Prijava
četvrtak 16.8.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Ristići u MZ Rosulje. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug, a projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2018 godinu.

Projekat zajednički finansiraju Općina Tešanj i građani MZ Rosulje.

 

Obavještavamo sve poljoprivrednike sa područja općine Tešanj, da je Kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona. Minimalna površina zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koja se može prijaviti za uređenje je 0,3 hektara.

Uputstvo o korištenju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta možete pogledati ovdje

Javni poziv možete pogledati ovdje

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj, kontakt osoba Tamara Turkić.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt Zoning plana Tešanjka, općina Tešanj, koji je usvojen na 19. sjednici Općinskog vijeća Tešanj održanoj 14.05.2018. godine.

Usmeni dio javne rasprave (prezentacija) obavit će se 24.05.2018. godine (četvrtak) od 11:00 do 13:00 sati u Općinskom uredu Tešanjka.

Nacrt zoning plana Tešanjka, općina Tešanj je istaknut na oglasnim pločama u zgradi Općine, infopultu u Uredu Tešanjka, na oglasnoj ploči u zgradi mjesne zajednice Tešanjka, a možete pogledati i ovdje

Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, putem prijemne kancelarije ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 30.05.2018. godine.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sci. Suad Huskić

Počeli su radovi na rekonstrukciji dijela lokalnog puta u MZ Novi Miljanovci.
Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug, a projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2018. godinu.

 

 

Fondacija Konrad Adenauer je u saradnji sa Regionalnim centrom za obrazovanje i informisanje održivog razvoja za Jugostočnu Evropu i Centrom za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj - CETEOR Sarajevo, organizovala Program dijalog: Uloga gradova u klimatskoj i energetskoj politici EU - Implikacije za Bosnu i Hercegovinu, od 07 do 09.05.2018 godine u Briselu.

 

Učesnici Program dijaloga su bili predstavnici gradova Mostar, Tešanj, Bijeljina i predstavnici Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu, Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj - CETEOR Sarajevo i Fondacija Konrad Adenauer.

 

Prilikom posjeta institucijama prisustovalo se obraćanju zvaničnika  i učešću u dijaloškim tematskim razgovorima. Također, učesnici su prisustovali događaju: Gradovi za Evropu - Evropa za gradove. Na događaju su u panelnom obraćanju uzeli učešće predstavnici privrednog i kulturnog zivota Belgije, kao i gradonačelnik Barcelone.

 

Studijska posjeta je rezultirala razmjeni informacija, uspostavi saradnje i kontakata za komunikaciju u oblasti koja se odnosi na klimu,energije i aspekt održivog razvoja lokalne zajednice, gradova i regija.

 

 

 

 

 

U prostorijama Službe civilne zaštite Općine Tešanj održan je sastanak direktora Kantonalne uprave CZ i pomoćnika načelnika CZ svih općina sa područja ZDK.

 

Tokom sastanka razgovarano je o Evidenciji i mobilizaciji pripadnika struktura CZ, kao i o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u FBiH.

 

Na osnovu oglasa za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu poticaja za samozapošljavanje boračkih populacija koje je raspisalo Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj, Komisija za provođenje postupaka zapošljavanja i samozapošljavanjaje utvrdila je preliminarne liste kandidata koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove oglasa.
Preliminarne liste su istaknute na oglasnim pločama Općine Tešanj 16.5.2018. godine.
Rok za dosavljanje prigovora je 24.5.2018. godine.

Predstavnici Humanitarne organizacije ADRA iz Republike Češke, Rudolf i Patrick Reitz nakon 20 godina posjetili su Bosnu i Hercegovinu i općinu Tešanj. Domaćin ove posjete je Općina Tešanj, Općinski načelnik Suad Huskić i Načelnik iz ranijeg perioda Fuad Šišić. Tokom boravka, predstavnici ADRE posjetili su različite ustanove sa kojima je ova organizacija sarađivala – Bolnica, Biblioteka, Muzej, Medžlis IZ-a, kao i neke firme sa područja općine Tešanj.

ADRA je organizacija koja u ljeto 1996. godine pokreće pomoć u gradu Tešnju, uvozi pakete hrane, lijekova, medicinske i građevinske materijale, namještaj i školske sadržaje.

Pomoć u Tešnju nastavlja se u narednim godinama, a ADRA gradi stanove, rekonstruira dio Opće bolnice i pruža kompletnu opremu za hiruršku salu, te distribuira pakete novorođenoj i djeci iz socijalno ugroženih porodica.

Općina Tešanj je 1998. godine Humanitarnoj organizaciji ADRA dodijelila najveće općinsko priznanje – Ključeve grada Tešnja.

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 19. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu,

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

3.Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018. godine,

4.Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Kraševo, općina Tešanj,

5.Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije,

6.Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj 1616/10 u Medakovu,

7.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i provođenju Zoning plana „Poslovna zona Glinište“ Tešanj,

8.Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana ''Tešanjka'',

9.Informacija o međuopćinskom Sporazumu o usaglašenim mjerama za usklađivanje Prostornih planova općine Usora i Tešanj,

10.Informacija o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu,

11.Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2017. godinu.

 

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko prve tri tačke dnevnog reda, koje je Vijeće nakon dodatnih pojašnjenja, usvojilo. I o ostalim tačkama dnevnog reda Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 18,20 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subota, 19.05.2018 godine u 21,00 sat i nedjelja, 20.05.2018.godine u 14,00 sati.

Danas su počeli pripremni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Čamdžići-Ljeskovac u MZ Ljetinić.

Izvođač radova je firma AB-trans d.o.o. Tešanj, a projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2018. godinu.

U povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana svim muslimanima Bosne i Hercegovine, a posebno muslimanima općine Tešanj i susjednih općina upućujemo najiskrenije čestitke i želje da mjesec posta provedu u radosti, sreći i blagostanju.

 

 Neka u srcima svih ljudi prevlada dobročinstvo, jer pomoć i pažnja prema drugima uzvišeni je ljudski čin.

 

 

 PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

 Senad N. Subašić, dipl. ecc.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

 mr.sc. Suad Huskić

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.