Prijava
ponedjeljak 15.10.2018
Događaji:
Pretraga

Business

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima posjetio je danas dvije firme sa područja općine Tešanj - JAMI (proizvodnja pita i ostalih gotovih i polugotovih jela) i Piro promet (promet građevinskog materijala).

Kroz razgovor sa privrednicima, Općinski načelnik se na licu mjesta upoznao sa trenutnim aktivnostima i poslovnim planovima ovih firmi, ali i o budućim investicijama.

Tokom posjete, Općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo viđenim i čestitao privrednicima na poslovnom uspjehu koji postižu.

 U sjedištu Vlade FBiH, Općina Tešanj i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta potpisali su ugovor o dodjeli 150.000 KM poticajnih sredstava za unapređenje poslovnih zona.

Ova poticajna sredstva bit će iskorištena u narednoj godini za poboljšanje poslovne infrastrukture u poslovnoj zoni VILA (nastavak izgradnje treće saobraćajne trake u Bukvi) i kao podrška boljem poslovnom okruženju za privlačenje novih investicija i proširenje postojećih poslovnih subjekata.

 

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima posjetio je danas dvije firme sa područja općine Tešanj – Medena commerc i SGI.

Tokom posjete ovim fimama, Načelnik je od vlasnika firme Medena commerc (Fikret Ireiz) i direktora firme SGI (Jasmin Mahalbašić) saznao osnovne podatke o firmama, kao i trenutne aktivnosti na kojima rade. Ovom prilikom, razgovarano je i o budućim investicijama - razvojnim planovima, proširivanju kapaciteta i novim zapošljavanjima.

Stalne posjete i kontakte sa privredom koristimo da se upoznamo i vidimo šta je to sa čime se naši privrednici susreću u svakodnevnom radu i da pokušamo pomoći ukoliko za to postoji potreba i mogućnost, kazao je Općinski načelni Suad Huskić.

U subotu, 13. septembra u Općini Tešanj je održana konstituirajuća sjednica Savjeta za lokalni ekonomski razvoj SLER, na kojem su izabrani predsjednik (Općinski načelnik Suad Huskić) i potpredsjednik (predsjednik Udruženja privrednika Mensur Krdžalić).

Sastanku su prisustvovali predstavici SLER-a: direktor Zavoda za zapošljavanje (Muharem Berberović), direktor Mješovite srednje škole (Muharem Saračević), direktor TRA (Ismar Alagić), direktori firmi Alpina bromy (Suad Roša), Mann+Hummel BA (Mahmut Galijašević), AS (Rusmir Hrvić), HIFA OIL (Venan Hadžiselimović), NORD ENT (Nazif Hamzić), Askom (Ibrahim Krdžalić), KP RAD (Mirsad Šaranović), te predstavnici GIZ-a Mirjana Stanković, GOLD-a Jasmin Adilović, predsjedavajući Općinskog vijeća Fuad Šišić i pomoćnik Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić.

Cilj osnivanja Savjeta za lokalni ekonomski razvoj je podizanje javno-privratnog partnerstva na viši nivo, da se kroz inicijative privrednog svijeta kreira što povoljniji poslovni ambijent u narednom periodu.

Tokom sastanka usaglašen je način rada i pravci djelovanja SLER-a za naredni period.

Podkategorije

Savjet za lokalni ekonomski razvoj