Prijava
subota 20.1.2018
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo je na temelju meteorološke prognoze za naredne dane, trenutnog stanja na hidrološkim stanicama u slivovima rijeka FBiH i hidroloških modela uradio hidrološku prognozu za period 13-17.12.2017. godine, te izdao obavijest o mogućim velikim vodama.

Služba civilne zaštite izdvaja sadržaj koji se odnosi na vodotoke koji gravitiraju području općine Tešanj, te u skladu sa navedenim izdaje preporuke za redovnim praćenjem hidrološkog stanja na cijelom području općine u smislu provođenja mjera zaštite od mogućih poplava.

 

Obavijest o mogućim velikim vodama

 

Prema modelima meteorološke prognoze, u narednim danima se očekuju obilnije padavine u Bosni i Hercegovini, posebno na području sjeveroistočnog dijela BiH (sliv Une), cijelom slivu Jadranskog mora i centralne Bosne. Padavine manjeg intenziteta se očekuju 13.12. a znatno većeg 15. i 16.12., sve na navedenom području.

Iz tog razloga, uz topljenje sniježnog pokrivača a sve vezano za velike vode imamo hidrološku prognozu koja zahtijeva slijedeću Obavijest:

-Sliv rijeke Bosne: kako je meteorološkom prognozom o padavinama obuhvaćen, značajnije, i centralni dio BiH, sve manje pritoke (Stavnja, Trstionica, ....) u gornjem dijelu sliva rijeke Bosne će porasti, sa očekivanim vrhom vodnog vala 16-17.12.

-Za rijeku Bosnu, srednji i donji dio toka, kao i veće pritoke (Usora, Spreča, Krivaja, ...) prognoziramo povećanje vodostaja, bez značajnih ekstrema.

Na svim vodotocima se 17.12.2017 g. očekuje opadanje vodnih valova.

Obavijest pripremio:

Sektor hidrologije

Odsjek za prognozu i bilans voda

12.12.2017 g.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U odnosu na posljednji izvještaj Operativni centar civilne zaštite je sa terena primao i preuzimao informacije koje su se odnosile na provođenje mjera otklanjanja posljedica i informacije o nastalim štetama.

U skladu sa usaglašenim aktivnostima realizovane su sve mjere koje su imale za cilj uspostavu prohodnosti puteva i uklanjanje stabala koja ugrožavaju stambene i druge objekte.

Kompletan izvještaj Operativnog centra civilne zaštite u 15,30 sati možete pogledati ovdje

U odnosu na posljednji izvještaj, Operativni centar civilne zaštite je sa terena primao i preuzimao informacije koje su se odnosile na provođenje mjera otklanjanja posljedica i informacije o štetama nastalih udarima olujnog vjetra.

Kompletan izvještaj Operativnog centra civilne zaštite u 12,00 sati možete pogledati ovdje

Vjetar jačeg inteziteta, tokom noći zahvatio je područje općine Tešanj i prouzrokovao značajne materijalne štete na stambenim i drugim objektima i elektro vodovima. Usljed udara vjetra evidentirano je rušenje minareta na Ferhat-begovoj džamiji u Tešnju čije rušenje je prouzrokovalo štetu na poslovnim objektima u neposrednoj blizini. Prijavljeno je i rušenje krova na stambenom objektu u Jevadžijama i Raduši (Dolac), ali na sreću, nije bilo povrijeđenih.

 

Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) intervenisala je jutros oko 06:10 sati u Raduši gdje je izbio požar na stambenom objektu. Prema podacima Hitne pomoći usljed požara su primljene dvije osobe zbog udisaja dima. U toku je akcija gašenja.

PVJ je intervenisala i u Raduši zbog pada elektro stuba na krov stambenog objekta.

Evidentirano je više prijava o padu elektro vodova na putne komunikacije, te su isti odmah uklanjani.

 

Saobraćaj se odvija po suhim putevima. Zbog pada pokrova sa stambenog objekta na lokalnom putu Tešanj – Raduša (Dolac) saobraćaj se odvija naizmjenično, dok traju radovi na uklanjanju rasutog materijala. Zbog jakog vjetra evidentirani su nanosi lišća, a moguća je i pojava granja na putevima, pa se vozači upozoravaju na opreznu vožnju.

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA- Zbog jakih udara vjetra došlo je do kvara na četiri 10 kV dalekovoda, pa je trenutno bez električne energije područje Orašje Planja, Džemilić Planja, Miljanovaca, Karadaglija, Jablanice, Mekiša i Dobropolja. U toku je sanacija nastalih kvarova, a dodatno radove uslovljava i dalje jak vjetar.

 

VODA- Snabdjevanje vodom iz vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

 

TELEFONSKE VEZE- Uredno funkcioništu.

 

TOPLOTNA ENERGIJA-Uredno snabdjevanje.

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

Završena je druga faza gradnje školske sale OŠ Mustafa Mulić u Šijama.

Vrijednost izvedenih radova u II fazi je cca 200.000,00 KM, a sredstva su obezbjedili Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu u sport ZDK, Općina Tešanj i MZ Šije.

Izvođač radova je firma Nedjing d.o.o. Tešanj, a nadzor izvedenih radova je vršila firma ARH-studio d.o.o. Tešanj.

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke