Prijava
Srijeda 26.6.2019
Događaji:
Pretraga

Počeli su radovi na izgradnji nove saobraćajnice u MZ Jelah. U ovoj fazi je ugovoreno trasiranje i tamponiranje saobraćajnice. Izvođač radova je firma Trans-kop doo Tešanj.

Završeno je asfaltiranje dionice puta Kalabića kamen u MZ Jablanica. U toku su i pripreme za asfaltiranje dionice puteva Ripna u MZ Jablanica i NC Mujzinovići u MZ Dobropolje-Mekiš. Izvođač radova je firma Doboj putevi dd Doboj Jug, a nadzor radova vrši firma Inpros d.o.o. Mostar. Svi putevi se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2019. godinu. Sredstva su obezbijedili građani i budžet Općine.

 

 

Nakon poplava koje su zahvatile i područje naše općine, izdate su preporuke za stanovništvo u poplavljenim područjima
Lisnato povrće kao što su salata, špinat, blitva, mladi kupus i mladi luk, bez obzira na dužinu plavljenja, pa makar ona bila i kratka i bez vidnih posljedica, ne smije se koristiti u ishrani iz zdravstvenih razloga. Ti usjevi se trebaju zaorati ili zatanjirati i na tim površinama zasnovati novu proizvodnju. Ne smiju se koristiti ni jagode koje su poplavljene.
Žita (pšenica, tritikale) koja su još u vodi vjerovatno će biti uništena, te je ove površine nakon povlačenja vode potrebno što prije zaorati zajedno sa cjelokupnom masom.
Ako je došlo do polijeganja usjeva, a usjev je prljav od zemlje, ima raznih nanosa, lišće je uglavnom trulo, stabljika omekšana - ovakav usjev treba što prije zaorati.
Ako su trava i djetelina bile poplavljene u većoj mjeri, te je došlo do polijeganja istu je potrebno pokositi, ukloniti sa parcele i ne koristiti za ishranu stoke.

Na osnovu potpisanog ugovora o izgradnji saobraćajnica u Poslovnoj zoni Vila, trenutno su u toku završni radovi na izgradnji vodovodne mreže, a počeli su i radovi na ugradnji ivičnjaka. Izvođač radova je firma Dobojputevi dd Doboj Jug.

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu utroška sredstava Trajnog revolving fonda za 2019. godinu.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u FBiH čija je primarna djelatnost u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje: metalna, elektro i automobilska industrija; industrija građevinskog materijala i nemetala; drvna, papirna i grafička industrija; proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće, i hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike, te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

 

Ovaj poziv ostaje otvoren do utroška sredstava a najkasnije do kraja fiskalne godine.

 

Sve informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se pogledati putem linka:

https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/kreditna-sredstva/kreditna-sredstava-2019/

Sanacija i asfaltiranje sportskog poligona u Piljužićima je u završnoj fazi. Danas su izvršeni radovi horizontalne signalizacije - iscrtavanje nogometnog igrališta. Izvođač radova je firma Doboj putevi d.d. Doboj Jug.

 

Javni poziv za poticaj zapošljvanju možete pogledati ovdje

Zahtjev za poticaj zapošljavanju možete preuzeti ovdje

Javni poziv za poticaj samozapošljavanju možete pogledati ovdje

Zahtjev za poticaj samozapošljavanju - Prvi biznis možete preuzeti ovdje

Zahtjev za poticaj samozapošljavanju - Biznis plus možete preuzeti ovdje

Izjavu za Biznis plus možete preuzeti ovdje

Programski savjet za obilježavanje općinskih praznika u 2019. godini poziva ustanove kulture, obrazovne ustanove, vjerske zajednice i udruženja građana, sa područja općine Tešanj, da u svrhu pripreme manifestacije Ljeto u Tešnju 2019, u periodu od 20.05. do 05.06.2019. godine, dostave prijedlog sadržaja koje planiraju pripremiti u sklopu ove manifestacije.

Ukoliko želite da neke od manifestacija koje organizujete budu u okviru zajedničkih manifestacija, potrebno je da, kao organizatori ili izvođači, iznesete i dostavite opis sadržaja koji planirate, vrijeme (datum, mjesto, termin i sl.) koje predlažete i finansijske aspekte (kao u priloženom obrascu).

Programski savjet će: izvršiti ocjenu kvaliteta sadržaja kandidiranih za općinske manifestacije; razmotriti uzajamni odnos kandidiranih sadržaja s obzirom na cjelinu programa, tendirajući ka njegovoj raznovrsnosti i primjerenosti svakoj od manifestacija; razmotriti mogućnost realizacije kandidiranih sadržaja s obzirom na potrebna finansijska sredstva, iskustva i referense predlagača i druge resurse; te uobličiti prijedlog konačnog programa i dostaviti ga Općinskom načelniku na verifikaciju.

 

Manifestacija Ljeto u Tešnju 2019 će se realizovati u periodu od 18.06.2019. do 31.07.2019. godine.

NAPOMENA: Samostalni autori i drugi građani/sugrađani mogu predlagati sadržaje za manifestaciju isključivo putem javnih ustanova kulture.

 

Obrazac možete preuzeti ovdje

Općinski štab civilne zaštite je 17.05.2019. godine održao vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrao stanje nakon poplava na cijelom području općine. S obzirom, da su prema podacima koji pristižu putem Službe civilne zaštite, evidente značajne materijalne šteta skoro na cijelom području općine, Općinski štab civilne zaštite je donio zaključak i predložio Općinskom načelniku, da se stanje prirodne nesreće od poplava proglasi na cijelom području općine. U skladu sa tim Općinski načelnik je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće poplava za cijelo područje općine.

Odluku možete pogledati ovdje

 

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Danas je Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj i DVD Tešanj 1905 u MZ Kalošević nastavila sa aktivnostima čišćenja unutrašnjih prostorija poplavljenih objekata, čime je sa današnjim danom ova aktivnost završena. Nastavljena je i aktivnost na dezinfekciji očišćenih objekata i površina oko objekata u MZ Kalošević od strane Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Tešanj, te će se ova aktivnost nastaviti i narednim danima u skladu sa uslovima na terenu. Proteklog dana je dezinfekcija vršena u MZ Kraševo.

Započeta je aktivnost odvoza krutog otpada od strane JP Rad dd Tešanj, koje je nastalo kao posljedica poplave u MZ Kalošević. Angažovana mehanizacija je nastavila započetu sanaciju oštećenih dijelova nasipa u MZ Kalošević.

Komisije za utvrđivanje i procjenu šteta kontinuirano rade na terenu, a u skladu sa prijavama građana. Do sada je izvršena prijava za 22 poplavljena objekta, a prijavljeno je 13 klizišta i odrona uglavnom na infrastrukturi, 1 vodovod i 5 prijava štete na poljoprivrednim usjevima. Obrasci za prijavu i utvrđivanje štete su dostavljeni svim mjesnim zajednicama, te građani mogu iste podići u sjedištu mjesnih zajednica. Krajnji rok za dostavu prijava je 22.05.2019. godine.

Općinski štab civilne zaštite je danas održao jednu vanrednu i jednu redovnu sjednicu Štaba na kojima je utvrđivao trenutno stanje na terenu, te razmatrao proistekle obaveze kroz redovne aktivnosti.

Sve aktivnosti na terenu se nastavljaju u skladu sa utvrđenom dinamikom Općinskog štaba CZ.

 

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po programu Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2019. godinu. Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije radi realizacije Programa.

 

Kreditna sredstva će se plasirati s rokom povrata do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1%. Korisnici kredita su subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, čije je sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje dva (2) zaposlena na neodređeno vrijeme.

 

Javni konkurs je otvoren do 14.06.2019. godine.

Sve informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se pogledati putem linka:

https://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-kreditna-sredstva-u-2019-godini/