Prijava
Petak 22.2.2019
Događaji:
Pretraga

Pozivamo poljoprivredne proizvođače koji se bave biljnom proizvodnjom: uzgoj voćarskih kultura, ratarskih kultura, povrtlarskih kultura i slično, da prisustvuju edukaciji na temu Priprema zemljišta za uzgoj poljoprivrednih kultura uz sistem kontrole plodnosti tla.

Edukacija će biti održana u petak, 22.02.2019. godine sa početkom u 10,30 sati u novoj sali Općinskog vijeća Općine Tešanj.

Obuka farmera o značaju sistemske kontrole plodnosti tla i pravilnoj pripremi zemljišta koju će održati predstavnici Fedealnog zavoda za agropedologiju, ima za cilj da proizvođači biljne poljoprivredne proizvodnje koriste savremene metode ispitivanja plodnosti tla, kako bi ostvarili optimalne prinose uzgajanih kultura uz racionalnu primjenu organskih i mineralnih đubriva.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc

Predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, na zahtjev Općine Tešanj, danas su na području Miljanovaca, postavili mobilnu stanicu za mjerenje zagađenosti zraka, koja će narednih tridesetak dana očitavati koncetracije polutanata zajedno sa meteorološkim podacima. Navedena mobilna stanica je u maju 2015. godine bila postavljena na istoj lokaciji, te je ovo ujedno i kontrolno mjerenje, sa ciljem utvrđivanja uticaja polutanata koji se ispuštaju u procesu rada termoelektrane Stanari. Instaliranje ove mobilne stanice ujedno predstavlja deveti krug mjerenja zagađenosti zraka na području općine Tešanj.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Nastavljeni su radovi na vodovodu Raduša, čiju gradnju finansira Općina Tešanj uz podršku UNDP-a, kroz MEG projekat. Ukupna vrijednost projekta, za koji je ugovor potpisan 2018. godine, je oko 730.000,00 KM, od čega je kroz MEG projekat obezbijeđeno oko 238.000,00 KM, dok Općina Tešanj izdvaja 492.000,00 KM. Dio radova je završeno u 2018. godini, a preostalo je cca 40% radova. Sa 250 domaćinstava potpisani su ugovori za narednu fazu.

U Sarajevu je održano početno predstavljanje projekta: Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta. Projekat traje 30 mjeseci i u njemu će sudjelovati 15 općina, među kojima i Općina Tešanj, 3 kantona i nekoliko institucija viših nivoa vlasti. Projektne aktivnosti su usmjerene na javni sektor (podrška poslovnom ambijentu, veza sa srednjim školama, radnom snagom, podrška start up-u, racionalizacija potrošnje...) i privatnom sektoru kroz određena područja. Projekat provodi UNDP, a finansira Vlada Norveške.
U 2020. godini, 3-4 općine će na raspolaganju imati fond od 700.000 KM do 1 milion KM za infrastrukturne projekte.

Nakon što su pripremni radovi na gradnji mosta Lejle Mulalić na rijeci Usori u Jelahu završeni, danas se radi montaža šest betonskih nosača. Postavljanje preostalih nosača, ukoliko vremenski uslovi dozvole, je planirano u narednih 15 dana. Završetkom montaže nosača, intenzivirat će se preostali radovi na gradnji mosta u Jelahu.

Podsjećanja radi, dužina novog mosta će biti oko 69 metara nosivosti 60 tona. Most će biti građen sistemom armirane betonske konstrukcije i imat će dvije trake širine po 3 metra. Most će zadovoljiti sve kriterije koji se zahtijevaju po standardima i smjernicama EU.

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke