Prijava
Petak 5.6.2020
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik sa saradnicima je 05.03.2020.godine organizovao radne sastanke sa predstavnicima organa MZ Mrkotić  i MZ Šije i NK Napredak. Sa predstavnicima MZ Mrkotić  razgovaralo se o stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka, aktivnostima MZ tokom 2019.godine, izazovima sa kojim se susreću organi MZ tokom realizacije svakodnevnih poslova te planovima razvoja MZ koji se planiraju realizovati tokom tekuće i narednih godina.  Također, razgovarano je i o načinu upravljanja nad sistemom vodosnabdijevanja ovog područja.

Sa predstavnicima Savjeta MZ Šije i NK Napredak Šije težište razgovora bilo je usmjereno na obavezama koje NK Napredak Šije treba da ispuni kako bi stadion Šije dobio potrebne licence za nastavak takmičenja. Također, razgovaralo se o aktivnostima MZ tokom 2019.godine te planovima razvoja MZ za tekuću i naredne godine.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju aktivnosti u narednom periodu.

Uposlenicima Općine Tešanj prezentovani su rezultati ciljeva kvaliteta za 2019. godinu koji obuhvataju glavne procese: Obradu zahtjeva; Izradu i realizaciju Budžeta; Planiranje i realizacija projekata infrastrukture i Donošenje i provođenje propisa na lokalnom nivou.

Pored rezultata rada u 2019. godini, prisutnima su prikazani i ciljevi Općine Tešanj za 2020. godinu.

Prezentacije su izvršili Nerminka Handžić, Hamzalija Hojkurić, Sabahudin Omerbašić i Mirnes Dedukić.

Povodom Dana nezavisnosti BiH, u nedjelju 1. marta položeno je cvijeće na Centralno spomen obilježje u Tešnju. Cvijeće su položili predstavnici Općine Tešanj, zastupnici sa viših nivoa vlasti, predstavnici boračkih udruženja, te mladi članovi Odreda izviđača Crni vrh.

Prije polaganja cvijeća, svečano je otvoren novoizgrađeni objekat u krugu Vatrogasnog doma općine Tešanj.

U 13,00 sati u Centru za kulturu i obrazovanje održana je tribina Buduća historija Bosne i Hercegovine.

U okviru Programa obilježavanja 1. marta, u jutarnjim satima održana je i Radionica i izložba Kraljevi i kraljice Bosne. 

Shodno strateškom opredijeljenju Općine Tešanj u svrhu podrške akcijama volontiranja, nastavlja se projekat Mreža volontera. Formiran je Inicijativni odbor, te pokrenute određene aktivnosti.

Cilj je evidentiranje lica zainteresovanih za volontiranje u zajednici, njihovo umrežavanje, podrška i stvaranje baze podataka volontera sa kompetencijama, referencama i namjerama volontiranja, te mogućnostima organizovanja na zajedničkom djelovanju.

Ovim putem pozivamo zainteresovane da se prijave.

Detaljnije možete pogledati ovdje.

Općina Tešanj u narednom periodu planira organizovati edukacije mladih osoba na temu:

I dio, "Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima". (Dva dana),

II dio, “Javni nastupi, vidljivost projekata”  (Jedan dan),

Teme su definisana Strategijom razvoja Općine Tešanj ( Cilj: 2.4.1.1. ),

Edukacija je planirana u periodu od 15.03.2020. godine do 30.03.2020. godine, ovisno o edukatorima, a trajala bi 3 dana.

Pozivamo mlade sa prostora općine Tešanj, starosti između 16 i 30 godina (uslov), a koji su zainteresovani za edukaciju na navedenu temu, da se prijave za učešće.

Prednost će se dati mladima koji su ujedno i članovi udruženja sa prostora općine Tešanj ili su od strane istih delegirani.

Prijave se mogu dostaviti na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

U prijavi je potrebno navesti: Ime/Ime roditelja/ Prezime; Datum rođenja; Adresu; Kontakt telefon; E-mail adresu; Udruženje ispred kojeg je delegiran (nije uslov); dio edukacije za koju se vrši prijava.

Prijave je moguće poslati do 15.03.2020.godine.

Po okončanoj edukacije, svim uspješnim kandidatima, bit će dodjeljeni i certifikati.

Za sve nejasnoće po pozivu, kandidati se mogu obratiti na navedeni e-mail ili pozivom na brojeve: 032/650-022, lokal 127, 032-650-426, bobitel: 061/450-010, kontakt osoba Unkić Nedžad

Danas je u sali Općinskog vijeća održana 36. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1. Izvještaj o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga,

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje radnih tijela OV,

4. Analiza rada Agencije za razvoj općine Tešanj za period 2009-2019, 

5. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

6. Principi i smjernice kod prometovanja nekretnina u vlasništvu općine Tešanj,

7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period Januar-Decembar 2019. godine,

8. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2019. godinu,

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja općine Tešanj.

 Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko 4. tačke dnevnog reda Analiza rada Agencije za razvoj općine Tešanj za period 2009-2019. Sve tačke dnevnog reda, Vijeće je nakon rasprave, usvojilo.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je subota,  29.02.2020.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 01.03.2020.godine u 14,00 sati.         

 

Obavještavamo javnost da zbog državnog praznika - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, općinske službe Općine Tešanj neće raditi u ponedjeljak, 2. marta 2020. godine.

JP Toplana: Oglas za prijem u radni odnos možete pogledati ovdje

Građani Bosne i Hercegovine su se na referendumu, 1. marta 1992. godine opredijelili za nezavisnu, suverenu, samostalnu i cjelovitu Bosnu i Hercgovinu, državu ravnopravnih građana i naroda.

Tada smo pokazali hrabrost i odlučnost da se kao narodi i građani ove zemlje opredijelimo za put slobode i nade, a danas svjedočimo da je Bosna i Hercegovina opstala, i da uz sve teškoće ima nade za buduće generacije. Ovo je prilika da još jednom podcrtamo da je ovaj dan historijska činjenica.

Stoga, svim građanima Bosne i Hercegovine, a posebno stanovnicima općine Tešanj, koji Bosnu i Hercegovinu nose u srcu, čestitamo 1. mart - Dan nezavisnosti.

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sc. Suad Huskić

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Tešanj možete pogledati ovdje