Prijava
petak 20.7.2018
Događaji:
Pretraga

Business

U subotu 13. februara 2015. godine održana je peta sjednica Savjeta za lokalni ekonomski razvoj (SLER). Dnevni red pete sjednice bio je:

1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice SLER-a

2. Plan rada SLER-a za 2016.

3. Informacija o realizaciji Strategije razvoja 2013-2018.

4. Prezentacija Analize usklađenosti obrazovanja sa potrebama na tržištu rada

5. Informacija o investicijama u poslovnu i drugu infrastrukturu 2015-2016.

6. Informacija o općinskim poticajima

7. Prijedlog novih inicijativa

Tokom sastanka, SLER je usvojio Plan rada za 2016. godinu uz dva prijedloga za sjednicu u drugom i trećem kvartalu, a na temu Sajam privrede Tešanj 2016. i dalji pravci razvoja Agencije za razvoj – TRA.

Predsjednik SLER-a, Općinski načelnik, je prezentovao informaciju o realizaciji Strategije razvoja 2013-2018. i informaciju o investicijama u poslovnu i drugu infrastrukturu o čemu su članovi SLER-a dali pozitivno mišljenje. Općinski načelnik je predložio da za svaku dodatnu i opširniju informaciju ostavlja mogućnost razmatranja na posebnim sastancima, i da je svaka konstruktivna sugestija dobrodošla.

Almir Ramić, član Općinskog tima za izradu Analize usklađenosti obrazovanja sa potrebama na tržištu radne snage u Tešnju je predstavio završenu Analizu. Zaključak SLER-a je bio da se za naredni mjesec dana organizuje proširena tematska sjednica na kojoj bi se razmatrali nalazi i preporuke u Analizi, nakon čega će SLER zauzeti svoj stav za dalje djelovanje.

Hamzalija Hojkurić, član SLER-a iz javnog sektora, a kao pomoćnik Općinskog načelnika u službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove je predstavio poticaje na općinskom nivou. Istaknuto je da općina Tešanj sa poticajima pokriva najznačajnije sektore za razvoj i da se već primjećuju efekti toga.

Članovi SLER-a su pedložili dvije nove inicijative za čiju implementaciju je zadužena Agenciji za razvoj - TRA.

Općinski načelnik Suad Huskić i pomoćnik Općinskog načelnika Nadir Medarić u društvu predstavnika firme Socksmaker 3 posjetili su danas gradilište u Poslovnoj zoni Vila, gdje ova firma pravi novi proizvodno-skladišni pogon.

Plan je da se do januaru završi gradnja novog objekta, čijim puštanjem u rad će biti uposleni i novi radnici.

Općina je uključena u administrativno-pravne i imovinske poslove i dat će podršku da se ovi poslovi što prije završe.

Općinski načelnik Suad Huskić danas je upriličio prijem za predstavnike najuspješnijih firmi sa područja općine Tešanj, koje su prema rezultatima poslovanja za 2015. godinu, a kako su objavile Poslovne novine među 100 najvećih u BiH.

Drago mi je što među najuspješnijim firmama u BiH svake godine imamo značajan broj privrednika iz Tešnja. Čestitam najuspješnijima i želim im uspjeh i u narednom periodu, istakao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

U kategoriji velikih preduzeća su:

HIFA-OIL, MADI, PREVENT FAD, MANN+HUMMEL BA, NAPREDAK, POBJEDA i AS.

 

U kategoriji srednjih preduzeća su:

ENKER, EUROPA TRADE, MEDENA-COMERC i INOX AJANOVIĆ.

 

U kategoriji malih preduzeća su:

EURO KANTIĆ, HRAST i ADI MARK.

 

Nespecijalizirana trgovina na veliko:

AS, FAREX

 

Proizvodnja prehrambenih proizvoda u BiH:

MADI

 

Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodina

HIFA OIL

 

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

MEPROMEX

 

Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama

HIFA

 

Najveće firme – registrovane na drugim lokacijama:

HIFA PETROL, KLAS, VISPAK, MLIN I PEKARA LJUBAČE, MS&WOOD

Poslovnik možete preuzeti ovdje

Detaljnije možete pogledati na:

politika vodenja javno-privatnog dijaloga

Podkategorije

Savjet za lokalni ekonomski razvoj