Prijava
Petak 5.6.2020
Događaji:
Pretraga

Povodom Odluke Vlade FBiH od petka 3. aprila kojom je izvšena nepravedna raspodjela 21 miliona maraka općinama i kantonima, danas je u Općini Tešanj održana press konferencija. Bez obzira što je već danas Odluka stavljena van snage, javnosti su se danas u Općini Tešanj obratili Općinski načelnik Suad Huskić, Predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Subašić, Predsjednik Udruženja privrednika Senad Brka, Vlasnik firme Hifa oil-a Izudin Ahmetlić, Vlasnik firme MADI Edin Jabandžić i Predstavnik AS grupacije i Klas Sarajevo Rusmir Hrvić.

U današnjem obraćanju, posebno je naglašeno: "Ne čekajući ničiju pomoć, u Tešnju je urađeno sve što je bilo moguće kako bi se zaštitilo stanovništvo, a sve u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite. Pripremljene su zdravstvene ustanove, na raspolaganju je 106 ljekara, više od 250 medicinskih tehničara, više od 100 kreveta za izolatorij. U opremanje i borbu protiv coronavirusa na lokalnom nivou je utrošeno preko 300 000 maraka, koja su obezbijedili Općina i privrednici."

Općina Tešanj se u dva navrata obraćala Vladi FBiH, u vezi borbe protiv Covid 19, zahtjevom za pomoć za nabavku respiratora, mobilnog rentgen aparata i nedostajući dio opreme za labaratoriju u kojoj bi se moglo vršiti testiranje na Covid 19.

"Nepravednom Odlukom Vlade FBiH smo iznenađeni i razočarani. Ovo nije prvi put da Tešanj ima loša iskustva i da osjeti nepravdu. U 2019. godini smo zakinuti za 600 000 KM u raspodjeli sredstava od PDV-a, a zbog greške Federalnog ministarstva finansija. Odlukom o raspodjeli sredstava nižim nivoima vlasti bez kriterija, napravljena je nepravda, sada kada vanredne prilike traže ozbiljnost i profesionalnost", stoji u današnjem obraćanju.

Na kraju obraćanja, zatraženo je da:

  1. Vlada FBiH javno objavi podnesene zahtjeve općina kao i kriterije u raspodjeli ovakvih sredstava u 2020, ali i prethodne dvije godine, kako bi se vidjelo za šta su sredstva raspoređena.
  2. Da Vlada ZDK objavi kriterije za raspodjelu sredstava za ovu i prethodne dvije godine.
  3. Općina Tešanj je pripremila rebalans Budžeta i prijedlog mjera za podršku privredi.
  4. Iz dosadašnjeg toka krize COVID primjećuje se nedostatak jasne koordinacije i odgovornosti. Tražimo efikasan i odgovoran sistem
  5. Sve naredbe koje se donose, pa i Covid zakon na kojem se radi, moraju imati jasno analiziranu i ekonomsku komponentu. Zaštita zdravlja ljudi, ali i očuvanje radnih mjesta si isključivi prioritet. Veliki poslovni subjekti, ali i malo poduzetništvo i obrti su ugroženi i potrebna nam je jasna i brza reakcija i podrška u očuvanju radnih mjesta.

U povodu 4. aprila – Dana otpora općine Tešanj fašizmu upućujemo iskrene čestitke građanima općine Tešanj, a posebno porodicama poginulih i preživjelim učesnicima Drugog svjetskog rata i Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

Na taj dan, 1992. Godine, Općinsko vijeće Tešanj proglasilo je vanredno stanje te preuzelo nadzor i upravljanje nad sistemom Teritorijalne odbrane, što je bio početak organizovanog otpora na području općine.

Tim povodom danas je položeno cvijeće na Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u Tešnju. U ime Općine cvijeće su položili predsjedavajući Općinskog vijeća i Općinski načelnik, zastupnici na višim nivoima vlasti sa područja općine Tešanj, predstavnici boračkih organizacija i predsjednici političkih stranaka koje učestvuju u radu općinskog vijeća.

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Općine Tešanj, koji su upisani u Registar  poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata a koji planiraju obaviti proljetnu sjetvu, da do 15.04.2020. godine dostave prijavu proljetne sjetve. Na osnovu pristiglih prijava, Općina Tešanj će sačiniti listu korisnika sredstava za poticanje proljetne sjetve i dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu u tekućoj godini su troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za sjetvu / sadnju silažnog i merkantilnog kukuruza, heljde i svih povrtlarskih kultura. Poljoprivrednik će troškove dokazati dostavom fiskalnog računa o izvršenoj kupovini. Maksimalan iznos poticaja koji može ostvariti jedan korisnik iznosi 1.000 KM.

Prijavu proljetne sjetve treba izvršiti popunom obrasca koji možete preuzeti ovdje, u prijemnoj kancelariji Općine Tešanj, uredima u Jelahu i Tešanjci i kancelarijama mjesnih zajednica. Popunjenu prijavu dostavite do 15.04.2020. godine u Službu za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 032 653 915.

 

Prijavni obrazac

Sve osobe zainteresirane za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata obavještavamo da se upis vrši cijele godine, ali oni koji se namjeravaju prijavljivati za novčane poticaje u ovoj kalendarskoj godini, trebaju se upisati odnosno ažurirati podatke u Registru do 30.04.2020.g.

Kompletan tekst obavijesti možete pogledati ovdje

Poništenje dijela oglasa - Dom zdravlja možete pogledati ovdje

Oglas za prijem u radni odnos možete pogledati ovdje

Prijavu na oglas možete popuniti ovdje

Mijenja se pravosnažno rješenje urbanističke saglasnosti izdato od strane Službe za urbanizam, stambene poslove, obnovu i razvoj općine Tešanj. Rješenje možete pogledati ovdje

U utorak, 17. marta, prvog dana vanrednih mjera, sanitarni inspektori općine i grupa koja im daje podršku u radu, obišli su teren po pitanju poštivanja Naredbe štaba CZ - rada zelene pijace do 11 sati i obavezu provođenja higijenskih mjera u vrijeme rada pijace. Dva štanda polovne robe na Čarsji odmah su uklonjena, a također i izlozi ispred butika. Provjerena je zabrana rada 9 kladionica i kockarnica i sve su zatvorene. U tri nargila bara uklonjene su nargile odmah na licu mjesta.

Istovremeno, tokom cjelodnevniog terenskog rada izdato je 70 rješenja o boravku pojedinaca u samoizolaciji (po spisku HES službe Doma zdravlja) ikoja su dostavljena strankama i policiji. U isto vrijeme, telefonskim pozivima kod 90 građana vršena je provjera boravaka u samoizolaciji i napomena o zabrani kretanja.

U večernjim satima izvršeno je 20 provjera zabrane rada ugostiteljskih objekata nakon 18 sati i svi su bili zatvoreni (manji dio uz upozorenje inspektora, dok je većina samoinicijativno već prestala sa radom).

Provođenje proitivepidemijskih mjera provjereno je i u Carinskom terminalu Kraševo, gdje vozila posebno inostrana, pristižu u valovima i očekuje se novi val.

Na osnovu obavještenja Ministarstva za boračka pitanja ZDK (akt broj 13/03-3-3-11-1783-2/20 od 16.3.2020. godine i akt broj 13/03-3-3-11-1782-8/20 od 16.3.2020. godine), aktuelne zdravstveno-sigurnosne situacije u vezi sa korona virusom (Covid-19), procedure prikupljanja dokumentacije od strane pripadnika branilačke populacije i ograničenja u postupanju nadležnih službi, produžava se trajanje sljedećih oglasa:

  1. Za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu broj: 08-11-4-429-2/20 od 25.2.2020. godine.
  2. Za dodjelu poticaja samozapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu broj: 08-11-4-429/20 od 25.2.2020. godine.

 

Prijave na oglase, registracija djelatnosti i zapošljavanje radnika u skladu sa navedenim oglasima mogu se izvršiti zaključno sa 31.03.2020. godine.

 

Prilog:

  1. Obavještenje Ministarstva za boračka pitanja ZDK broj 13/03-3-3-11-1783-2/20 od 16.3.2020. godine;
  2. Obavještenje Ministarstva za boračka pitanja ZDK broj broj 13/03-3-3-11-1782-8/20 od 16.3.2020. godine.
  3. Link oglasa i priloga objavljenih na internet stranici Općine Tešanj http://www.opcina-tesanj.ba/index.php/aktuelnosti/javni-oglasi/18891-zaposljavanje-i-samozaposljavanje-borackih-populacija-2020

 

Obavijest o produženom roku za prijavu na programe poticaja zapošljavanju i samozapošljavanju boračke populacije u pdf-u možete pogledati ovdje

Sve informacije o naredbama, preporukama, obavezama, kao i prijave kršenja naredbi za pravne subjekte i kršenje naredbi o samoizolaciji možete prijaviti na dežurni telefon za kontakt u Operativnom centru civilne zaštite na broj 121.

Prijave sa ovog broja će biti proslijeđene policiji, inspekciji, domu zdravlja i na druge adrese.

U slučaju pojave simptoma bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM svom porodičnom ljekaru (od 07:00 do 15:00) ili u Službu hitne medicinske pomoći (od 00:00 do 24:00) na broj telefona 124.

Pozivaju se sve osobe sa područja općine Tešanj ( BH državljani i strani državljani), a koji su se u zadnjih 15 dana vratili u BiH iz Italije, Irana, Južne Koreje i Kine, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, da se jave u Higijensko-epidemiološku službu radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te da ostanu u kućnoj izolaciji.
Kontakt telefon na koji se možete javiti je 060/358-1754.