Prijava
petak 23.3.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

Njemački GIZ je u Beogradu 13. i 14. decembra okupio predstavnike općina iz Jugoistočne Evrope na predstavljanju DeveloPPP fonda za podršku firmama iz općina sa BFC certifikatom (općine sa povoljnim poslovnim okruženjem). Naime, Njemački GIZ kroz direktnu podršku privredi želi doprinijeti ekonomskom razvoju BFC općina. Detaljnije predstavljanje kriterija o dostupnosti DeveloPPP programa bit će sredinom januara za firme iz Tešnja (koje su sa min. 25% kapitala iz EU ili EFTA zemalja, godišnjim prometom većim od 1 milion eura, sa min. 10 zaposlenih i tri godine prisutne na tržištu) a podrška je najmanje 200.000 eura za projekat firme koji zadovoljava i javni interes.

 

 

Danas je u Općini Tešanj održana prezentacija poljoprivrednih poticaja za 2017. godinu, kojoj su prisustvovali, osim predstavnika Općine Tešanj i Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK, Himzo Smajić, kao i poljoprivredni proizvođači sa područja općine Tešanj.

Općina Tešanj je jedna od rijetkih općina koja je prepoznala značaj poljoprivredne proizvodnje tako da se još od 2006. godine izdvajaju određena sredstva u budžetu Općine Tešanj kao grant za razvoj poljoprivrede. Shodno tome, svake godine se donosi Program novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj, kojim se propisuju uslovi i način ostvarivanja novčanih podrški.

 

Željeli smo se sastati sa poljoprivrednim proizvođačima koji su korisnici naših poticaja i na ovaj način prezentirati ono što smo zajednički uradili. Ove godine za poticaj poljoprivredi izdvojili smo najveći iznos do sada - 331.210 KM i taj iznos je jučer uplaćen na račune poljoprivrednika. I u narednim godinama planiramo nastaviti podršku poljoprivrednicima, izjavio je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Za novčani poticaj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u jedanaest godina novčanih poticaja, utrošeno je 3.230.980 KM i obrađeno ukupno 6.400 zahtjeva. Osim općinskih novčanih poticaja, gazdinstva ostvaruju i novčanu podršku sa federalnog ili kantonalnog nivoa.

 

Ove godine, u kantonalnom budžetu za ovu namjenu smo predvidjeli 2.500.000 KM, ali je rebalansom taj iznos povećan na 2.800.000 KM. U toku je izrada budžeta za 2018. godinu i za poljoprivredu je planiran još veći iznos, kazao je Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK, Himzo Smajić.

 

Na području općineTešanj razvijeni su različiti vidovi poljoprivredne proizvodnje, a najznačajniji su: stočarstvo (govedarstvo i peradarstvo), ratarstvo (žitarice i krmno bilje), povrtlarstvo (plastenička proizvodnja i kornišon) i voćarstvo (jabučasto, koštićavo i jezgrasto voće i jagodičasto voće).

U 2017. godini realizovano je i nekoliko projekata u saradnji sa različitim organizacijama, kao što su Podizanje zasada maline, Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima, Program podrške marginaliziranim grupama žena, itd.

Rješenje o utvrđivanju Liste o rasporedu taksi vozila za 2018. godinu možete pogledati ovdje

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona koju su činili Premijer Miralem Galijašević, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mensur Sinanović, Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Himzo Smajić i direktor Kantonalne uprave civilne zašite Džavid Aličić posjetili su danas općinu Tešanj kako bi se na licu mjesta informisali o posljedicama olujnog vjetra koji je jučer zadesio našu općinu, ali i da razgovaraju o saniranju šteta.

Delegaciju su primili Općinski načelnik Suad Huskić, predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Subašić i pomoćnik Općinskog načelnika Službe civilne zaštite Mensur Saletović i predstavili sve ono što se dešavalo tokom jučerašnjeg dana, kao i aktivnosti koju su poduzele nadležne službe na čelu sa Operativnim centrom civilne zaštite.

 

Zaprimljeno je 27 prijava za intervencijom ili nastalim štetama na objektima i drugoj infrastrukturi. Policijska stanica je evidentirala 13 prijava o štetama, od toga tri koje su se odnosile na motorna vozila. Izgorio je jedan stambeni objekat, oštećena su tri vjerska objekta, a šteta je zabilježena i na školi Huso Hodžić. Također, uništeno je i šest plastenika, a 11 oštećeno.

 

Nakon razgovora o štetama, delegacija je posjetila Ferhad-begovu džamiju, OŠ Huso Hodžić i porodicu Merdić kojoj je izgorila kuća u Raduši.

 

Dogovoreno je da u što kraćem periodu uradimo sve proceduralne postupke kako bismo sanirali nastale štete – Vlada ZDK i Općina Tešanj će zajednički finansirati obnovu i zaštitu džamije, Vlada ZDK će putem Ministarastva obrazovanja sanirati nastalu štetu u školi Huso Hodžić i nabavku nove stolarije, zajedno sa Općinom ćemo sanirati kuću porodice Merdić iz Raduše, a šteta na poljoprivrednim objektima će detaljno biti sagledana na terenu. Vlada ZDK je spremna da pomogne sanaciju objekata na način kako smo danas i dogovorili, a posebno sam sretan da nije bilo ljudskih žrtava, rekao je Premijer Miralem Galijašević.

 

Ohrabren sam podrškom koja je danas obećana, kao i time da ćemo zajedničkim sredstvima pomoći ljudima koji su pretrpili štetu, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Na narednoj sjednici Vlade ZDK se očekuje izdvajanje sredstava koja su danas obećana.

Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo je na temelju meteorološke prognoze za naredne dane, trenutnog stanja na hidrološkim stanicama u slivovima rijeka FBiH i hidroloških modela uradio hidrološku prognozu za period 13-17.12.2017. godine, te izdao obavijest o mogućim velikim vodama.

Služba civilne zaštite izdvaja sadržaj koji se odnosi na vodotoke koji gravitiraju području općine Tešanj, te u skladu sa navedenim izdaje preporuke za redovnim praćenjem hidrološkog stanja na cijelom području općine u smislu provođenja mjera zaštite od mogućih poplava.

 

Obavijest o mogućim velikim vodama

 

Prema modelima meteorološke prognoze, u narednim danima se očekuju obilnije padavine u Bosni i Hercegovini, posebno na području sjeveroistočnog dijela BiH (sliv Une), cijelom slivu Jadranskog mora i centralne Bosne. Padavine manjeg intenziteta se očekuju 13.12. a znatno većeg 15. i 16.12., sve na navedenom području.

Iz tog razloga, uz topljenje sniježnog pokrivača a sve vezano za velike vode imamo hidrološku prognozu koja zahtijeva slijedeću Obavijest:

-Sliv rijeke Bosne: kako je meteorološkom prognozom o padavinama obuhvaćen, značajnije, i centralni dio BiH, sve manje pritoke (Stavnja, Trstionica, ....) u gornjem dijelu sliva rijeke Bosne će porasti, sa očekivanim vrhom vodnog vala 16-17.12.

-Za rijeku Bosnu, srednji i donji dio toka, kao i veće pritoke (Usora, Spreča, Krivaja, ...) prognoziramo povećanje vodostaja, bez značajnih ekstrema.

Na svim vodotocima se 17.12.2017 g. očekuje opadanje vodnih valova.

Obavijest pripremio:

Sektor hidrologije

Odsjek za prognozu i bilans voda

12.12.2017 g.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U odnosu na posljednji izvještaj Operativni centar civilne zaštite je sa terena primao i preuzimao informacije koje su se odnosile na provođenje mjera otklanjanja posljedica i informacije o nastalim štetama.

U skladu sa usaglašenim aktivnostima realizovane su sve mjere koje su imale za cilj uspostavu prohodnosti puteva i uklanjanje stabala koja ugrožavaju stambene i druge objekte.

Kompletan izvještaj Operativnog centra civilne zaštite u 15,30 sati možete pogledati ovdje

U odnosu na posljednji izvještaj, Operativni centar civilne zaštite je sa terena primao i preuzimao informacije koje su se odnosile na provođenje mjera otklanjanja posljedica i informacije o štetama nastalih udarima olujnog vjetra.

