Prijava
utorak 14.8.2018
Događaji:
Pretraga

Business

Austrijski ambasador u BiH NJ.E. Martin Pammer posjetio je danas općinu Tešanj i susreo se sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem. Sastanku u Općini prisustvovali su i zastupnik u državnom Parlamentu Šemsudin Mehmedović i predsjedavajući Općinskog vijeća Fuad Šišić.

Tokom sastanka, Općinski načelnik je predstavio općinu Tešanj, a razgovarano je o privrednom razvoju i funkcionisanju lokalne zajednice.

Veoma sam zadovoljan ovime što sam vidio danas u Tešnju. Tešanj može biti primjer cijeloj državi, kazao je Ambasador.

Cilj današnjeg sastanka je upoznavanje i ostvarivanje kontakta sa potencijalnim investitorima što će dovesti do još boljeg privrednog razvoja, istakao je Općinski načelnik.

Nakon sastanka u Općini, Ambasador je posjetio Stari grad, te firme Mann+Hummel BA i Pobjedu.

 

Danas je održana II sjednica Savjeta za lokalni ekonomski razvoj općine Tešanj – SLER. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, predsjednik SLER-a Suad Huskić, članovima SLER-a je predstavio Informaciju o izrađenom dokumentu Politika i procedure vođenja javno-privatnog dijaloga. Radi se o dokumentu koji su zajednički izradili Općina Tešanj i Agencija za razvoj TRA, a koji jasno opisuje proceduru rada javnih institucija sa poslovnim sektorom. Također, tokom sjednice predstavljena je i inicijativa BEAR, kao i rezultati Analize metaloprerađivačkog i prehrambenog sektora.

 

Današnji sastanak je iskorišten da javni i privatni sektor razgovaraju o važnim temama za općinu Tešanj, a usvojeno je i nekoliko novih inicijativa koje će poboljšati razvoj naše općine, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Na kraju sjednice usaglašene su aktivnosti za naredni period.

 

Nakon donesene Odluke Općinskog vijeća, iskazanog interesa Investitora i provedene procedure, danas su Općinski načelnik Suad Huskić i direktor firme B&M Comerc, Fikret Omahić potpisali Ugovor o pogodnostima za investiranje. Radi se o dodjeli zemljišta državne svojine pod povoljnim uslovima u Poslovnoj zoni Bukva za izgradnju proizvodnog objekta.

Prema Ugovoru, Investitor je obavezan da u roku od dvije godine počne sa poslovanjem na ovoj lokaciji i uposli minimalno 30 radnika u prvoj godini poslovanja.

Ovo je Ugovor koji će omogućiti brzu investiciju i nova radna mjesta. Nadam se da ćemo nastaviti ovakav trend i u narednom periodu, istakao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Prema Odluci o pogodnostima za investitore, svi poduzetnici koji se odluče investirati u Poslovnoj zoni Bukva na zemljištu u državnom vlasništvu bit će oslobođeni svih taksi i naknada koje su propisane općinskim odlukama.

Ambasador Italije u BiH, NJ.E. Ruggero Corrias sa saradnicima i Zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ermina Salkičević-Dizdarević posjetili su danas općinu Tešanj i u društvu Općinskog načelnika Suada Huskića zajednički su posjetili firmu Socksmaker 3.

Tokom posjete delegacije pogonu, direktor Fabio Nobis je informisao o njihovom poslovanju u Tešnju, ali i o planovima u vezi izgradnje nove hale i zapošljavanja novih radnika.

Ambasador je iskazao zadovoljstvo i čestitao im na poslovnom uspjehu.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima posjetio je danas dvije firme sa područja općine Tešanj – B&M comerc i Zupčanik Šije.

Tokom posjete ovim fimama, Načelnik je u društvu vlasnika firmi, B&M (Fikret Omahić) i Zupčanik Šije (Mirsad Hajrić) imao priliku vidjeti nove objekte koje su u fazi gradnje ili su izgrađeni.

Također, tokom današnje posjete firmama, osim trenutnih aktivnosti na kojima rade, razgovarano je i o budućim investicijama - razvojnim planovima, proširivanju kapaciteta i novim zapošljavanjima.

Veoma sam zadovoljan uspjehom koji firme sa područja općine Tešanj postižu. Iz današnje posjete firmama B&M comerc i Zupčanik Šije još jednom sam se na licu mjesta uvjerio da u našim firmama leži veliki potencijal, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Podkategorije

Savjet za lokalni ekonomski razvoj