Prijava
Petak 22.2.2019
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik sa saradnicima, tokom prošle sedmice organizovao je radne sastanke sa predstavnicima organa MZ Jelah i MZ Trepče. Sa predstavnicima MZ Jelah razgovaralo se o stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka - komunalnoj higijeni, te problemima sa kojim se susreću organi MZ tokom realizacije svakodnevnih poslova. Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju tih poslova u narednom periodu. Također, urađena je analiza realizacije kapitalnih projekata u 2018. godini te razgovarano o kandidovanim projektima za 2019 godinu.

Sa predstavnicima Savjeta MZ Trepče težište razgovora bilo je usmjereno na procedurama koje je Savjet MZ proveo tokom protekle godine a u cilju uređenja poslovanja Trebačkog brda te davanja uslovne saglasnosti za koncesiju na eksploataciju kamena sa ove lokacije. Još jednom su sagledani mogući pozitivni i negativni aspekti eventualne koncesije.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

Preliminarnu listu za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018/2019 godinu možete pogledati ovdje

NAPOMENA: Preliminarna lista je istaknuta 24.12.2018. godine. Podnošenje zahtjeva za preispitvanje Preliminarne liste je osam dana od dana isticanja liste.

Svim katolicima u Bosni i Hercegovini upućujemo iskrene čestitke u povodu nastupajućeg vjerskog praznika.

Vjerujemo da ćete radost blagdana podijeliti sa svojim najbližim, prijateljima i komšijama u skladu sa vjekovnom tradicijom našeg međusobnog poštivanja, tolerancije i razumijevanja .

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

OPĆINSKI NAČELNIK

 mr.sc. Suad Huskić

Obavještavamo sve građane, samostalne privrednike i preduzeća da su dužni:

- očistiti od snijega i leda trotoar ispred svojih stambenih i poslovnih prostorija, sakupiti na gomile da ne smeta pješacima nakon čega će iste odvući zimska služba,

- na objektima postaviti snjegobrane i uklanjati ledenice sa streha prema ulici na kojoj se odvija motorni ili pješački saobraćaj.

 

Također, obavještavamo sve vlasnike zgrada da je zabranjeno:

- iznošenje snijega na cestu, ulicu i trotoare,

- zatrpavanje snijegom slivnika, šahtova i hidranata,

- parkiranje vozila tako da ometaju rad zimske službe.

 

U slučaju nepoštivanja navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu, općinska Komunalna inspekcija će biti prinuđena da protiv vlasnika stambenih i poslovnih prostora poduzme Zakonom propisane mjere.

 

 

KOMUNALNO-VODNI INSPEKTOR

(po ovlaštenju)

Nurudin Tahirović, dipl.ing.građ.

Povodom Dana grada Tešnja danas je upriličen prijem 280 dječaka i djevojčica iz devet vrtića sa područja općine Tešanj. Za ove dječake i djevojčice, učenici iz osnovnih škola Rešad Kadić i Huso Hodžić pripremili su prigodan program.

Danas smo upriličili druženje sa djecom iz devet vrtića sa područja općine Tešanj. Radi se o privatnim ustanovama kojima Općina Tešanj pruža podršku, te smo i na ovaj način željeli dati doprinos u razvoju ovih ustanova, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Na kraju druženja, djeca su dobila paketiće - poklon Općine Tešanj povodom Dana grada Tešnja.

Nakon uspješno izvršenih priprema za zimsko održavanje 110 km glavnih cesta i 48 km trotoara, očekujemo da odabrane firme obezbijede adekvatnu prohodnost cesta kako bi se izbjegli zastoji i poledica na kolovozu, te omogućilo normalno odvijanje saobraćaja. Mjesnim zajednicama su također prebačena sredstva za održavanje 150 km puteva, angažovanjem lokalnih lica.

Regionalne ceste u dužini 30 km i magistralne ceste u dužini 33 km kroz općinu Tešanj u nadležnosti su kantonalnih, odnosno federalnih organa.

Spremnost izvođača u pogledu upotrebe posipnog materijala, tehničke opremljenosti i dežurstva nadziru četiri predstavnika Općine, kojima svi građani općine mogu prijaviti stanje puteva, tokom 24h svakog dana u sedmici:

Meho Alić, nadzire JP RAD, tel. 061/266-123,

Nurudin Tahirović, nadzire GeoPut, AB Trans i dijelom Dobojputeve, tel. 061/153-359,

Nihad Hadžismajlović, nadzire najvećim dijelom Dobojputeve, tel. 062/951-788,

Hasan Plančić, nadzire putem sekretara lokalne izvođače u svih 25 MZ, tel. 061/825-445.

                                                                      

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc

Zaključkom Općinskog vijeća Tešanj, broj: 01-02-1-2483-2-2/18 od 04.12.2018. godine, usvojen je Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja na području općine Tešanj. Nacrt Odluke do konačnog usvajanja upućen je na javnu raspravu, a svi zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti na adresu Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 1, 74260 Tešanj, najkasnije do 31.12.2018. godine.

Usmeni dio javne rasprave održat će se 26.12.2018. godine (srijeda) u 11:00 sati u zgradi Općine Tešanj (sala Općinskog vijeća), na kojem će svi predstavnici Kućnih savjeta i firmi zainteresiranih za održavanje zajedničkih dijelova zgrada, moći neposredno iskazati svoje prijedloge i sugestije.

Nacrt Odluke možete pogledati ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić,dipl.ecc.

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Tešanj, koja je održana 30. novembra 2018. godine usvojen je Nacrt Zoning plana Poslovna zona Ljetinić. Usmeni dio javne rasprave održat će se 20. decembra 2018. godine (četvrtak) od 15,00 do 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Poziv na javnu raspravu možete pogledati ovdje

Geodetska podloga

Izvod iz Plana

Izvod iz Plana_hidro

Izvod iz Plana_EE

Valorizacija stanja

Zoning karta

Karta sa dozvoljenim i uslovno dozvoljenim namjenama

Karta sa okvirnom dispozicijom objekata

Službena karta

Karta zaštitnih zona

Karta građevinskih i regulacionih linija

Plan parcelacije

U sali Općinskog vijeća danas je održana edukacija na temu: Plan evakuacije i spašavanja.

Predavač je bio Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi CZ-e Mensur Saletović.

Prezentaciju možete pogledati ovdje

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji su aplicirali i ostvarili pravo na novčani poticaj Općine Tešanj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu da će od 14.12. (petak) novčana sredstva biti uplaćena na tekuće račune korisnika otvorene kod poslovnih banaka.

Od ukupno zaprimljenih 603 zahtjeva za poticaj, 584 zahtjeva je pozitivno riješeno, a 19 zahtjeva nije ispunilo propisane kriterije o čemu su podnosioci zahtjeva pismeno obaviješteni.

S obzirom na raspoloživa budžetska sredstva, a shodno Programu poticaja, primijenjen je korekcioni faktor 0,9 - odnosno korisnicima će biti isplaćen poticaj u visini od 90% od mogućeg ostvarenog iznosa, a što je za 3 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Za poticaj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji biće isplaćeno 353.273,30 KM za 544 korisnika novčanih poticaja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. sci. Suad Huskić

U periodu od 04.09. do 04.10.2018. godine, od strane Metalurškog instituta Kemal Kapetanović Zenica, putem mobilne stanice izvršeno je osmo mjerenje zagađenosti zraka na području općine Tešanj. Mjerenje je vršeno na lokalitetu Industrijske zone u Bukvi. Naredno mjerenje planirano je za period januar-februar 2019. godine.

 

Rezultate mjerenja možete pogledati ovdje

 

 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE