Prijava
Srijeda 19.6.2019
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj poziva zainteresovane članove organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na području općine Tešanj, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području općine Tešanj.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 19. aprila i traje do 30. maja 2019. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika organizacija civilnog društva.

Prema pravilima u istom ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni predlozi će biti diskvalifikovani.

Ovaj poziv je otvoren od 27. maja do 3. juna 2019. godine a zainteresovani se mogu prijaviti putem adrese elektronske pošte: nedžOva e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti sredinom mjeseca juna 2019. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat će biti blagovremeno obavješten. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika civilnog društva, kandidata će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Tešanj.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Počeli su radovi na izgradnji nove saobraćajnice u MZ Jelah. U ovoj fazi je ugovoreno trasiranje i tamponiranje saobraćajnice. Izvođač radova je firma Trans-kop doo Tešanj.

Završeno je asfaltiranje dionice puta Kalabića kamen u MZ Jablanica. U toku su i pripreme za asfaltiranje dionice puteva Ripna u MZ Jablanica i NC Mujzinovići u MZ Dobropolje-Mekiš. Izvođač radova je firma Doboj putevi dd Doboj Jug, a nadzor radova vrši firma Inpros d.o.o. Mostar. Svi putevi se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2019. godinu. Sredstva su obezbijedili građani i budžet Općine.

 

 

Nakon poplava koje su zahvatile i područje naše općine, izdate su preporuke za stanovništvo u poplavljenim područjima
Lisnato povrće kao što su salata, špinat, blitva, mladi kupus i mladi luk, bez obzira na dužinu plavljenja, pa makar ona bila i kratka i bez vidnih posljedica, ne smije se koristiti u ishrani iz zdravstvenih razloga. Ti usjevi se trebaju zaorati ili zatanjirati i na tim površinama zasnovati novu proizvodnju. Ne smiju se koristiti ni jagode koje su poplavljene.
Žita (pšenica, tritikale) koja su još u vodi vjerovatno će biti uništena, te je ove površine nakon povlačenja vode potrebno što prije zaorati zajedno sa cjelokupnom masom.
Ako je došlo do polijeganja usjeva, a usjev je prljav od zemlje, ima raznih nanosa, lišće je uglavnom trulo, stabljika omekšana - ovakav usjev treba što prije zaorati.
Ako su trava i djetelina bile poplavljene u većoj mjeri, te je došlo do polijeganja istu je potrebno pokositi, ukloniti sa parcele i ne koristiti za ishranu stoke.

Na osnovu potpisanog ugovora o izgradnji saobraćajnica u Poslovnoj zoni Vila, trenutno su u toku završni radovi na izgradnji vodovodne mreže, a počeli su i radovi na ugradnji ivičnjaka. Izvođač radova je firma Dobojputevi dd Doboj Jug.

 

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke