Prijava
Ponedjeljak 25.5.2020
Događaji:
Pretraga

Katalog Greenfield lokacija možete pogledati ovdje

Katalog možete pogledati ovdje

Detaljnije možete pogledati na:

Informator

Ažurirano, maja 2018. godine

Odluka o komunalnim taksama

Komunalnu taksu na istaknutu firmu ratni vojni invalidi sa preko 50 % invalidnosti plaćaju u iznosu od 50 % od propisane takse, ukoliko je RVI nosilac djelatnosti registrovane kao fizičko lice.

Od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu oslobođene su djelatnosti fizičkih lica u oblasti uslužnog zanatstva-tradicionalnih zanata i to: časovničari, obućari, kovači i krečari.

Utvrđena komunalna taksa umanjuje se za 50 % ako se firma ističe u drugom polugodištu tekuće godine, odnosno ako se obavljanje djelatnosti okonča u toku prvog polugodišta.

 

Odluka o građevinskom zemljištu

Za poslovne i proizvodne objekte kod kojih obračun naknade za korištenje građevinskog zemljišta iznosi od 500,00 do 1.000,00 KM, maximalna visina naknade ne može biti veća od 500,00 KM, a za poslovne i proizvodne objekte kod kojih obračun iznosi preko 1.000,00 KM maximalna visina naknade ne možebiti veća od 1.000,00 KM.

 

Link: http://www.opcina-tesanj.ba/biznis/propisi

Podkategorije

Postupak registracije

Propisi