Prijava
Petak 22.2.2019
Događaji:
Pretraga

Programski savjet za obilježavanje općinskih praznika poziva predstavnike ustanova i udruženja, da u svrhu pripreme manifestacije Dani grada Tešnja 2018, u periodu od 17.10. do 07.11.2018. godine, dostave prijedlog sadržaja koje ustanova/udruženje planira pripremiti u sklopu ove manifestacije.

Detaljnije možete pogledati ovdje

Obrazac kandidature sadržaja za manifestaciju

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Tešanj da su, u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i članom 6. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za koju očekuju federalni poticaj u narednoj godini. Prijava plana proizvodnje se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu ZDK na obrascu PPP najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

Klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku, neće moći ostvariti pravo na federalnu novčanu podršku u 2019.godini.

Obrazac prijave plana proizvodnje (PPP) se može preuzeti u Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, općinskim uredima u Jelahu, Tešanjci i web stranici općine Tešanj.

 

Obrazac PPP (prijava plana proizvodnje) možete preuzeti i ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

U Kabinetu Načelnika danas je održan sastanak u vezi projekta Žene na izborima u BiH. Radi se o projektu koji provodi UNDP u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom BiH i drugim agencijama, a finansira Vlada Švedske. Cilj projekta je bolji kvalitet života građana u BiH kroz veće učešće žena u javnom životu BiH.

 

U toku jsu radovi na izgradnji i proširenju vodovoda Dž.Planje, I faza.
Ugovorom je obuhvaćena izgradnja novog rezervoara sa pumpnom stanicom i dva vodozahvata.
Izvođač radova je firma Inter d.o.o. Tešanj. Iznos ugovorenih radova je 76.693,00 KM.

 

Javni konkurs možete pogledati ovdje

Smjernice možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac

Izjava 1

Izjava 2

Od 8. do 11. oktobra u Briselu se održava Evropska sedmica regija i gradova. Tokom 4 dana u Briselu eksperti u regionalnom i lokalnom razvoju, kao i predstavnici EU institucija predstavljaju najbolje prakse u EU. Teme koje okupljaju oko 6.000 osoba iz cijele EU su: dobre prakse u ekonomskom razvoju i socijalnoj uključenosti, javno-privatno partnerstvo, prekogranična saradnja, lokalne strategije razvoja, budućnost gradova, e-uprava i dr.
Studijsko putovanje je organizirano u okviru MEG projekta, koji provodi UNDP u BiH, a finansira Vlada Švicarske. Delegaciju čine predstavnici općina Tešanj i Sanski Most, koje su u prvom ciklusu projekta a koji uključuje 18 općina u BiH bile najuspješnije, te regionalni terenski službenici.

 

U skladu sa potpisanim Okvirnim sporazumom započela je aktivnost na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja koje se ogledaju kroz uređenje vodotoka i sanaciju klizišta pored putnih komunikacija. U toku je sanacija jednog klizišta, te čišćenje i uređenje korita Trebačke rijeke u MZ Karadaglije.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Prema informacijama Općinske izborne komisije, na području općine Tešanj do 19,00 sati na izbore je izašlo 50,89% ili 20.095 birača.

Svih 56 biračkih mjesta je otvoreno u 7,00 sati. Prema informacijama sa terena, glasanje je proteklo bez problema.

Biračka mjesta su zatvorena u 19,00 sati.

 

 

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA TEŠANJ

 

Nakon izgradnje kolektora i spajanja poslovnih zona Ciglana i Glinište, počeli su radovi na asfaltiranju saobraćajnice1.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Ukupna vrijednost asfaltiranja je 250.000,00 KM.

 

Završena je sanacija i odvodnja površinskih voda, te asfaltiranje platoa ispred Općinskog ureda na Tešanjci.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Završeno je asfaltiranje dionice puta Hadžalići u MZ Raduša.
Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug