Prijava
Petak 22.2.2019
Događaji:
Pretraga

U sklopu projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica, koji je ušao u sam završetak prve faze, raspisan je javni poziv za projekte jedinica lokalne samouprave. Poštujući propisane procedure i metodologiju od strane UNDP BiH održan je Forum građana i predstavnika partnerskih i nepartnerskih mjesnih zajednica.
Na Forumu je javnim glasanjem određen prioritet s kojim će općina Tešanj aplicirati na ovaj poziva, a radi se o projektu Rekonstrukcija otvorenog bazena Kiseljak - uređenje prilaznih staza, ograde, mjesta za odmor i drugog sadržaja, koji je dobio najveći broj glasova. Također, određen je tim koji će napisati aplikaciju i predati je u planiranom roku.
Inače, projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH) je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona KM. U aktivnostima prve faze koja će trajati do sredine 2019. godine, učestvovat će 120 mjesnih zajednica i 20 JLS širom zemlje, čime će se uticati na poboljšanje kvalitete života 300.000 ljudi.

U Općini Tešanj održan je sastanak predstavnika Općine Tešanj i JP Autoceste FBiH sa učesnicima na izradi Studije uticaja na okoliš za dio Koridora 5c koji prolazi kroz općinu Tešanj.

Općina Tešanj je informisana da je u postupku izrada glavnog projekta za dionicu Koridora 5c tzv. Obilaznica oko Doboja, pri čemu se jedan dio odnosi na FBiH (8,5 km tj dionica Karuše- petlja Medakovo), a drugi dio pored Doboja sve do spoja sa autoputem Banjaluka-Doboj. EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) razmatra mogućnost da odobri sredstva za ovu namjenu.

Glavni dio sastanka se odnosio na potrebu obezbjeđenja informacija o potencijalnim rizicima od poplave, klizišta ili drugih pojava koje mogu imati vezu sa ovim projektom. Usaglašeno je da Općina Tešanj dostavi raspoložive informacije učesnicima u izradi projekta (Građevinski fakultet Sarajevo i TRL Velika Britanija).

 

Više o planovima na ovoj dionici može se pronaći na web stranici Autocesta FBiH u dokumentu na sljedećem linku:

http://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2018/12/ZWJ112-JPAC-Doboj-Bypass-NTS_Bosnian_Final-2.pdf

 

U nedjelju, 03. februara 2019. godine u jutarnjim satima, usljed naglog otapanja snijega i kiše došlo je do izlivanja površinske vode, rijeka i potoka na području općine Tešanj. Profesionalna vatrogasna jedinica u jutarnjim satima intervenirala je na području Jelah Polja gdje se voda već izlila na putnu komunikaciju za Miljanovce i zatvorila saobraćaj. Vrećama za pijesak, zajedno sa mještanima pravljeni su odbrambeni nasipi i sprečavano prodiranje vode u stambene objekte. Tokom cijelog dana (nedjelja) pa sve do jutarnjih sati (ponedjeljak) jedinica je pojačano pratila stanje u MZ Piljužići, MZ Kalošević, MZ Jelah, MZ Tešanj, MZ Novo Selo, MZ Medakovo, MZ Tešanjka i MZ Šije.

Digitalnim očitavanjima i fizičkim pregledima praćen je nivo vodostaja rijeka Bosne i Usore, zatim Tešanjke, Radušice i drugih manjih rijeka i potoka.

Nivo vode na nabrojanim rijekama i potocima se počeo povlačiti oko 18,00 sati u nedjelju, jedino je nivo rijeke Bosne počeo opadati oko 5,00 sati (ponedjeljak) ujutro.

Vatrogasna jedinica je bila na dežurstvu u Šijama tokom cijelog dana u nedjelju, ali i tokom noći, do 05,00 sati ujutro.

Nije zaprimljena ni jedna prijava o poplavljenim objektima. Također, nije bilo prijava, novih ili pokretanja starih klizišta.

Sve putne komunikacije su bile prohodne, osim dionice puta Tešanj-Tešanjka u mjestu Novo Selo, gdje se na nekoliko lokacija voda izlila i poplavila jednu saobraćajnu traku, što je otežalo promet vozila. Također, dionica puta Jelah-Miljanovci, u Jelah Polju je bila poplavljena, te je odvijanje saobraćaja za putnička vozila bilo potpuno zaustavljeno na nekoliko sati.

Primjetno je da su prošlogodišnji radovi na uređenju riječnih i potočnih korita olakšali protok vode i smanjili ili izbjegli rizik izlivanja vode.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U odbrani teritorije općine Tešanj i Bosne i Hercegovine značajno mjesto zauzimala je i 375 Oslobodilačka brigada, koja je časno i u cijelosti zajedno sa drugim jedinicima ARBiH ispunila postavljene joj zadatke. Herojska borba i posvećenost ideji slobodne i jedinstvene Bosne i Hercegovine zaslužuje zahvalnost i poštovanje svih nas.

Stoga, povodom godišnjice formiranja 375 Oslobodilačke brigade upućujemo iskrene čestitke svim pripadnicima ove jedinice, porodicama šehida i poginulih branitelja, te svim patriotama BiH.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl. ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. sci. Suad Huskić

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija na kojoj su uposlenicima predstavljeni glavni i rukovodni procesi za 2018. godinu. Predavač je bila Nerminka Handžić, predstavnik rukovodstva za kvalitet i okoliš u Općini Tešanj, a tri rukovodna procesa su predstavili nosioci procesa Hamzalija Hojkurić, Sabahudin Omerbašić i Mirnes Dedukić.

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke