Prijava
utorak 16.10.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

U periodu od 04. do 08.08.2018. godine nastavljene su aktivnost na čišćenju i saniranju putne infrastrukture, ispumpavanju vode i dezinfekciji objekata i površina  na poplavljenom području općine Tešanj.

Kao i ranije i dalje su angažovane ekipe profesionalne vatrogasne jedinice, JP RAD i druga preduzeća.

U navedenom periodu provedene su mjere sanacije i osposobljavanja putne infrastrukture, čišćenja putnih kanala i propusta, posipanje materijala , te sanacija bankina na lokacijama:

- MZ Tešanj: Ulica Tešanjskih brigada-Ravne, Ulica Meše Selimovića, Ulica Kose i Ahmetagić put.         

- MZ Bukva: Dubaljski put, put Bukva-Osoje i Čifluk.

- MZ Orašje Planje : sanirano riječno korito.

- MZ Džemilić Planje: izvršena sanacija devastiranih puteva, putnih kanala i bankina.

- MZ Dobropolje-Mekiš: saniran put Kadići, put Trzna-Kruščica, na određenim lokacijama izvršeno čišćenje putnih kanala.

Profesionalna vatrogasna jedinica izvršila je čišćenje parka ispred škole “Huso Hodžić” od raznog nanosa, mulja i pijeska, te ispumpavanje vode iz sportske sale.

JP RAD izvršilo je čišćenje propusta u Dobropolju kod Trzne, zatim odvoz otpada (nanosa, blata, mulja i pijeska), utovar i odvoz nanosa kod škole “Huso Hodžić” i pranje sportstke sale pomenute škole.

Higijensko – epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj radila je na dezinfekciji stambenih površina i površina oko objekata gdje su se stvorili uslovi za nesmetano obavljanje ove aktivnosti.

Voda iz vodnih  sistema Tešanj, Jelah i Kraševo  zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

                                                                                                                                                                                 OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Rješenje o regulisanju saobraćaja možete pročitati ovdje

12-tog jula ove godine obavijestili smo javnost o registrovanoj brucelozi u Tešnju. Poduzeli smo određene mjere: uključili sve veterinarske stanice, obavijestili kantonalnu veterinarsku inspekciju i ministarstvo, pojačali sanitarni nadzor u prometu namirnica životinjskog porijekla, obavijestili javnost i dijelili letke o brucelozi, pratili i obezbijedili uklanjanje oboljelih životinja itd.

Apelirali smo na javnost i Islamsku zajednicu zbog bolesti, naročito zbog blizine Kurban bajrama.

Nažalost, od tada su identifikovani novi oboljeli. Od početka 2018.godine u Tešnju su identifikovane 23 oboljele osobe. Neki su već u procesu liječenja u Kantonalnoj bolnici, a drugi su upućeni na liječenje. Među oboljelim su lica koja trguju životinjama, lica koja se bave uzgojem većeg broja životinja, među oboljelim su članovi njihovih porodica, nažalost i djeca, profesionalci u ovoj oblasti.

Prema sadašnjim informacijama, identifikovana su oboljenja kod ovaca, krava i koza, a bolest je prenošena neprokuhanim mlijekom, kontaktima sa životinjama i slično.

Sanitarna inspekcija i Higijensko-epidemiloška služba Doma zdravlja izvršili su potrebne radnje na daljem uključenju nadležnihinstitucija.

Bez obzira na rad institucija (inspekcija, veterinarskih službi i dr.) još jdnom apelujemo na građane da se informišu o načinu zaštite od bolesti, da poduzmu sve mjere na zaštiti zdravlja.

Posebno upozorenje upućujemo vlasnicima životinja na odgovornost koju imaju za svoje i zdravlje svojih ukućana, kao i zdravlje drugih ljudi s kojima su u kontaktu kroz prodaju mlijeka, sira, mesa i slično

Kontakt telefon sanitarne inspekcije je 032/650-503

 

 

 

U prostorijama Općine Tešanj potpisana su dva ugovora o izvođenju radova, jedan za izgradnju ambulante u Piljužićima, općina Tešanj Faza II, potpisan od strane Općine Tešanj i  JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj kao investitora i firme Nedjing d.o.o. Tešanj kao izvođača radova. Vrijednost projekta je 71.582,29 KM od čega dio od 30.000,00 KM investira JZU Doma zdravlja, a preostali dio Općina Tešanj.

Drugi ugovor potpisan je o izvođenju radova na Rekonstrukciji ulice 9. septembar i asfaltiranju parking prostora u naselju Simetrale, potpisan od strane Općine Tešanj kao investitora i firme  Doboj putevi d.d. Doboj Jug kao izvođača radova. Vrijednost projekta je 44.118,85 KM.

 

Općinski Načelnik, Suad Huskić upriličio je u četvrtak 02.08.2018.g. u sali OV-a druženje i prijem za najuspješnije sportiste i predstavnike sportskih klubova sa prostora naše općine.

Na prijem je pozvano 15 sportista sa trenerima ili predstavnicima klubova. Ova aktivnost se realizuje nekoliko godina u saradnji sa Sportskim savezom, a ima za cilj upoznavanje sa trenutnim rezultatima naših sportista, te pokazuje spremnost Općine Tešanj na podršku sportu i našim sportistima.

U ugodnom razgovoru s Načelnikom, mladi su pričali o svojim iskustima, medaljama, putovanjima, ali i planovima i perspektivama.

Entuzijazma nije nedostajalo, a obećani su i novi uspjesi i medalje.

Nakon druženja, domaćin je zahvalio gostima na njihovom zalaganju, te im uručio prigodne nagrade.

 

Tokom 3. i 4.8. nastavljene su aktivnosti na otklanjanja posljedica poplava na području općine. Ekipe civilne zaštite (prof.vatrogasne jedinice, DVD-a), JP RAD i angažovanih preduzeće su maksimalno radile na zadacima otklanjanja posljedica i normalizacije stanja na području općine.

Intenzivno je rađeno na uklanjanju i odvozu nanosa šljunka i pijeska na regionalnom i okolnim putevima, shodno priritetima u rangu puta i osnovnoj prohodnosti. U toku proteklih 48 sati provođene su mjere sanacije puteva na lokacijama Tepe, Hrvatinovići, Srebrenička, Skendera Kulenovića, Ahmetagića prolaz, Kantića gaj, Mekiš Trzna-Kruščica i Kadići, Oraš Planje i Džemilić Planje, sa firmama JP Rad, AB-trans, KM-gradnja i GEO-put. Osim toga, rađena je sanacija puteva Bukva-Dubalj i Osoje, Ravne, Raduša MADI-Stepen, Jevadžije, takođe je planirano otklanjanje nanosa na putnima pravcima Raduša-Jevadžije, Tešanj-Jelah i Medakovo –Novo Selo. Rial šped je radio na uređenju R474 u Dobropolju.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj je završila pranje i čišćenje platoa ispred O.Š. „Huso Hodžić“, ispumpavanje vode iz sportske dvorane i pratećih prostorija, iz podruma škole.
Danas je realizovana aktivnost na pranju puta Hrvatinovići od studenca vode pa do biroa, te će se u toku dana oprati put Dobropolje-Mekiš kod propusta.

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja počela je sa dezinfekcijom objekata koji su poplavljeni i očišćeni. Nije bilo većih problema u vodosnabdjevanu (kvar na Hrvatinovićima saniran, trganje cjevovoda u Sejmenpolju uzrokovano odronom zemlje - saniran), kvalitet vode u sitemu je u skladu sa Pravilnikom.

Općinski štab civilne zaštite održao je drugu vanrednu sjednicu štaba na kojoj je analizirano stanje na terenu i izvršeno izvještavanje o preduzetim aktivnostima i realizaciji zaduženja. Održana je i sjednica Općinske komisije za procjenu šteta na kojoj su dati konkretni zadaci stručnim komisijama i dogovoreno da se krene u realizaciju procjene šteta u skladu sa prispjelim prijavama. Tokom subote realizirna je posjeta direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Džavida Aličića.

Tokom sutrašnjeg dana vršit će se čišćenje parka kod OŠ Huso Hodžić, pranje ulica, te drugi prioritetni poslovi.

Općinski načelnik donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće - poplave na području općine Tešanj.

Cjelokupni tekst o proglašenju pogledati ovdje

Zbog vremenskih nepogoda koje su nas zadesile u proteklom periodu, postoji opasnost od zagađenja vode za piće.

Skrećemo pažnju stanovništvu na visok rizik upotrebe vode za piće koja je mutna ili promijenila miris i okus. Takvu vodu prije upotrebe treba prokuhati u trajanju od 30 min od ključanja, ili koristite flaširanu vodu.

Pojedinicima, udruženjima i preduzećima koji upravljaju vodovodnim sistemima sugerišemo da vodu redovno hlorišu. Koncentraciju rezidualnog hlora u vodi na krajnjim tačkama sistema držati u vrijednosti od 0.3 mg/l do 0,5 ml/l uz svakodnevno kontrolisanje.

 

SANITARNO-VODNI INSPEKTOR

Mr.sci. Haris Hodžić

U toku protekla 48 sati zabilježene su obilne kišne padavine na području općine Tešanj (56 l/m2), koje su uslovile povećanje svih vodotoka, kao i povećanje nivoa površinskih voda i potoka. Usljed nastale situacije, 

tokom proteklog dana i noći intezivo su

 

provođene mjere zaštite od poplava na lokacijama Hrvatinovići, Tepe,Tugovići, Raduša, Krndija, Bukva, Dobropolje-Mekiš, Vukovo, Medakovo, Novo Sela, kao i drugim dijelovima općine i gradskog područja.

 

U veoma kratkom periodu, u više navrata je došlo do obilnih kišnih padavina lokalnog karaktera, što je dovelo do naglog porasta površinskih voda i potoka, te uslovilo plavljenje 11 (jedanaest) stambenih objekata. Ugrožen je bio i objekat osnovne škole "Huso Hodžić" u Tešnju gdje je došlo do ulijevanja veće količine vode u prostorije sporstke sale i škole.

Snage i sredstva civilne zaštite, JP RAD tokom proteklog dana, a naročito noći, intezivno su bile angažovane na provođenju mjera odbrane od poplava, raščišćavanju saobraćajnica, uklanjanu nanosa sa putne infrastrukture, ispumpavanje vode iz stambenih    objekata, pročišćavanje propusta i pružanju pomoći ugroženom stanovništvu.

Trenutno se vodi aktivnosti na sanaciji putnih pravaca: Tepe-Hrvatinovići, Orašje Planja i Dobropolje-Mekiš, te otklanjanju posljedica nanosa u krugu osnovne škole "Huso Hodžić" i nastavka ispumpavanja vode i čišćenja mulja.

 

Općinski štab civilne zaštite je održao vanrednu sjednicu na kojoj je analizirao situaciju, prema operativnim podacima i uvidom na terenu, i preduzetim mjerama tokom proteklog dana i noći. U skladu sa procjenom Općinski štab CZ je predložio da se proglasi stanje prirodne nepogode na cijelom području općine. Utvrđene su dodatne mjere djelovanja na poplavljenim područijima. Općinski štab civilne zaštite putem nadležnih službi će nastaviti redovno pratiti stanje na 

području općine i informisati stanovništvo.

 

Zbog pojave različitih informacija na portalima i forumima vezano za stanje poplava na području općine u proteklih 48 sati, Općinski štab civilne zaštite sugeriše građanima da u cilju objektivnog informisanja prate informacije koje se plasiraju od strane Općinskog štaba civilne zaštite.

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ

 

 

 

 

 

Općina Tešanj je u ovoj godini raspisala Javni poziv za sufinansiranje uređenja fasada u urbanim zonama. Planirana su sredstva u iznosu od oko 60.000,00 KM.

Na Javni poziv se prijavilo 9 (devet) zaintaresovanih stranaka.

Komisija je izvršila bodovanje i odabrala 7 (sedam) prijavljenih stranaka koje su ispunile uslove iz Javnog poziva i sa istim je potpisan Sporazum o sufinansiranju uređenja fasada.

Radovi teku planiranom dinamikom i uz nadzor općinskih Službi.

Očekujemo nastavak ove aktivnosti i u narednim godinama, a kako bi uljepšali izgled grada.

NAPOMENA: Izdato upozorenje se odnosi na očekivanu količinu padavina ( 10 i više litara po metru kvadratnom ) u toku jednog sata. Upozorenje se izdaje sat ili pola sata ranije.

1. Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje:

Krajina, centralna i sjeverna područja Bosne, istok Hercegovine.

2. Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje:

02.08.2018. u periodu od 14:00 do 21:00.

3. Napomena:

Danas su izgledni lokalno obilniji pljuskovi i grad. Moguća je pojava bujičnih potoka usljed lokalno obilnog pljuska.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.