Prijava
četvrtak 16.8.2018
Događaji:
Pretraga

Aktuelnosti

12-tog jula ove godine obavijestili smo javnost o registrovanoj brucelozi u Tešnju. Poduzeli smo određene mjere: uključili sve veterinarske stanice, obavijestili kantonalnu veterinarsku inspekciju i ministarstvo, pojačali sanitarni nadzor u prometu namirnica životinjskog porijekla, obavijestili javnost i dijelili letke o brucelozi, pratili i obezbijedili uklanjanje oboljelih životinja itd.

Apelirali smo na javnost i Islamsku zajednicu zbog bolesti, naročito zbog blizine Kurban bajrama.

Nažalost, od tada su identifikovani novi oboljeli. Od početka 2018.godine u Tešnju su identifikovane 23 oboljele osobe. Neki su već u procesu liječenja u Kantonalnoj bolnici, a drugi su upućeni na liječenje. Među oboljelim su lica koja trguju životinjama, lica koja se bave uzgojem većeg broja životinja, među oboljelim su članovi njihovih porodica, nažalost i djeca, profesionalci u ovoj oblasti.

Prema sadašnjim informacijama, identifikovana su oboljenja kod ovaca, krava i koza, a bolest je prenošena neprokuhanim mlijekom, kontaktima sa životinjama i slično.

Sanitarna inspekcija i Higijensko-epidemiloška služba Doma zdravlja izvršili su potrebne radnje na daljem uključenju nadležnihinstitucija.

Bez obzira na rad institucija (inspekcija, veterinarskih službi i dr.) još jdnom apelujemo na građane da se informišu o načinu zaštite od bolesti, da poduzmu sve mjere na zaštiti zdravlja.

Posebno upozorenje upućujemo vlasnicima životinja na odgovornost koju imaju za svoje i zdravlje svojih ukućana, kao i zdravlje drugih ljudi s kojima su u kontaktu kroz prodaju mlijeka, sira, mesa i slično

Kontakt telefon sanitarne inspekcije je 032/650-503

 

 

 

U prostorijama Općine Tešanj potpisana su dva ugovora o izvođenju radova, jedan za izgradnju ambulante u Piljužićima, općina Tešanj Faza II, potpisan od strane Općine Tešanj i  JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj kao investitora i firme Nedjing d.o.o. Tešanj kao izvođača radova. Vrijednost projekta je 71.582,29 KM od čega dio od 30.000,00 KM investira JZU Doma zdravlja, a preostali dio Općina Tešanj.

Drugi ugovor potpisan je o izvođenju radova na Rekonstrukciji ulice 9. septembar i asfaltiranju parking prostora u naselju Simetrale, potpisan od strane Općine Tešanj kao investitora i firme  Doboj putevi d.d. Doboj Jug kao izvođača radova. Vrijednost projekta je 44.118,85 KM.

 

Općinski Načelnik, Suad Huskić upriličio je u četvrtak 02.08.2018.g. u sali OV-a druženje i prijem za najuspješnije sportiste i predstavnike sportskih klubova sa prostora naše općine.

Na prijem je pozvano 15 sportista sa trenerima ili predstavnicima klubova. Ova aktivnost se realizuje nekoliko godina u saradnji sa Sportskim savezom, a ima za cilj upoznavanje sa trenutnim rezultatima naših sportista, te pokazuje spremnost Općine Tešanj na podršku sportu i našim sportistima.

U ugodnom razgovoru s Načelnikom, mladi su pričali o svojim iskustima, medaljama, putovanjima, ali i planovima i perspektivama.

Entuzijazma nije nedostajalo, a obećani su i novi uspjesi i medalje.

Nakon druženja, domaćin je zahvalio gostima na njihovom zalaganju, te im uručio prigodne nagrade.

 

Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja možete pogledati ovdje.

Tokom 3. i 4.8. nastavljene su aktivnosti na otklanjanja posljedica poplava na području općine. Ekipe civilne zaštite (prof.vatrogasne jedinice, DVD-a), JP RAD i angažovanih preduzeće su maksimalno radile na zadacima otklanjanja posljedica i normalizacije stanja na području općine.

Intenzivno je rađeno na uklanjanju i odvozu nanosa šljunka i pijeska na regionalnom i okolnim putevima, shodno priritetima u rangu puta i osnovnoj prohodnosti. U toku proteklih 48 sati provođene su mjere sanacije puteva na lokacijama Tepe, Hrvatinovići, Srebrenička, Skendera Kulenovića, Ahmetagića prolaz, Kantića gaj, Mekiš Trzna-Kruščica i Kadići, Oraš Planje i Džemilić Planje, sa firmama JP Rad, AB-trans, KM-gradnja i GEO-put. Osim toga, rađena je sanacija puteva Bukva-Dubalj i Osoje, Ravne, Raduša MADI-Stepen, Jevadžije, takođe je planirano otklanjanje nanosa na putnima pravcima Raduša-Jevadžije, Tešanj-Jelah i Medakovo –Novo Selo. Rial šped je radio na uređenju R474 u Dobropolju.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj je završila pranje i čišćenje platoa ispred O.Š. „Huso Hodžić“, ispumpavanje vode iz sportske dvorane i pratećih prostorija, iz podruma škole.
Danas je realizovana aktivnost na pranju puta Hrvatinovići od studenca vode pa do biroa, te će se u toku dana oprati put Dobropolje-Mekiš kod propusta.

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja počela je sa dezinfekcijom objekata koji su poplavljeni i očišćeni. Nije bilo većih problema u vodosnabdjevanu (kvar na Hrvatinovićima saniran, trganje cjevovoda u Sejmenpolju uzrokovano odronom zemlje - saniran), kvalitet vode u sitemu je u skladu sa Pravilnikom.

Općinski štab civilne zaštite održao je drugu vanrednu sjednicu štaba na kojoj je analizirano stanje na terenu i izvršeno izvještavanje o preduzetim aktivnostima i realizaciji zaduženja. Održana je i sjednica Općinske komisije za procjenu šteta na kojoj su dati konkretni zadaci stručnim komisijama i dogovoreno da se krene u realizaciju procjene šteta u skladu sa prispjelim prijavama. Tokom subote realizirna je posjeta direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Džavida Aličića.

Tokom sutrašnjeg dana vršit će se čišćenje parka kod OŠ Huso Hodžić, pranje ulica, te drugi prioritetni poslovi.

Podkategorije

Novosti

Najava događaja

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Čestitke