Prijava
subota 21.4.2018
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

Povodom 15. aprila – Dana Armije RBiH upućujemo iskrene čestitke svim građanima, a posebno pripadnicima Armije RBiH, te članovima šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, kao i ratnim vojnim invalidima.

 

 

  

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl. ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sc. Suad Huskić

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Sanacija javne rasvjete i svijetlećih tijela možete pogledati ovdje

Počeli su radovi na rekonstrukciji spomen obilježja u Jelahu. U saradnji sa organima MZ Jelah, Općina Tešanj je ugovorila radove na spomen obilježju. Planirano je postavljanje novog kamena sa ispisom imena kao i ugradnja rasvjete na spomen obilježju. Projekat se finansira iz budžeta Općine Tešanj i u narednih nekoliko dana radovi će biti okončani.

Općinski načelnik Suad Huskić i Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Himzo Smajić posjetili su gradilište - radove na završnoj fazi vodovoda Tepe-Hrvatinovići. U decembru je potpisan ugovor vrijednosti oko 210.000 KM za sve preostale radove (osim kućnih priključaka), a koje finansiraju Ministarstvo i Općina.

 

Završetkom ove faze, oko 100 domaćinstava će dobiti vodu, a oko 70 će imati riješene probleme sa visinskim zonama. Trenutni radovi bi trebali biti završeni oko 1. juna i onda slijede priključci. Ranije su izgrađena dva rezervoara i pumpna stanica. Inače, cijeli projekat je projektovan na oko 700.000 KM, ali konačan iznos će biti nešto manji od početnih procjena, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Tešanjski bilten, br. 75 - mart 2018. godina možete pogledati ovdje

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke