Prijava
Petak 5.6.2020
Događaji:
Pretraga

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, obavještava zainteresovane kandidate da je rok za prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu produžen do 12.03.2020. godine.

U Općini Tešanj je održana prezentacija rezultata analize Zadovoljstva korisnika usluga u 2019. godini.

Djelovanje Općine Tešanj usmjereno je unapređenju usluga prema građanima, a jedan od načina prikupljanja povratnih informacija je i analiza zadovoljstva. Na osnovu analize određene su i mjere za unapređenje u 2020. godini.

Cjelokupnu analizu možete pogledati ovdje

Prezentovana je i analiza zadovoljstva zaposlenika Općine Tešanj, a uz aktivan razgovor zaposlenici su dodatno iznijeli prijedloge za unapređenja.

 

U sali Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju održan je okrugli stol o pravcima razvoja poljoprivrede na općini Tešanj. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici kantonalng ministarstva za poljoprivredu, predstavnik Syngente, predstavnici firme Fruti Visoko, poljoprivredni proizvođači, predstavnici poljoprivrednih zadruga i udruženja sa područja općine Tešanj.

Prisutnima je dobrodošlicu u svom obraćanju poželio Općinski načelnik Suad Huskić, te istakao opredjeljenost  Općine za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje.

Shodno Programu rada održane su tri prezentacije:

  1. Poljoprivredna proizvodnja na području Tešnja (Tamara Turkić dipl.ing),
  2. Proizvodnja za otkup i siguran plasman (Emir Sejdić mr. zaštite bilja) i
  3. Predstavljanje poticaja i savjetodavne podrške (Hajrudin Bečić dipl.ing).

Tokom diskusije, u kojoj su prisutni aktivno učestvovali, istaknute su određene teškoće s kojima se proizvođači susreću i prijedlozi kao što su uvođenje plavog dizela, podmlađivanja stočnog fonda, pojednostavljenje procedure kod premije za mlijeko, podrška udruženjima za edukativne projekte članstva. Svi iznijeti prijedlozi i sugestije učesnika okruglog stola trebali bi pomoći pri izradi programa novčanih poticaja svih nivoa.

U utorak (18.02.2020. godine) u 13 sati u sali općinskog Vijeća održana je prezentacija projekta  "Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini"

Prezentaciju je izvršila g-đa Marela Zdenac iz REZ agencije Zenica. Prezentaciji su prisusvovali Maja Kišić i Mirko Čičak- REZ agencija

Pored navedenih, prezentaciji su prisustvovali direktori srednjih i osnovnih škola, vlasnici/ce i direktori predškolskih ustanova, učenici srednjih škola, predstavnici MZ-ica i uposlenici općne Tešanj.

Cilj projekta je :

  • Uspostavljanje sistema za upravljanje posebnim kategorijama otpada u pilot općinama
  • Promocija primjene dobrih praksi iz zemalja u okruženju
  • Analiza predloženih edukativnih mjera i promotivnih aktivnosti s ciljem jačanja svijesti
  • Savjetodavna uloga u provođenju aktivnosti na terenu
  • Promoviranje uspostavljanja sistema za upravljanje posebnim kategorijama otpada u općinama iz ZDK i SBK/KSB koje nisu uključene u projekt
  • Podrška primjeni postojećih zakonskih propisa koji se odnose na generatore otpada

Partneri u projektu su: REZ agencija , GIZ i ALBA Zenica d.o.o., Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB.

 

Shodno Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj 01-02-1975/20 od 07.02.2020.godine, sačinjen je plan Javne rasprave o Nacrtu zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK.

Za područje Općine Tešanj Javna rasprava u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Zeničko-dobojskog kantona  je predviđena u utorak 03.03.2020.godine u 13.00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Svi zainteresovani pomenuti Nacrt mogu naći na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i na web stranici Općine Tešanj (www.opcina-tesanj.ba). Pozivamo sve predškolske ustanove i osnovne škole na području općine Tešanj, kao i  sva ostala zainteresovana lica, političke partije i pojedince, da se aktivno uključe i svojim primjedbama i sugestijama doprinesu  izradi  što kvalitetnijeg  Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Nacrt zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dio transkripta u kojem je sadržana rasprava

Plan javne rasprave Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zaključak skupštine ZDK o prihvatanju Nacrta Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Poziv na Javnu raspravu

Općinski načelnik Suad Huskić i Direktor JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK Nurđehan Šahinović potpisali su Sporazum o sufinansiranju rada ovog Centra. U okviru ove javne ustanove radi i Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju u Tešnju. Za sufinansiranje rada Dnevnog centra, u općinskom Budžetu planirano je 40.000 KM. Ovom prilikom, Općinski načelnik i Direktor Centra, posjetili su Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Na oglasnoj ploči Općine Tešanj, 05.02.2020. godine, objavljena je Konačna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/2020. godinu. Na osnovu navedene liste su urađena rješenja o dodjeli stipendija, a o dodjeli rješenja će studenti biti obavješteni naknadno.
Konačnu listu stipendista možete pogledati ovdje

Javni poziv: Uvid u Idejni projekat izgradnje stambenog objekta u Tešnju možete pogledati ovdje

Javni poziv: Uvid u Glavni projekat izgradnje produžetka kolektora BI možete pogledati ovdje

Općinsko vijeće Tešanj, na 35. sjednici razmatrajući Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanjem otpadom općine Tešanj 2020-2024., usvojilo je zaključak kojim se prihvata Nacrt i upućuje u javnu raspravu do 10. marta 2020. godine.

Usmena rasprava će se održati 28. februara 2020. godine u 13,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Kompletan poziv na javnu raspravu možete pogledati ovdje

Angažovanjem grupe nezaposlenih lica i kroz ugovor sa JP RAD svakodnevno se radi na uklanjanju smeća koje neodgovorni građani odlažu na nedozvoljenim lokacijama i u putnom pojasu.
U posljednje vrijeme uklonjen je otpad u putnom pojasu Tešanj-Tešanjka, Medakovo-Šije i Crni vrh, a putem JP RAD uklonjene su manje deponije smeća na Logobarama i Hrvatinovićima.
Sve količine smeća prikupljene u volonterskim akcijama, JP RAD će prevesti i deponovati na deponiju u Bukvi, a troškove snosi Općina.
U rješavanje problema nelegalnog i neodgovornog odlaganja otpada aktivnije će biti uključena i komunalna inspekcija otkrivanjem počinioca i dostavljanjem prekršajne prijave za kažnjavanje putem Suda.