Prijava
Srijeda 19.6.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 14:00 sati održana 29. (tematska) sjednica Općinskog vijeća o radu i poslovanju javnih ustanova i preduzeća za 2018. godinu, a  čiji je osnivač Općina Tešanj, sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2018. godinu ,
 2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2018. godinu,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2018. godinu,
 4. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2018. godini:
  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
  4. JZU Opća bolnica Tešanj,
  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  8. JU Muzej Tešanj.

Općinsko vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, uz zaključke i smjernice za rad u narednom periodu, prihvaćene. Vijeće je završilo sa radom u 16:50 sati.

Odluku o izboru najboljeg ponuđača - Uređenje Starog grada Gradine Tešanj, sanacija dva Kazamata ispod šestougaone Tabije na Starom gradu Tešanj, pogledati ovdje

U okviru redovnog ljetnog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta kao i gradskih i prigradskih ulica općine Tešanj, ovih dana a poslije učestalih kišnih padavina, intezivira se sanacija makadamskih i asfaltnih cesta i trotoara. U toku su radovi na sanaciji asfaltnih puteva na području općine Tešanj. Prve relacije koje se rade su najoštećenije za bezbjedno odvijanje saobraćaja: Trepče, Jablanica, Karadaglije, trg u Jelahu.

U narednom periodu bit će sanirani i putevi po svim mjesnim zajednicama, uključujući i košenje bankina. Izvođač radova na održavanju asfanih kolovoza je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug a na sanaciji makadamskih puteva i čišćenju putnih kanala firma "KM-Gradnja" doo Tešanj.

Općinski štab civilne zaštite je na 18. vanrednoj sjednici održanoj 28.05.2019. godine, razmotrio stanje na terenu nakon poplava i provedenih mjera, te u skladu sa tim donio zaključak kojim se predlaže prestanak proglašenja stanja prirodne nesreće poplava na području općine Tešanj.

Odluku možete pogledati ovdje.

Ministarstvo za privredu ZE-DO kantona objavilo je nove javne pozive o utrošku budžetskih sredstava u 2019. godini za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Informacije o uslovima i načinu prijave te načinu korištenja sredstva, za aktuelne javne pozive, zainteresirani mogu pogledati na linku:

 

www.zdk.ba/vijesti/item/7631-javni-pozivi-za-dodjelu-2-4-miliona-km-subvencija-privrednim-drustvima-u-zdk-otvoreni-do-27-juna

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke