Prijava
ponedjeljak 15.10.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

Danas 31.07.2018. godine u prostorijama Općine Tešanj, Općinski načelnik mr.sc. Suad Huskić je održao prijem za građane sa područja općine Tešanj čiji su stambeni objekti u proteklom periodu usljed obilnih padavina poplavljeni. Tom prilikom je uručeno 59 rješenja o isplati finansijskih sredstava kao dio pomoći u saniranju nastalih šteta. U pitanju su poplavljeni stambeni objekti koji su pretrpjeli određenu štetu u četiri veća kišna udara, koja su zadesila našu općinu od početka mjeseca maja do kraja mjeseca jula. 

Općinski načelnik Suad Huskić, nakon provedene procedure javne nabavke potpisao je ugovor za nastavak radova na izgradnji vodovoda Raduša. Vrijednost današnjeg ugovora je 760.000 KM, od čega je 250.000 KM obezbijeđeno kroz projekat MEG, a ostatak je obezbijedila Općina Tešanj.

Ove godine, Općina Tešanj u saradnji sa drugima, investira oko 5 miliona maraka u vodovodnu i kanalizacionu mrežu na području općine Tešanj. Jedan od većih projekata je upravo izgradnja vodovoda Raduša, kojim će na vodovodnu mrežu biti priključeno više od 320 novih domaćinstava. Ranije je u ovaj projekat uloženo oko 400.000 KM, a vrijednost današnjeg ugovora je 760.000 KM. Za naredni period ostaje ulaganje od oko 800.000 KM i time bi se omogućila dodatna mreža za područje Kotlanica, Dolca i Srednje Raduše. U narednih 6 mjeseci, ako se ispune očekivani uslovi, očekujemo da će veći broj građana imati vodu u svojim kućama, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Izvođači radova su konzorcij AB trans d.o.o. Tešanj i Špic beton d.o.o. Zenica.

U okviru redovnog ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta, kao i gradskih i prigradskih ulica općine Tešanj, ovih dana, a poslije učestalih kišnih padavina, intezivira se sanacija makadamskih i asfaltnih cesta. Zbog velikog broja devijacija i ulegnuća na kolovozu, Općina je odlučila da u ulici 9.septembar u Tešnju izvrši kompletnu presvlaku kolovoza asfaltom kako bi sam ulaz u Tešanj bio adekvatniji okolnom prostoru.

Izvođači radova na ovim poslovima su firme Doboj putevi d.o.o. Doboj Jug, Geo-Put d.o.o. Maglaj i KM-Gradnja d.o.o. Tešanj.

 

Počeli su radovi na rekonstrukciji i sanaciji područne škole Trepče (sanacija krova i krovne konstrukcije), kao i zamjena dijela stolarije na OŠ Kulin Ban Tešanjka.

Izvođač radova je firma Nedjing d.o.o. Tešanj.

 

Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Sejmenpolje (desni krak) u MZ Tešanj.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

 

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 21. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj,

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine,

3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,

5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša,

6. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje,

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići,

8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,

10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

 

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru, koju je Vijeće nakon dodatnih pojašnjenja usvojilo, uz zaključak da se Odluka u narednih 90 dana preispita. I o ostalim tačkama dnevnog reda Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 17,05 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 28.07.2018 godine u 21,00 sat i nedjelju, 29.07.2018.godine u 14,00 sati.

U toku su radovi na asfaltiranju dionice puta Hajrići-Hrašće u MZ Trepče.
Projekat se nalazi na Listi kapitalnh projekata za 2018 godinu, a finansira se iz budžeta Općine i sredstvima mještana.
Izvođač radova je firma AB trans d.o.o. Tešanj.

Općinski načelnik sa saradnicima primio je predstavnike Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH. Tokom sastanka, razgovarano je o projektu Roditeljska kuća, koja se nalazi u Sarajevu uz Klinički centar. Djeci oboljeloj od raka, a koja nisu iz Sarajeva i njihovim porodicama pruža se smještaj, hrana i psihosocijalna podrška.

Neke porodice i djeca iz Tešnja imali su saradnju sa ovim Udruženjem i imali potrebu da koriste Roditeljsku kuću. Za ovaj projekat, Općinski načelnik je obećao i podršku Općine Tešanj.

Ovom prilikom, razgovarano je i o doniranju kose za potrebe izrade medicinskih perika za svu djecu koja imaju privremeni ili trajni gubitak kose. Događaj u okviru projekta Moja kosa, tvoja kosa bit će održan u centru Mepromex u subotu od 10,00 sati kada će svi zainteresovani moći donirati kosu.

 

Radovi na objektima visokogradnje sa Liste kapitalnih projekata za 2018. godinu teku ugovorenom dinamikom i bit će okončani u ugovorenom roku.

Trenutno su aktuelni radovi na objektima četiri sportske dvorane, ambulanti u MZ Piljužići (I faza) i dogradnji objekta MZ Oraš Planje.

U narednom periodu očekuje se potpisivanje i ostalih planiranih ugovora.

 

Završeno je asfaltiranje dionice puta Beše-Bahtići u MZ Karadaglije.

Projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2018. godinu.

Izvođač radova je firma Geo put d.o.o Maglaj.

 

Završeno je asfaltiranje  puteva koji se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2018. godinu.

Radi se o dionici puta Kurdići 2 u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci i dionica Novo naselje Krndija u MZ Bukva.

Projekte su finansirali Općina Tešanj i mještani, a izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.