Prijava
utorak 14.8.2018
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Izgradnja saobraćajnice Ciglana-Glinište i mosta na rijeci Radušici možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Rekonstrukcija ulice 9. septembar i asfaltiranje parkinga možete pogledati ovdje

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 21. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj,

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine,

3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,

5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša,

6. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje,

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići,

8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,

10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

 

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru, koju je Vijeće nakon dodatnih pojašnjenja usvojilo, uz zaključak da se Odluka u narednih 90 dana preispita. I o ostalim tačkama dnevnog reda Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 17,05 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 28.07.2018 godine u 21,00 sat i nedjelju, 29.07.2018.godine u 14,00 sati.

U toku su radovi na asfaltiranju dionice puta Hajrići-Hrašće u MZ Trepče.
Projekat se nalazi na Listi kapitalnh projekata za 2018 godinu, a finansira se iz budžeta Općine i sredstvima mještana.
Izvođač radova je firma AB trans d.o.o. Tešanj.

Općinski načelnik sa saradnicima primio je predstavnike Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH. Tokom sastanka, razgovarano je o projektu Roditeljska kuća, koja se nalazi u Sarajevu uz Klinički centar. Djeci oboljeloj od raka, a koja nisu iz Sarajeva i njihovim porodicama pruža se smještaj, hrana i psihosocijalna podrška.

Neke porodice i djeca iz Tešnja imali su saradnju sa ovim Udruženjem i imali potrebu da koriste Roditeljsku kuću. Za ovaj projekat, Općinski načelnik je obećao i podršku Općine Tešanj.

Ovom prilikom, razgovarano je i o doniranju kose za potrebe izrade medicinskih perika za svu djecu koja imaju privremeni ili trajni gubitak kose. Događaj u okviru projekta Moja kosa, tvoja kosa bit će održan u centru Mepromex u subotu od 10,00 sati kada će svi zainteresovani moći donirati kosu.

 

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke