Prijava
Petak 22.2.2019
Događaji:
Pretraga

Rješenje o privremenoj obustavi saobraćaja u Tešnju možete pogledati ovdje

Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović sa saradnicima posjetio je danas Tešanj i ovom prilikom se sastao sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem. Sastanku su prisustvovali i Predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Subašić i pomoćnici Općinskog načelnika Azra Muslija i Hamzalija Hojkurić. Cilj posjete je upoznavanje sa prednostima koje Tešanj ima, kao i razmjena iskustava kada su u pitanju određeni projekti.

 

Općine Tešanj i Sanski Most su bile najuspješnije u projektu MEG u odnosu na sve druge općine koje su sudjelovale. Mi smo pronašli stvari koje možemo naučiti jedni od drugih. Ponudili smo sva naša iskustva da podjelimo u potpunosti, a i sve što možemo prepoznati u Općini Sanski Most kao korisno i interesantno za Općinu Tešanj želimo primjeniti, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Nakon sastanka u Općini Tešanj, delegacija je posjetila Komunalno preduzeće RAD Tešanj.

 

Počeli su radovi na gradnji kanalizacije Miljanovci (Palučak) - Jelah Polje – Jelah. Radi se o gradnji primarne kanalizacione mreže vrijednosti cca 1,2 miliona maraka. Finansijeri su Općina Tešanj, Vlada ZDK i Fond za okoliš FBiH.

 

Općinski načelnik Suad Huskić, nakon provedene procedure javne nabavke, potpisao je danas ugovor za sanaciju i proširenje mosta u Tešnju kod Šarenog mekteba.

Ugovorom je predviđeno priširenje mosta za pješačku stazu sa izgradnjom obalnih stubova, ugradnjom prefabrikovanih grednih prenapregnutih nosača sa završnim obradama od asfalta i zamjenu ograde na obje strane mosta.

Vrijednost radova je 53.235,00KM, a izvođač je firma Inžinjering 1 d.o.o. Jelah.

 

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa predsjednicima savjeta i sekretarima mjesnih zajednica sa područja općine Tešanj. Sastanak je upriličen kako bi se razgovaralo o realizovanim projektima i projektima koji nisu završeni, kao i prioritetima za naredni period. 

I ove godine predstavnici mjesnih zajednica su iznijeli prioritete kada su u pitanju projekti za 2019. godinu, kao i očekivanja za naredne dvije godine, a sve kako bismo pripremili kvalitetnu Listu kapitalnih projekata za 2019. godinu, i znali planove za naredni period, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Upozorenje vlasnicima pasa možete pogledati ovdje

Rješenje o privremenoj obustavi saobraćaja možete pogledati ovdje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 22. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2018.godine,

2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,

3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/2019. godinu,

4. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Princes“ u Oraš Planjama,

5. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Bunar PEB 1“ općina Tešanj,

6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom,

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p.broj: 5/33 k.o. Novo Selo neposrednom pogodbom,

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/1 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

10. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 01/02.08.2018.godine,

11. Izvještaj Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,

12. Informacija o završetku školske 2017/2018. godine i upisu učenika u školsku 2018/2019. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko prve dvije tačke dnevnog reda koje je Vijeće, nakon dodatnih pojašnjenja, usvojilo. Rasprave je bilo i oko treće tačke, koja je usvojena uz zaključak, dok je izjašnjavanje o šestoj tački dnevnog reda ostavljeno za narednu sjednicu. I o ostalim tačkama dnevnog reda Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 17,50 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 27.10.2018 godine u 21,00 sat i nedjelju, 28.10.2018.godine u 14,00 sati.

 

 

 

 

U toku su radovi na izgradnji kanalizacije Novo Selo-Tešanjka. Nastavlja se glavni/primarni vod koji ide iz Tešnja i koji će biti spojen do Kraševa. Dužina dionice je cca 2,5 km. Vrijednost radova je oko milion KM, a sredstva su obezbijedili Općina Tešanj i Fond za zaštitu okoliša FBiH.

 

 

 

Predsjedavajući Skupštine ZDK Jasmin Duvnjak posjetio je danas općinu Tešanj i ovom prilikom se susreo sa Općinskim načelnikom, Predsjedavajućim Vijeća i članovima Kolegija. Tokom sastanka razgovarano je o ekonomskoj, političkoji i sigurnosnoj situaciji na području ZDK, kao i o donošenju određenih zakona i propisa. Cilj današnje posjete je unapređenje saradnje Općine Tešanj i Skupštine ZDK.

Nakon sastanka u Općini Tešanj, Predsjedavajući Skupštine ZDK u društvu Općinskog načelnika, Predsjedavajućeg Vijeća posjetio je gradilišta, projekte koji se dijelom finansiraju iz sredstava Vlade ZDK – Poslovnu zonu Glinište i most na rijeci Usori u Jelahu.

Danas je položeno i cvijeće na Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u Tešnju.

U okviru projekta Socijalni dan 2018, Općinski načelnik Suad Huskić primio je osam srednjoškolaca koji su upoznati sa osnovnim podacima i radom Općine Tešanj, a nakon toga i sa konkretnim poslovima općinske administracije.

Ovakvi projekti služe da se rad Općine Tešanj približi učenicima i da određena iskustva posluže kao informacija kod nastavka školovanja. Mladi su iskazali zadvoljstvo jer su imali priliku vidjeti koje poslove obavljaju službenici u Općini Tešanj, a za koje ranije nisu imali dovoljno informacija.