Prijava
Srijeda 12.12.2018
Događaji:
Pretraga

Završeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji dionice puta Zema-Alići i sanaciji i rekonstrukciji dionice puta Tugovići-Ripna.

Sredstva za realizaciju su obezbijeđena iz kapitalnih grantova viših nivoa vlasti , GSM sredstava i učešća građana.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug i Geo-put d.o.o. Maglaj.

 

 

 

 

 

Općini Tešanj podnesen je zahtjev za kupovinu parcele označene kao k.p.br. 195/2 zv. Sankovac površine 478m2 za k.o. Rosulje. S obzirom da je Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj obrađivač predmeta, ovim putem pozivaju se na javnu raspravu sva fizička ili pravna lica koja koriste ili eventualno smatraju da će koristiti parcelu k.p.br. 195/2 k.o. Rosulje za pristup do vlastitog zemljišta.

Javna rasprava će se održati na licu mjesta u Rosuljama 15.11.2018. godine u 11,00 sati kod parcele označene kao k.p.br. 195/2 za k.o. Rosulje.

 

 

SLUŽBA ZA KATASTAR, URBANIZAM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

XV Odluku o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 2018. godine možete pogledati ovdje

Sajam zapošljavanja mladih Tešanj je projekat definisan Strategijom razvoja općine Tešanj 2018-2022.godina, a realizuje se u sklopu programa Kreiranje preduslova i poticajnih mjera za zapošljavanje mladih. Sajam zapošljavanja mladih predstavlja jedinstvenu priliku za stvaranje uslova direktnog kontakta nezaposlenih lica i poslodavaca te stvaranje prilika za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka pomenutih aktera, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanje najboljih kandidata. Ovo je prvi Sajam ovakvog tipa koji se organizuje na području općine Tešanj, i prilika je za nezaposlene da na jednom mjestu sagledaju mogućnosti za zaposlenje.
U skladu sa nevedenim, Općina Tešanj i TRA d.o.o - Agencija za razvoj općine Tešanj pozivaju nezaposlena lica sa područja općine Tešanj i regije da posjete Sajam zapošljavanja mladih Tešanj, koji će održati u petak, 09.11.2018. godine u JU Sportsko-rekreativnom centru, Patriotske lige bb 74260 Tešanj, u terminu od 09:00 do 15:00 sati.

Završeno je asfaltiranje puta Donja mahala u MZ Kraševo. Projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2018 godinu.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke