Prijava
utorak 16.1.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području općine Tešanj – jesenja faza u periodu od 01.11.2017. do 08.11.2017. godine.

 

Naredbu možete pogledati ovdje

 

Danas se u Tešnju, u organizaciji JU Opća biblioteka održava VII Konferecija bibliotekara, na teme: Biblioteke u korak sa vremenom i Vodič kroz javne biblioteke.

 

Mnogobrojnim učesnicima i gostima, u zvaničnom dijelu, obratili su se direktorica Biblioteke Tešanj Almina Alagić, Općinski načelnik Suad Huskić, pomoćnik direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke BIH Bedita Islamović, član Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost Hadžija Hadžiabdić i direktor Orjentalnog instituta Adnan Kadrić.

 

Na ovogodišnjoj Konferenciji registrovana su 74 učesnika sa područja cijele BiH, a prisutnima će tokom dana deset eminentnih stručnjaka održati različita predavanja.

 

U cilju unapređenja organizovanog prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, Općina Tešanj i Komunalno preduzeće RAD d.d. Tešanj, a uz pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma provode akciju besplatne podjele 2000 kanti za privremeno odlaganje komunalnog otpada za nove korisnike usluge i 200 kompostera za razdvajanje organskog otpada u urbanim zonama Tešnja, Jelaha i Tešanjke.

Uslov za dobijanje besplatne kante je potpisivanje ugovora sa KP RAD o organizovanom odvozu i odlaganju komunalnog otpada.

 

Pokušali smo biti kreativni u nastojanju da naš Tešanj bude čišći. Epilog svega je da smo u septembru i oktobru ove godine podijelivši 620 kanti za smeće dobili povećanje korsnika usluge organiziranog odvoza otpada za 11%. Uz to podijelili smo i 65 kompostera, pri čemu se prirodnom metodom organski ostaci pretvaraju u plodni humus. Također, nabavili smo i presu za pet ambalažu čime nastavljamo još agožvanije sa projektom prikupljanja PET ambalaže na području naše općine, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

JP RAD d.d. Tešanj vrši organizoavno prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada sa cjelokupnog područja općine Tešanj. U saradnji sa Općinom Tešanj pokušavamo da što veći broj korisnika uključimo u ovu aktivnost, a samim time i doprinesemo zaštiti okoline. U tom cilju poduzimamo intenzvne promotivne aktivnosti. Za sada aktivnosti podjele kanti se odvijaju planiranom dinamikom, dok je interes građana za kompostere ispod očekivanog, kazao je Izvršni direktor Fuad Mešić.

 

Podsjećamo da Udruženje EKO MLADI i škole sa područja općine Tešanj, uz podršku lokalne administracije već nekoliko godina provode akciju sakupljanja PET ambalaže. Ove godine upriličena je svečanost obilježavanja sakupljenih tri miliona PET boca (150.000 kg PET ambalaže).

Cilj ovakvih i sličnih akcija je podizanje svijesti o značaju očuvanja životne sredine.

U okviru Programa: Mjesec oktobar - mjesec zaštite od požara, predstavnici Službe civilne zaštite Općine Tešanj i firme Uno d.o.o. Tešanj, održali su stručno predavanje za profesionalne i dobrovoljne vatrogasce na temu: Gas LPG/CNG sa aspekta opasnosti, Sigurnosni uređaji u vozilu u sistemu BRC, Postupak u slučaju opasnosti i Praktični prikaz instalacije na vozilu.

Također, u saradnji sa Policijskom stanicom Tešanj provedena je aktivnost na preventivnoj kontroli vozila koja su po Zakonu dužna posjedovati aparat za gašenje požara. Tokom kontrole provjereno je posjedovanje i ispravnost aparata (vrijeme servisiranja), a učešnicima u saobraćaju podjeljeni su i promotivni materijali na ovu temu.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Nakon provedene procedure javne nabavke, Općinski načelnik Suad Huskić danas je potpisao ugovore za sanaciju šest klizišta na području općine Tešanj. Ugovori su potpisani sa firmama Dobojputevi d.d. Doboj jug, Trans-Kop d.o.o. Rosulje, KM-Gradnja d.o.o. Miljanovci i Hajdić d.o.o Maglaj.

