Prijava
Nedjelja 16.12.2018
Događaji:
Pretraga

Nakon uspješno izvršenih priprema za zimsko održavanje 110 km glavnih cesta i 48 km trotoara, očekujemo da odabrane firme obezbijede adekvatnu prohodnost cesta kako bi se izbjegli zastoji i poledica na kolovozu, te omogućilo normalno odvijanje saobraćaja. Mjesnim zajednicama su također prebačena sredstva za održavanje 150 km puteva, angažovanjem lokalnih lica.

Regionalne ceste u dužini 30 km i magistralne ceste u dužini 33 km kroz općinu Tešanj u nadležnosti su kantonalnih, odnosno federalnih organa.

Spremnost izvođača u pogledu upotrebe posipnog materijala, tehničke opremljenosti i dežurstva nadziru četiri predstavnika Općine, kojima svi građani općine mogu prijaviti stanje puteva, tokom 24h svakog dana u sedmici:

Meho Alić, nadzire JP RAD, tel. 061/266-123,

Nurudin Tahirović, nadzire GeoPut, AB Trans i dijelom Dobojputeve, tel. 061/153-359,

Nihad Hadžismajlović, nadzire najvećim dijelom Dobojputeve, tel. 062/951-788,

Hasan Plančić, nadzire putem sekretara lokalne izvođače u svih 25 MZ, tel. 061/825-445.

                                                                      

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc

Zaključkom Općinskog vijeća Tešanj, broj: 01-02-1-2483-2-2/18 od 04.12.2018. godine, usvojen je Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja na području općine Tešanj. Nacrt Odluke do konačnog usvajanja upućen je na javnu raspravu, a svi zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti na adresu Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 1, 74260 Tešanj, najkasnije do 31.12.2018. godine.

Usmeni dio javne rasprave održat će se 26.12.2018. godine (srijeda) u 11:00 sati u zgradi Općine Tešanj (sala Općinskog vijeća), na kojem će svi predstavnici Kućnih savjeta i firmi zainteresiranih za održavanje zajedničkih dijelova zgrada, moći neposredno iskazati svoje prijedloge i sugestije.

Nacrt Odluke možete pogledati ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić,dipl.ecc.

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Tešanj, koja je održana 30. novembra 2018. godine usvojen je Nacrt Zoning plana Poslovna zona Ljetinić. Usmeni dio javne rasprave održat će se 20. decembra 2018. godine (četvrtak) od 15,00 do 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Poziv na javnu raspravu možete pogledati ovdje

Geodetska podloga

Izvod iz Plana

Izvod iz Plana_hidro

Izvod iz Plana_EE

Valorizacija stanja

Zoning karta

Karta sa dozvoljenim i uslovno dozvoljenim namjenama

Karta sa okvirnom dispozicijom objekata

Službena karta

Karta zaštitnih zona

Karta građevinskih i regulacionih linija

Plan parcelacije

U sali Općinskog vijeća danas je održana edukacija na temu: Plan evakuacije i spašavanja.

Predavač je bio Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi CZ-e Mensur Saletović.

Prezentaciju možete pogledati ovdje

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji su aplicirali i ostvarili pravo na novčani poticaj Općine Tešanj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu da će od 14.12. (petak) novčana sredstva biti uplaćena na tekuće račune korisnika otvorene kod poslovnih banaka.

Od ukupno zaprimljenih 603 zahtjeva za poticaj, 584 zahtjeva je pozitivno riješeno, a 19 zahtjeva nije ispunilo propisane kriterije o čemu su podnosioci zahtjeva pismeno obaviješteni.

S obzirom na raspoloživa budžetska sredstva, a shodno Programu poticaja, primijenjen je korekcioni faktor 0,9 - odnosno korisnicima će biti isplaćen poticaj u visini od 90% od mogućeg ostvarenog iznosa, a što je za 3 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Za poticaj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji biće isplaćeno 353.273,30 KM za 544 korisnika novčanih poticaja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. sci. Suad Huskić

U periodu od 04.09. do 04.10.2018. godine, od strane Metalurškog instituta Kemal Kapetanović Zenica, putem mobilne stanice izvršeno je osmo mjerenje zagađenosti zraka na području općine Tešanj. Mjerenje je vršeno na lokalitetu Industrijske zone u Bukvi. Naredno mjerenje planirano je za period januar-februar 2019. godine.

 

Rezultate mjerenja možete pogledati ovdje

 

 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Povodom općinskog praznika 10. decembra – Dana grada Tešnja upriličen je svečani prijem. O značaju obilježavanja 10. decembra govorili su Predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Subašić i Općinski načelnik Suad Huskić.

Na današnji dan, prije 459 godina Gazi Ferhad-beg je uvakufio svoje posjede za razvoj grada Tešnja i njegove okoline. Tim činom Tešanj je dobio urbane sadržaje. 2018. godinu mi završavamo kao prilično uspješnu - rekordnu godinu prema nekim pokazateljima. Ponosan sam na rezultate, ali i svjestan da su pred nama novi izazovi i prepreke, koje ćemo zajednički savladati, jer radimo za dobrobit općine Tešanj, rekao je, između ostalog, u svom govoru Općinski načelnik Suad Huskić.

Svečanom prijemu povodom Dana grada Tešnja prisustvovali su vijećnici, predstavnici vjerskih zajednica, direktori javnih ustanova i preduzeća, predstavnici političkih stranaka, privrednici i mediji.

Prema odluci Općinskog vijeća Tešanj, općinski praznik 10. decembar sjećanje je na daleku prošlost kada je vakif Gazi Ferhad-beg utemeljio Tešanj kao urbanu sredinu.

 

 

Povodom općinskog praznika 10. decembra - Dana grada Tešnja, svim građanima općine Tešanj upućujemo iskrene čestitke.

Ovaj praznik se obilježava kao sjećanje na daleku prošlost grada Tešnja kada je vakif Gazi Ferhad-beg utemeljio Tešanj kao urbanu sredinu. Od tog dana općina Tešanj se razvijala i postala ono što je danas.
Nadamo se da će uz pomoć svojih građana nastaviti putem prosperiteta u svijetliju budućnost, kako bi naše buduće generacije bile ponosne na svoj grad.


Još jednom svim građanima općine Tešanj čestitamo Dan grad Tešnja.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 mr.sc. Suad Huskić

U toku su radovi na asfaltiranju i uređenju ulice Željeznički prolaz. Riječ je o potpuno novoj ulici za čiju gradnju je otkupljeno privatno zemljište. Potreba za ovim projektom i ulicom prisutna je nekoliko decenija, ali su se tek ove godine stekli uslovi za realizaciju. Dijelu stanovništva u Jelahu nova saobraćajnica će olakšati svakodnevno saobraćanje. Projekat finansira Općina Tešanj putem Federalnog ministarstva
prometa i komunikacija, a izvođač radova je firma AB-trans Tešanj.

Općinski načelnik upriličio je odvojene sastanke sa dvije mjesne zajednice. Sa predsjednikom Savjeta i Skupštine MZ Kalošević tema razgovora su bili aktuelni problemi u vodosnabdijevanju. Naglašeno je da je u toku projektovanje novog bunara, te da to predstavlja dugoročno rješenje. U pogledu kratkoročnih rješenja razgovarano je o mogućnostima korištenja postrojenja za preradu vode koje je u vlasništvu Kantonalne uprave Civilne zaštite ZDK. Usaglašene su naredne obaveze.
Sa predstavnicima MZ Mekiš-Dobropolje razgovaralo se o razvoju sistema vodosnabdijevanja u naselju Mekiš, prioritetima za 2019. godinu, upravljanju Društvenim centrom i nogometnim stadionom. Definisane su aktivnosti općine i organa mjesne zajednice za naredni period.

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija administracije na temu: Poslovno komuniciranje - uvjet efikasnosti i zadovoljstva u pružanju usluga u javnom sektoru. Predavač je bila Dr. sc. Senija Šehanović. Tokom današnjeg predavanja, razgovarano je o načinima internog i eksternog komuniciranja, motivaciji, ali i o identitetu i imidžu.