Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga

Usljed kiše koja od jučer pada na području općine Tešanj, a koja je prouzrokovala određene probleme na terenu, tokom noći urađena je hitna intervencija. Profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je u naseljenim mjestima Medakovo, Novo Selo, Trepče zbog poplava koje je izazvalo nevrijeme. Sa bagerom je izvršeno čišćenje putne komunikacije Tešanj-Tešanjka, kao i Medakovo-Šije u naseljenom mjestu Stojčinovići. Također, vršeno je ispumpavanje vode iz stambenih objekata, čišćenje blata i mulja ispred kuća u Medakovu. Ukupno su  22 stambena i pomoćna objekta poplavljena.

Danas su nastavljeni radovi na otklanjanju i sanaciji nastalih šteta - čišćenje nanosa sa asfaltnih puteva, sanacija makadamskih puteva, popravka bankina, kao i čišćenje kanala i prpusta. Ekipe Profesionalne vatrogasne jedinice su na terenu i rade na putevima u Bukvi, Medakovu i Šijama. KP RAD je angažovan u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, dok je firma Dobojputevi angažovana u MZ Medakovo (Salkanovići) i MZ Trepče (Zlatići).

Firma AB trans, koja je izvođač radova na gradnji vodovoda Tepe-Hrvatinovići, je angažovana na sanaciji puta na ovoj dionici.

Općinski načelnik sa saradnicima posjetio je zahvaćena područja i određeni su prioriteti. Radovi se nastavljaju tokom cijelog dana, te se očekuje sanacija većeg dijela nastale štete.