Ovo je nastavak aktivnosti na sanaciji klizišta nastalih 2014. godine, kao i nastavak provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja. Vrijednost ugovora je 51.033,89 KM, a sredstva su osigurana u Budžetu Općine u okviru namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanja.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U organizaciji Agencije za državnu službu FBiH u Općini Tešanj su održane dvije edukacije namjenjene uposlenicima Općine i javnih ustanova.

Finansijsko upravljanje i kontrola naziv je prve edukacije kojoj su prisustvovali uposlenici Općine, a edukaciji Mentorstvo u procestu uvođenja trezorskog poslovanja u jedinicima lokalne samouprave, prisustvovali su i uposlenici javnih ustanova sa područja općine Tešanj.

Agencija za državnu službu FBiH će i u narednom periodu u Općini Tešanj organizovati slične edukacije.

Općinski načelnik Suad Huskić i Direktor KP Rad d.o.o. Tešanj Mirsad Šaranović potpisali su danas ugovor o puštanju u probni rad vodovoda Medakovo-Trepče. U narednih deset dana voda će se puštati u dijelove sistema i završenih 250 kućnih priključaka.

 

Danas smo potpisali ugovor o probnom radu vodovoda Medakovo-Trepče za 456 domaćinstava, od čega je 250 završeno i u narednim danima će dobiti vodu, a nastavljamo raditi na još preostalih 200 priključaka. Do sada je u izgradnju ovog vodovoda potrošeno oko 1.750.000 KM i to su zajednička sredstva Zeničko-dobojskog kantona, Općine Tešanj i učešća građana, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

U toku probnog rada izvršit će se dezinfekcija rezervoara i vodovodne mreže, testiranje funkcionalnosti pumpnih postrojenja, kontrola vodovodne mreže i vodovodnih priključaka. U toku radova na ispiranju i dezinfekciji cjevovoda, voda neće biti za piće.

 

Također, danas je održan i sastanak sa predstavnicima Građevinskog odbora, kao i predstavnicima mjesnih zajednica Medakovo i Trepče, koji će na terenu zajedno sa predstavnicima KP Rad davati operativne informacije građanima.

U okviru projekta Socijalni dan 2017 Općinu Tešanj je posjetilo osam srednjoškolaca koji su upoznati sa osnovnim podacima i radom Općine Tešanj, a nakon toga i sa konkretnim poslovima općinske administracije.

Ovakvi projekti služe da se rad Općine Tešanj približi učenicima i da određena iskustva posluže kao informacija kod nastavka školovanja. Mladi su iskazali zadvoljstvo jer su imali priliku vidjeti koje poslove obavljaju službenici u Općini Tešanj, a za koje ranije nisu imali dovoljno informacija.

U toku su radovi na realizaciji dva projekta u MZ Oraš Planje:
Izgradnja vodovoda za područnu školu Planje koji se finansira sredstvima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Općine Tešanj. Izvođač radova je firma Heldovac d.o.o. Žepče.
Dogradnja doma u MZ O.Planje koji je na Listi kapitalnih projekata i finansira se sredstvima iz općinskog Budžeta. Izvođač radova je firma Geo-put d.o.o. Maglaj.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Tešanj.

Sastanak je upriličen kako bi se razgovaralo o početku školske godine (broju učenika, uslovima rada) i infrastrukturnim projektima (realizaciji gradnje četiri školske sale, spajanje škole u Planjama na vodovod, toplifikaciji).

Također, razgovarano je i o obilježavanju Dana državnosti BiH, a ovom prilikom direktorima su još jednom prezentirane obaveze kada je u pitanju protivpožarna zaštita.

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija administracije na temu: Policija u zajednici.

Predavač je bio pomoćnik Komandira Policijske stanice Tešanj Elvir Kurtić.

Tokom edukacije predstavljeni su projekti na kojima rade službenici Policijske stanice Tešanj, kao i projekti koji bi trebali biti realizovani u narednom periodu.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.