Prijava
Petak 22.2.2019
Događaji:
Pretraga

Povodom općinskog praznika 10. decembra – Dana grada Tešnja upriličen je svečani prijem. O značaju obilježavanja 10. decembra govorili su Predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Subašić i Općinski načelnik Suad Huskić.

Na današnji dan, prije 459 godina Gazi Ferhad-beg je uvakufio svoje posjede za razvoj grada Tešnja i njegove okoline. Tim činom Tešanj je dobio urbane sadržaje. 2018. godinu mi završavamo kao prilično uspješnu - rekordnu godinu prema nekim pokazateljima. Ponosan sam na rezultate, ali i svjestan da su pred nama novi izazovi i prepreke, koje ćemo zajednički savladati, jer radimo za dobrobit općine Tešanj, rekao je, između ostalog, u svom govoru Općinski načelnik Suad Huskić.

Svečanom prijemu povodom Dana grada Tešnja prisustvovali su vijećnici, predstavnici vjerskih zajednica, direktori javnih ustanova i preduzeća, predstavnici političkih stranaka, privrednici i mediji.

Prema odluci Općinskog vijeća Tešanj, općinski praznik 10. decembar sjećanje je na daleku prošlost kada je vakif Gazi Ferhad-beg utemeljio Tešanj kao urbanu sredinu.

 

 

Povodom općinskog praznika 10. decembra - Dana grada Tešnja, svim građanima općine Tešanj upućujemo iskrene čestitke.

Ovaj praznik se obilježava kao sjećanje na daleku prošlost grada Tešnja kada je vakif Gazi Ferhad-beg utemeljio Tešanj kao urbanu sredinu. Od tog dana općina Tešanj se razvijala i postala ono što je danas.
Nadamo se da će uz pomoć svojih građana nastaviti putem prosperiteta u svijetliju budućnost, kako bi naše buduće generacije bile ponosne na svoj grad.


Još jednom svim građanima općine Tešanj čestitamo Dan grad Tešnja.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 mr.sc. Suad Huskić

U toku su radovi na asfaltiranju i uređenju ulice Željeznički prolaz. Riječ je o potpuno novoj ulici za čiju gradnju je otkupljeno privatno zemljište. Potreba za ovim projektom i ulicom prisutna je nekoliko decenija, ali su se tek ove godine stekli uslovi za realizaciju. Dijelu stanovništva u Jelahu nova saobraćajnica će olakšati svakodnevno saobraćanje. Projekat finansira Općina Tešanj putem Federalnog ministarstva
prometa i komunikacija, a izvođač radova je firma AB-trans Tešanj.

Općinski načelnik upriličio je odvojene sastanke sa dvije mjesne zajednice. Sa predsjednikom Savjeta i Skupštine MZ Kalošević tema razgovora su bili aktuelni problemi u vodosnabdijevanju. Naglašeno je da je u toku projektovanje novog bunara, te da to predstavlja dugoročno rješenje. U pogledu kratkoročnih rješenja razgovarano je o mogućnostima korištenja postrojenja za preradu vode koje je u vlasništvu Kantonalne uprave Civilne zaštite ZDK. Usaglašene su naredne obaveze.
Sa predstavnicima MZ Mekiš-Dobropolje razgovaralo se o razvoju sistema vodosnabdijevanja u naselju Mekiš, prioritetima za 2019. godinu, upravljanju Društvenim centrom i nogometnim stadionom. Definisane su aktivnosti općine i organa mjesne zajednice za naredni period.

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija administracije na temu: Poslovno komuniciranje - uvjet efikasnosti i zadovoljstva u pružanju usluga u javnom sektoru. Predavač je bila Dr. sc. Senija Šehanović. Tokom današnjeg predavanja, razgovarano je o načinima internog i eksternog komuniciranja, motivaciji, ali i o identitetu i imidžu.

Počeli su radovi na sanaciji i proširenju mosta u Tešnju kod Šarenog mekteba. Ugovorom su planirani radovi proširenja mosta za potrebe pješačkog saobraćaja, a obuhvata radove iskopa, betoniranja temelja i stubova obalnih oslonaca, ugradnju montažne nosive AB konstrukcije, asfalterske radove i zamjenu ograde.
Također, planirana je sanacija postojeće konstrukcije mosta od površinskog oštećenja.
Radove izvodi firma Inženjering 1 d.o.o. Tešanj, a nadzor Arh studio d.o.o. Tešanj.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima MZ Tešanjka, a sastanku su prisustvovali i predstavnici lokalnog vodovoda i KP RAD. Ovom prilikom razgovarano je o radu i funkcionisanju lokalnog vodovoda, koji je privatno vlasništvo i kojeg koristi 179 domaćinstava, kao i o nedostatku vode i redukciji. Dogovoreno je da se u narednim danima odrede predstavnici vodovoda, nakon čega će uslijediti razgovori oko rješavanja daljeg funkcionisanja ovog vodovoda.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima primio je Mirjanu Ćuskić, predstavnicu Helsinškog odbora za ljudska prava kako bi razgovarali o projektu izrade akcionih planova za prevenciju korupcije na lokalnom nivou, a koji provodi Antikorupcijska mreža ACCOUNT.

Cilj je razvijanje i usklađivanje antikorupcijskih politika na svim nivoima vlasti u BiH što podrazumjeva jačanje kapaciteta institucija lokalne uprave na izradi harmoniziranih akcionih planova za prevenciju korupcije na nižim nivoima vlasti.

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 13,00 sati održana 23. sjednica Opinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2030,

2.Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

3.Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,

4.Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika,

5.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo radi oblikovanja parcele,

6.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije,

7.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije,

8.Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,

9.Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

10.Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu, 11.Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

 

Na samom početku sjednice, na prijedlog Kluba BPS-a dnevni red je dopunjen sa 12. tačkom dnevnog reda: Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice).

Tokom sjednice, najviše se raspravljalo o 4. tački dnevnog reda: Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika, a koja je, uz dodatna pojašnjenja i zaključke usvojena. I ostalim tačkama Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 19,40 sati.

Povodom obilježavanja godišnjice Trećeg korpusa Armije RBiH, u Tešnju je položeno cvijeće na Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima općine Tešanj. Cvijeće su, u ime Općine Tešanj položili Općinski načelnik i Predsjedavajući Općinskog vijeća, te predstavnici boračkih udruženja sa područja općine Tešanj. Centralna svečanost obilježavanja godišnjice Trećeg korpusa Armije RBiH bit će održana u subotu, 1. decembra u Maglaju.

Općinski načelnik Suad Huskić održao je sastanak sa predstavnicima četiri nogometna kluba sa područja općine Tešanj – Tošk, Borac, Pobjeda i Napredak. Ovom prilikom, razgovarano je o saradnji ovih klubova, stanju sportske infrastrukture, kao i planovima za naredni period.

Općinski načelnik se zahvalio za napredak u saradnji sportskih klubova, a prisutni su pozitivno ocijenili sastanak, te iznijeli poteškoće kada je u pitanju infrastruktura.