Prijava
petak 23.3.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

 

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura sa saradnicima posjetio je općinu Tešanj i sastao se sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem, kako bi razgovarali o projektu Adresni registar. Radi se o projektu koji je općina Tešanj implementirala prva u Federaciji, a u kojem su adresnim brojem označeni svi objekti na području cijele općine Tešanj, uz uspostavu elektronske baze u kojoj su uneseni svi podaci uključujući i lokaciju svih objekata. Budući da općina Fojnica planira implementaciju ovog projekta, ovom prilikom razgovarano je o iskustvima i mogućim problemima tokom uspostave ovog Registra.

Također, sastanak je iskorišten i za razgovor o drugim temama, prije svega o uređenju poslovnih zona i uspostavi povoljnog ambijenta za investiranje.

 

Obavještavamo sve poljoprivrednike upisana u Registar poljoprivrednih domaćinstava, da su dužni do 31.03.2018.godine kod općinske službe koja vodi Registar, prijaviti nastale promjene na svom gazdinstvu uključujući i provjeru ispravnosti bankovnog računa nosioca gazdinstva. Ažurirani podaci su preduslov za ostvarivanje novčanih poticaja poljoprivredi sa federlanog, kantonalnog i općinskog nivoa.

Svi poljoprivredni proizvođači koji se prvi put upisuju u Registar, a žele se prijaviti za novčane podrške u 2018.godini također se trebaju upisati do 31.03.2018.godine.

Ujedno, obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji žele uraditi promjenu organizacijskog oblika poljoprivrednog gazdinstva, da isto urade u navedenom roku do 31.03.2018.godine jer sve naknadno urađene promjene organizacijskog oblika neće se uzimati u obzir za novčane podrške u tekućoj godini.

Pozivamo obveznike plaćanja naknade za vatrogastvo da svoje obaveze - dugovanja izmire najkasnije do 31.03.2018. godine.

Ovim pozivom nastojimo izbjeći sudske postupke, nepotrebne troškove i zatezne kamate, koje na kraju plaćaju obveznici naknade za vatrogastvo.

U Općini Tešanj  uspješno je obavljena certifikacija sistema upravljanja kvalitetom i recertifikacija sistema upravljanja okolišem - završena je i tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 kada je u pitanju sistem upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2015 kada je u pitanju sistem upravljanja okolišem.
Ovim je potvrđeno da Općina Tešanj uspješno koristi svoje kapacitete, performanse i dobre prakse u oblasti kvaliteta pružanja usluga građanima i zadataka lokalne uprave, kao i brojna poboljšanja i rezultate u oblasti upravljanja okolišem.
Certifikaciju i recertifikaciju je obavila Certifikacijska kuća Bureau Veritas, Rijeka.

Na 15. sjednici Općinskog vijeća Tešanj, održanoj 31. januara 2018. godine usvojena je Odluka o planovima potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Sastavni dio Odluke čine Godišnji i Trogodišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

Pozivamo sve zainteresirane investitore, privatne partnere da izvrše uvid u potencijalne projekte javno-privatnog partnerstva i eventualno iskažu svoj interes.

 

Listu projekata možete pogledati na:

Godisnji plan

Trogodisnji plan

Pozivamo obveznike plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta (rente), da izmire svoje obaveze za 2017. godinu najkasnije do 31.03.2018 godine.

Ovim pozivom nastojimo spriječiti sudske postupke i izbjeći nepotrebne troškove i zatezne kamate, koje u konačnici plaća obveznik rente.

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održana 15. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

2.Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

3.Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

4.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

5.Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2017. godinu,

6.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2018.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2019 i 2020) 1+2,

7.Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj za 2017. godinu,

8.Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

9.Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

10.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu,

11.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2017. godini.

 

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko 6. tačke dnevnog reda Plana kapitalnih investicija za 2018. godinu koju je Vijeće uz dodatna pojašnjenja usvojilo.

I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je prihvatilo i završilo sa radom u 19,10 sati.

 

Pozivamo vas da u svrhu pripreme manifestacije Tešanjsko proljeće 2018, dostavite prijedlog sadržaja koje vaša ustanova/organizacija planira pripremiti u sklopu ove manifestacije.

Ukoliko želite da neke od manifestacija koje organizujete budu u okviru zajedničkih manifestacija, potrebno je da, kao organizatori/izvođači, iznesete i dostavite opis sadržaja koji planirate, okvirno vrijeme (datum, mjesto, termin i sl.) i finansijske aspekte (kao u priloženom obrascu).

Manifestacija će se realizovati u periodu od 12. marta do kraja aprila 2018. godine

Rok za dostavu sadržaja za manifestaciju je 20.02.2018. godine.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl. pravnik

U toku su radovi na izgradnji vodovoda Tepe-Hrvatinovići - izvršeni su pripremni radovi iskolčenja i evidentiranja postojećih podzemnih instalacija, počeli su i zemljani radovi iskopa kanala u zoni Rezervora R2.
Radovi obuhvataju distributivnu, potisnu i sekundarnu mrežu za naselje Tepe, Hrvatinovići, Tugovići i Joldići.
Izvođač radova je firma AB-trans d.o.o. Tešanj, a stručno-tehnički nadzor vrši firma INPROS d.o.o. Mostar.
Projekat se finansira sredstvima vodnih naknada, Općine Tešanj i učešća građana.

 

U toku su radovi na izgradnji priključka saobraćajnice 1 u Poslovnoj zoni Glinište na regionalni put RP-474 - proširuje se saobraćajnica, pomjera trotoar, priprema dodatna saobraćajna traka.

Radove finansiraju Općina Tešanj i Direkcija cesta ZDK. Vrijednost investicije je oko 80.000 KM, a radove izvodi firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Početkom građevinske sezone, planirano je asfaltiranje cijele dionice puta kroz Poslovnu zonu Glinište.

 

Povodom završetka izrade Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022. godina, Općinski načelnik upriličio je prijem svih učesnika koji su dali svoj doprinos u izradi ovog dokumenta, te im ovom prilikom uručio zahvalnice.

 

U izradi Strategije razvoja proteklih sedam mjeseci, bez ikakve naknade učestovali su predstavnici Razvojnog tima, predstavnici četiri Sektorska tima (ekonomija, mladi, društveni sektor i životna sredina), te predstavnici Partnerske grupe i UNDP-a: Fuad Šišić, Senad Subašić, Selma Bradarić, Mirza Kotorić, Adnan Lihić, Almina Alagić, Nadir Medarić, Hamzalija Hojkurić, Sabrija Kavazović, Saliha Smailbegović, Berina Merdić,. Edin Jabandžić, Muhamed Džihić, Besim Sejdić, Mirsad Šaranović, Asim Bašalić,Snežana Mišić Mihajlović, Sajda Klepić,.Ismar Alagić, Mahmut Galijašević, Amir Šišić, Emina Mujezinović, Amir Vilašević, Husein Galijašević, Ago Mujkanović, Suljo Ajanović, Ernad Prnjavorac, Adnan Šeljmo, Merzudin Kruško, Admir Plančić, Adita Alić, Armin Maglić, Mirnes Dedukić, Tarik Škrgo, Samira Smailbegović, Himzo Bošnjak, Hasan Handžić, Selma Ramić, Hasan Plančić, Mujo Pobrić, Vahid Festa i Esmir Subašić.

 

Prigodnim govorom, prisutnim su se obratili Općinski načelnik Suad Huskić, vođa Razvojnog tima Fuad Šišić i predstavnica UNDP-a Snežana Mišić Mihajlović.

Inače, Općinsko vijeće Tešanj je na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća, usvojilo Strategiju razvoja općine Tešanj 2018-2022. godina.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.