Prijava
Petak 5.6.2020
Događaji:
Pretraga

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50 posto najniže neto plate za mart 2020. godine.
Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti na području ZDK kojima je zabranjen rad od marta naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, a koji nisu raskinuli ugovore o radu sa uposlenicima u periodu od 29.02. do 31.03. godine.

 

Javni poziv i potrebne obrasce možete preuzeti ovdje

Povodom 15. aprila, Dana Armije RBiH danas je položeno cvijeće na Centralno spomen obilježje u Tešnju. Cvijeće su položili predstavnici Općine Tešanj i boračkih udruženja sa područja općine Tešanj.

Obilježavanje ovakvih datuma je način da se sačuva od zaborava period 92-95. godina, ali i da se sjetimo svih sudionika rata, te odamo poštovanje onima koji su dali svoj doprinos, a posebno šehidima i poginulim borcima.

S obzirom na trenutne okolnosti u svijetu, a koje nisu mimoišle ni Bosnu i Hercegovinu, svim pripadnicima Armije RBiH, ali i ostalim građanima, želimo dobro zdravlje.

Povodom 15. aprila – Dana Armije RBiH upućujemo iskrene čestitke svim građanima, a posebno pripadnicima Armije RBiH, te članovima šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, kao i ratnim vojnim invalidima.

S obzirom na trenutne okolnosti u svijetu, a koje nisu mimoišle ni Bosnu i Hercegovinu, svim pripadnicima Armije RBiH, ali i ostalim građanima, želimo dobro zdravlje.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl. ecc.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Mr.sc. Suad Huskić

U zadnjih nekoliko dan,a kako to i vremenske prilike dozvoljavaju, intezivirani su radovi na održavanju cesta i komunalnom uređenju. Kod održavanja asfaltnih cesta rađeno je na sanaciji udarnih rupa na širem području općine i sanaciji bankina u Jevadžijama i Miljanovcima.
Istovremeno, u toku je nasipanje makadamskih puteva i čišćenje putnih kanala u Raduši, Dobropolju i Jablanici.
Kod komunalnog uređenja, vrši se okopavanje i priprema za sadnju, parkova i zelenih površina, orezivanje ukrasnih grmova i rastinja, na području Tešnja, Jelaha i Tešanjke.

Svim građanima Bosne i Hercegovine katoličke vjeroispovijesti, a posebno građanima općine Tešanj i susjednih općina upućujemo najiskrenije čestitke povodom Uskrsa. Želimo da vam i ovaj praznik donese radost i blagostanje.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

OPĆINSKI NAČELNIK

  Mr.sci Suad Huskić

 

 

Imajući u vidu moguću globalnu krizu, izazvanu trenutnom situacijom i  potrebu povećane proizvodnje hrane, pored podrške proljetnoj sjetvi,  Općina Tešanj pokrenula je još jednu od mjera u oblasti poljoprivrede: 
Javni poziv za korištenje poljoprivrednog zemljišta zainteresiranim licima.

Predmet Javnog poziva je davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u  katastarskim općinama K.O. Rosulje, K.O. Ljetinić, K.O. Miljanovci Donji i K.O.Novo Selo. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja  poziva na web stranici Općine Tešanj.

Obrazac prijave može se preuzeti sa web stranice Općine Tešanj i dostaviti  putem pošte ili direktno Komisiji za zakup poljoprivrednog zemljišta.

U proteklim danima se radilo na realizaciji infrastrukturnih projekata na području općine Tešanj. Neki od projekata na kojima se radi su:

- Vodovod Raduša, izvođač radova je firma AB Trans doo Tešanj, a nadzor radova vrši INPROSE doo Mostar. Izgrađene su tri objekta pumpnih stanica i vršeno je postavljanje cjevovoda.

- U sportskoj dvorani u Miljanovcima izvršeno je postavljenje poda i radi se na završnim radovima. Izvođač radova je ARCON IN doo Zenica, a nadzor vrši „M-DŽ“ Mrkotić.

- U Poslovnoj zoni Glinište postavljeni su stubovi za rasvjetu i montirane su žarulje na iste, a u Poslovnoj zoni Bukva-Vila se radi na izgradnji kanalizacije, rekonstrukciji dijela saobraćajnice i pješačke staze. Izvođač radova je firma Dobojputevi dd Doboj Jug, a nadzor vrši „M-DŽ“ Mrkotić.

- U toku je i izgradnja duplex objekta za boračku populaciju u Tešnju. Izvođač radova je Građevinska radnja Vl. Ševko Elez, nadzor vrši „M-DŽ“ Mrkotić.

Federalni zavod za agropedologiju poziva na besplatnu analizu zemljišta.
Poljoprivredni proizvođači koji su upisani u RPG / RK više detalja mogu doznati u samoj Odluci ovdje.
 

Općinski štab civilne zaštite Tešanj je donio naredbu o usklađivanju rada trgovina osnovnim prehrambenim artiklima i super marketima, kao i ostalim trgovinama u veleprodaji i maloprodaji kojima je dozvoljen rad, sa vremenom zabrane kretanja građana na području Federacije BiH.

Naredbu možete pogledati ovdje

Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite ZDK od 07.04.2020. godine, obavještavamo građane općine Tešanj da je na snazi, za sva fizička i pravna lica, stroga zabrana spaljivanja korova i niskog rastinja, prilikom čišćenja poljoprivrednih površina, na području općine Tešanj.

Provođenje ove naredbe na području općine Tešanj će vršiti Policijska stanica Tešanj.

 

Preliminarnu listu stipendista Ministarstva obrazovanja ZDK možete pogledati OVDJE