Kompletan izvještaj Operativnog centra civilne zaštite u 12,00 sati možete pogledati ovdje

Vjetar jačeg inteziteta, tokom noći zahvatio je područje općine Tešanj i prouzrokovao značajne materijalne štete na stambenim i drugim objektima i elektro vodovima. Usljed udara vjetra evidentirano je rušenje minareta na Ferhat-begovoj džamiji u Tešnju čije rušenje je prouzrokovalo štetu na poslovnim objektima u neposrednoj blizini. Prijavljeno je i rušenje krova na stambenom objektu u Jevadžijama i Raduši (Dolac), ali na sreću, nije bilo povrijeđenih.

 

Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) intervenisala je jutros oko 06:10 sati u Raduši gdje je izbio požar na stambenom objektu. Prema podacima Hitne pomoći usljed požara su primljene dvije osobe zbog udisaja dima. U toku je akcija gašenja.

PVJ je intervenisala i u Raduši zbog pada elektro stuba na krov stambenog objekta.

Evidentirano je više prijava o padu elektro vodova na putne komunikacije, te su isti odmah uklanjani.

 

Saobraćaj se odvija po suhim putevima. Zbog pada pokrova sa stambenog objekta na lokalnom putu Tešanj – Raduša (Dolac) saobraćaj se odvija naizmjenično, dok traju radovi na uklanjanju rasutog materijala. Zbog jakog vjetra evidentirani su nanosi lišća, a moguća je i pojava granja na putevima, pa se vozači upozoravaju na opreznu vožnju.

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA- Zbog jakih udara vjetra došlo je do kvara na četiri 10 kV dalekovoda, pa je trenutno bez električne energije područje Orašje Planja, Džemilić Planja, Miljanovaca, Karadaglija, Jablanice, Mekiša i Dobropolja. U toku je sanacija nastalih kvarova, a dodatno radove uslovljava i dalje jak vjetar.

 

VODA- Snabdjevanje vodom iz vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

 

TELEFONSKE VEZE- Uredno funkcioništu.

 

TOPLOTNA ENERGIJA-Uredno snabdjevanje.

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

Završena je druga faza gradnje školske sale OŠ Mustafa Mulić u Šijama.

Vrijednost izvedenih radova u II fazi je cca 200.000,00 KM, a sredstva su obezbjedili Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu u sport ZDK, Općina Tešanj i MZ Šije.

Izvođač radova je firma Nedjing d.o.o. Tešanj, a nadzor izvedenih radova je vršila firma ARH-studio d.o.o. Tešanj.

Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo je objavio upozorenje za 09.12.2017. godine (subota) kojim se prognoziraju nove snježne padavine. Prognozirana visina novog sniježnog pokrivača se kreće između 10 i 30 centimetara. U Krajini, zapadnim i centralnim područjima zemlje moguć je i novi sniježni pokrivač viši od 30 centimetara.

U navedenim uslovima može doći do zastoja ili otežanog odvijanja saobraćaja.

Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo je izdao narandžasto upozorenje od 10.12. od 21:00 do 12.12.2017. do 15:00 sati kojim se predviđaju olujni udari vjetra u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Udari vjetra od 60 do 80 km/h, lokalno do 90 km/h.

U navedenim uslovima moguće su štete na objektima i plastenicima.

Služba civilne zaštite izdaje preporuke za preduzimanjem svih neophodnih mjera kako bi se ublažile moguće štete djelovanjem navedenih prirodnih nepogoda.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Povodom općinskog praznika 10. decembra - Dana grada Tešnja, svim građanima općine Tešanj upućujemo iskrene čestitke.

 

Ovaj praznik se obilježava kao sjećanje na daleku prošlost grada Tešnja kada je vakif Gazi Ferhad-beg utemeljio Tešanj kao urbanu sredinu. Od tog dana općina Tešanj se razvijala i postala ono što je danas.
Nadamo se da će uz pomoć svojih građana nastaviti putem prosperiteta u svijetliju budućnost, kako bi naše buduće generacije bile ponosne na svoj grad.

 


Još jednom svim građanima općine Tešanj čestitamo Dan grad Tešnja.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sc. Suad Huskić

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.