešanj ili Bosne i Hercegovine, te naglašeno da u medijskim i javnim istupima, kao i svim aktivnostima treba izbjegavati oštru i dnevno-političku retoriku, kao i sve aktivnosti koje bi mogle voditi medijskoj manipulaciji, zloupotrebi javnosti ili djece, te time narušavati odnose u bosanskohercegovačkom društvu.


Općina Tešanj je usmjerena na razvoj i jačanje ekonomije, sa jasnim opredjeljenjem da nam je na tom putu potrebna puna politička i ekonomska stabilnost društva i ne podržava bilo šta što nas udaljava od toga.

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.