Prijava
Srijeda 26.6.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija administracije na temu: Odnosi sa javnošću i Imidž Općine Tešanj. Predavač je bila Dr. sc. Senija Šehanović. Tokom današnjeg predavanja, razgovarano je o načinima internog i eksternog komuniciranja, o identitetu i imidžu, ali i o PR strategiji – sprečavanju i rješavanju problema u odnosima s javnošću organa lokalne Uprave.

Obavještavamo sve pčelare sa područja općine Tešanj, nezavisno od broja košnica koje posjeduju, da su shodno odredbama Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine FBiH“ br:31/18) obavezni se upisati u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH. Uslov za upis u Registar pčelara i pčelinjaka je prethodna registracija gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG), odnosno za već upisana gazdinstva da su ažurirali podatke u Registru do 31.03.2019. godine.

Prijava za upis u Registar pčelara i pčelinjaka podnosi se nadležnoj općinskoj službi na propisanom obrascu (PRILOG II).

Pčelari upisani u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, dužni su do 15.05. 2019. godine.nadležnoj službi koja vodi Registar, prijaviti broj pčelinjih zajednica ( PRILOG III).

Obrasce prijave za upis u Registar pčelaara i pčelinjaka , Obrazac prijave za upis promjena i upute za GPS koordinate možete preuzeti na:

PRILOG II

PRILOG III

UPUTE GPS

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj, kontakt osoba Tamara Turkić.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

U toku je sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC-Pire-Smreče-Škola kroz Džemilić Planje u dijelu nerazvrstane ceste u blizini Muharemovića. Zbog navedenih radova u dane 18. i 19. (četvrtak i petak) 2019. godine je na snazi privremena zabrana saobraćaja motornim vozilima na navedenoj cesti. Za vrijeme privremene obustave saobraćaja mogu se koristiti alternativni pravci pored nekadašnje kasarne, lokalnom cestom LC-5-Raduša-Džemilić Planje-Orašje Planje-Potočani. Izvođač radova je KM-GRADNJA d.o.o. Miljanovci.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Općinski načelnik sa saradnicima održao je odvojene radne sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica Jablanica i Piljužići, kako bi razgovarali o aktivnostima organa mjesnih zajednica i realizaciji kapitalnih projekata u 2018. godini. Također, razgovarano je i obilježavanju dana mjesne zajednice, planovima za naredni period, te analizi rada organa mjesne zajednice od strane općinske uprave. Osim toga, predstavnici mjesnih zajednica su delegirali posebne teme specifične za područje te zajednice i one se uglavnom odnose na izazove koje imaju u narednom periodu i smjernice za njihovo rješavanje.

Rezultati sastanaka su bili konkretni zaključci koji će biti realizovani u narednom periodu, te dogovor o načinu i vremenu realizacije složenijih projekata u mjesnim zajednicama.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju, a samim tim i općine Tešanj.

Općina Tešanj po šesti put organizuje Sajam srednjih škola i fakulteta. Nakon prethodnih pet vrlo uspješnih organizacija, namjera nam je da i ove godine, na isti način, mladim ljudima (maturantima osnovnih i srednjih škola) omogućimo lakši izbor srednje škole i fakulteta. Iskustva sa prethodnih Sajmova su vrlo značajna, kako za one koji „traže svoj izbor" tako i za one koji „otvaraju svoja vrata" u obostranom interesu. U tom cilju, na Sajmu su uzeli učešće fakulteti iz cijele Bosne i Hercegovine, srednje škole, institucije i ustanove koje se bave obrazovanjem. Ove godine Sajam srednjih škola i fakulteta se organizuje sa 2. po redu Sajmom zapošljavanja mladih što predstavlja jedinstvenu priliku za stvaranje uslova direktnog kontakta nezaposlenih lica i poslodavaca te stvaranje prilika za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata.

Sajam će se održati 25.04.2019. godine (četvrtak) u JU Sportsko rekreacionom centru.

U okviru Sajma predviđeni su su razni sadržaji, na dan prije Sajma;

  • 24.04.2019. godine, sa početkom u 12:00 sati, održat će se predavanja na temu Bolonjski proces u visokom obrazovanju i značaj internacionalizacije u prostorijama JU Opća biblioteka Tešanj.
  • Isti dan u prostorijama Društvenog centra Dobropolje, sa početkom od 17:00 sati održat će se radionica za mlade pod nazivom „Iskoristi priliku“
  • Na dan Sajma, pored sajamske manifesacije organzovat će se panel diskusija na temu. „Tržište rada, izazov za mlade i obrazovni sistem u BiH“ te edukacija na temu: Poslovnih vještina i komunikacije.

 

S obzirom na planirani bogat sadržaj sajamske manifestacije, pozivamo maturante srednjih i osnovnih škola, roditelje, nezaposlena lica i ostale građane općine Tešanj i regije da svojim prisustvom uveličaju sajamske sadržaje i na taj način dođu do korisnih informacija i kontakata.

Općina Tešanj obavještava sve građane da će u dane 18. i 19. (četvrtak i petak) 2019. godine biti na snazi privremena zabrana saobraćaja motornim vozilima na nerazvrstanoj cesti NC-Pire-Smreče-Škola kroz Džemilić Planje radi izvođenja radova na sanaciji klizišta u dijelu nerazvrstane ceste u blizini Muharemovića.

Za vrijeme privremene obustave saobraćaja mogu se koristiti alternativni pravci pored nekadašnje kasarne, lokalnom cestom LC-5-Raduša-Džemilić Planje-Orašje Planje-Potočani.

Tekst Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja postavljen je na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka, a možete pogledati i ovdje

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc

 

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima u društvu izvođača radova i predstavnika MZ Jelah posjetio je gradilište – radove na projektu Izgradnje sistema prikupljanja,odvodnje i prečišćavnja otpadnih voda. U MZ Jelah, na dionici Rastoke radovi su u završnoj fazi i do kraja ovog mjeseca se očekuje završetak.

U MZ Tešanjka radovi su završeni, ostalo je da se uradi uređenje terena (asfalni sloj). Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić sa saradnicima pridružio se posjeti na ovoj dionici, budući da se radi o radovima na teritoriji općina Usora i Tešanj.

Od 2015. godine do danas u projektovanje i gradnju 26 km primarne kanalizacione mreže uloženo je 11 miliona maraka. Nakon izgradnje sekundarne mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda na ovaj sistem bit će spojeno cca 30.000 stanovnika, uključujući i dio stanovnika općine Usora.

Projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Tešanj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine za učestvovanje na trodnevnom treningu: Upravljanje projektnim ciklusom (PCM).

Kompletan poziv možete pogledati ovdje

Pozivaju se vlasnici poljoprivrednog zemljišta da izvrše prijavu zapuštenih parcela i parcela koje ne koriste za obradu u Službu za finansije, privredu komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj ili u ured Mjesne zajednice. Shodno Odluci o korištenju sredstava, Kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu objavljuje Javni poziv za korištenje sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta.

Javni poziv za prijavu zapuštenih parcela možete pogledati ovdje

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje

Povodom 15. aprila – Dana Armije RBiH upućujemo iskrene čestitke svim građanima, a posebno pripadnicima Armije RBiH, te članovima šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, kao i ratnim vojnim invalidima.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl. ecc.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sc. Suad Huskić

U prostorijama Općine Tešanj održana je obuka 16 uposlenika Općine Tešanj iz oblasti javnih nabavki. Uposlenici su aktivno učestvovali u obuci koja je obuhvatila primjenu Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju izrada tenderske dokumentacije, izbor kriterija za dodjelu ugovora kao i definisanje potkriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Osim teoretskog, obuka je sadržavala i praktični dio.